--> שער ההרשמה של האוניברסיטה העברית בירושלים
   
אודותינו
רשימת חוגים
מה חדש
הורדות
צור קשר
עמוד הבית
חיפוש

תואר שני מוסמך
כלל הקבלה ללימודים לתואר מוסמך מתבססת על ההישגים בלימודים לתואר בוגר. האוניברסיטה מכירה בתארים אקדמיים ממוסדות להשכלה גבוהה שאושרו במועצה להשכלה גבוהה. רשימת המוסדות מופיעה
באתר האינטרנט של המועצה להשכלה גבוהה.
הישגים אקדמיים מאוניברסיטאות בחו"ל יידונו על פי התאמתם לנדרש באוניברסיטה העברית, ובתנאי שהמוסד מוכר בישראל.
בקשה לזיכויים על סמך לימודים קודמים, לאלה שיתקבלו, תידון בוועדת ההוראה של הפקולטה בה ילמדו.
בתחומים בהם עולה הביקוש על מספר המקומות בחוג מתקבלים הטובים שבין המועמדים על פי ציוניהם בתואר
הבוגר. בחלק מהחוגים נדרשות בחינות נוספות. תנאי קבלה יחודיים מפורטים בפרק הדן בפקולטה הרלוונטית.
המועמדים נדרשים לעמוד בתנאים המפורטים להלן.
1. תואר בוגר ממוסד אקדמי מוכר.
2. ציון ממוצע בלימודי התואר המקביל ל"טוב".
תנאים אלו הם תנאי מינימום להגשת מועמדות למוסמך. חוגים רבים דורשים ציון גבוה יותר מהמינימום.

הדיון בקבלה למוסמך נערך בפקולטה לאחר שהתלמיד מוסר את כל נתוניו. ועדת הקבלה של החוג דנה בתעודותיו של כל מועמד לפני שמתקבלת החלטה סופית.
מועמדים בעלי לימודים מחו"ל נדרשים לתנאי קבלה נוספים. עליהם לפנות אל המשרד לקבלת תלמידים מחו"ל, טל. 02-5882607.

 הפקולטה למדעי הרוח  הפקולטה למדעי החברה
 בית הספר למינהל עסקים  הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע
 הפקולטה למשפטים  הפקולטה לרפואה
 בית הספר לסיעוד  הפקולטה לרפואת שיניים
 הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה  בית הספר לעבודה סוציאלית
 מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח
 והמרכז הבינתחומי לחישוביות עצבית
 

אנשי הקשר ללימודי מוסמך בתחומים השונים

מזכירות שם טלפון
מדעי הרוח אורה לוי
lioral@savion.huji.ac.il
02-5883852
ביה"ס לחינוך יעל אברהם חי
yaela@savion.huji.ac.il
02-5881190
מדעי החברה

אוראל לוי
orele@savion.huji.ac.il

02-5883416
פסיכולוגיה אתי מזרחי
etim@savion.huji.ac.il
02-5883412
מינהל עסקים מאיה דגן-אשכנזי
mayaas@savion.huji.ac.il
02-5881698
מתמטיקה ומדעי הטבע אילונה ג'זילייבה
ilonag@savion.huji.ac.il
02-6586722
ביוטכנולוגיה מרגלית פינגרהוט
margalitf@savion.huji.ac.il
02-6586006
גנומיקה וביואינפורמטיקה פנינה בנאי
pninab@savion.huji.ac.il
02-6585337
משפטים

קרימינולוגיה

פאולה צמח
paulaz@savion.huji.ac.il
מירי מסקל
mirim@savion.huji.ac.il

02-5882545
02-5880485

מדעים ביו-רפואיים גלית גרוס
galitg@savion.huji.ac.il
02-6758186
ריפוי בעיסוק יעל אופיר
yaelof@savion.huji.ac.il
ורד גורודצר
veredg@savion.huji.ac.il
02-5845310
בריאות הציבור
ניהול מערכות בריאות
יסמין אוחנה
02-6757689
אפידמיולוגיה קלינית יסמין אוחנה
02-6757689
סיעוד קליני מתקדם חני ילון
haniy@savion.huji.ac.il
02-6777151
רוקחות יעל אוחיון קסלר
yaelk@savion.huji.ac.il
02-6758617
רפואת שיניים בלה צונה
bellat@savion.huji.ac.il
02-6758591
מדעי החקלאות והתזונה מזי שטיין
mazis@savion.huji.ac.il
08-9489189
עבודה סוציאלית/ מוסמך לבעלי
תואר מתחומים אחרים
שולי לוי
swm@savion.huji.ac.il 
02-5882188
ניהול מוסדות ללא כוונת רווח/
לימודי מוסמך בגיל הרך
שולי לוי
swm@savion.huji.ac.il
02-5882184/5
מדעי המוח רותי סוצ'י
ruthsu@savion.huji.ac.il
02-6584899

מועמדים שלמדו במוסדות להשכלה גבוהה יתקבלו בתנאי שציונם הסופי לתואר בוגר יעבור את סף הקבלה הנדרש בחוג המבוקש, ובתנאי שיעמדו בדרישות הקבלה של הפקולטה.
דרישות הקבלה המפורטים בכל חוג וחוג הם תנאי להגשת מועמדות ללימודי מוסמך. עמידה בתנאים אלה אינה מקנה זכות קבלה ללימודים. הפקולטה דנה בכל בקשה בהתאם לכישורי המועמד, ובהתאם ליכולת הקליטה של החוגים.
תלמידים המעונינים להמשיך בלימודי המוסמך בחוג שונה מזה שלמדו לתואר בוגר, רשאים להגיש מועמדות אם עמדו בתנאי הקבלה ללימודי מוסמך בחוג שסיימו לבוגר. בקשתם תידון בוועדת הקבלה של החוג והם יחויבו בלימודי השלמה.

סדרי הרשמה למוסמך
בעלי תואר בוגר מאוניברסיטאות בארץ יכולים להירשם:

באמצעות האינטרנט

כל הנרשמים למוסמך חייבים להירשם גם בפקולטה/חוג בו הם מעוניינים. יש לבדוק את הליכי הרישום בכל חוג וחוג.
המועמדים חייבים להציג גיליון ציונים קביל הכולל ממוצע משוקלל סופי למזכירות הפקולטה אליה נרשמו.
תנאים אלו הם תנאי מינימום להגשת מועמדות למוסמך. חוגים רבים דורשים ציון גבוה יותר מהמינימום.

אתר המועצה להשכלה גבוהה
רישום מקוון
גירסת הדפסה
 
    22.12.2014 האתר עודכן לאחרונה © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים ICS בניית אתרים