--> שער ההרשמה של האוניברסיטה העברית בירושלים
   
אודותינו
רשימת חוגים
מה חדש
הורדות
צור קשר
עמוד הבית
חיפוש

לימודים לתואר ראשון - בוגר

דרישות קבלה כלליות
רקע לימודי קודם
הבחינה הפסיכומטרית
בחינת SAT I
קבלה על בסיס לימודים אקדמיים
מידע נוסף לגבי חוגים מסויימים
מועדי הרשמה
סיכויי קבלה 

הלימודים לתואר "בוגר" (B.A., B.Sc. וכו') נמשכים שלוש שנים לפחות, למעט לימודי המשפטים וריפוי בעיסוק שאורכם שלוש שנים וחצי, לימודי סיעוד והנדסת מחשבים שאורכם ארבע שנים ולימודי רוקחות שאורכם ארבע שנים כולל התמחות מעשית בת שישה חודשים.

האוניברסיטה העברית מציעה מספר תכניות לימוד המשלבות לימודים לקראת תואר ראשון ושני ונמשכות ארבע-חמש שנים. תכניות אלו קיימות בחוגים הבאים: לימודי הכנה למוסמך במינהל עסקים (מב"ע) לתלמידי בוגר מצטיינים, מדעי המחשב וביולוגיה חישובית, תכנית מצויינות ב"מדעי התרופה", ותכנית "רביבים" להכשרת מורים במדעי היהדות.

מסלול מואץ למצטיינים המשלב לימודים לתואר בוגר ומוסמך מתקיים בחוגים לחינוך, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה וסטטיסטיקה, בפקולטה למשפטים, בבית הספר למינהל עסקים (במסגרת תכנית אלפא) ובבית הספר לריפוי בעיסוק.

דרישות קבלה כלליות

 1. השכלה קודמת שמוכרת באוניברסיטה העברית כשקולה לבגרות ישראלית (פרטים ב"רקע לימודי קודם").
 2. ציון בחינה פסיכומטרית או בחינת SAT . הציון הנדרש לחוגים השונים יעודכן באופן שוטף בפרק סיכויי קבלה.
  יש חוגים אחדים המוכנים לקבל מועמדים ללא הבחינה הפסיכומטרית על בסיס רקע לימודי קודם (פרטים ב"
  קבלה על בסיס לימודים אקדמיים"וכן בפרק על "הבחינה הפסיכומטרית").
 3. רמת ידע מספיקה בשפה העברית. סף הקבלה לאוניברסיטה הוא סיום רמה ג' אך ישנם חוגים הדורשים רמה גבוהה יותר (פרטים בפרק "ידיעת השפה העברית").
 4. רמת ידע מספיקה בשפה האנגלית. סף הקבלה לאוניברסיטה הוא רמת "מתקדמים א'" אך ישנם חוגים הדורשים רמה גבוהה יותר (פרטים בפרק "ידיעת השפה האנגלית").

רקע לימודי קודם

ניתן להציג מסמכים המעידים על שקילות לבגרות ישראלית באחת מהדרכים הבאות:

א. תעודת סיום תיכון שקיל

ישנן תעודות סיום תיכון אשר מתקבלות באוניברסיטה העברית כשקולות לתעודת הבגרות הישראלית. תעודות אלו מאפשרות הגשת מועמדות ללימודי תואר אך הציונים אינם משתקללים עם הבחינה הפסיכומטרית, בשונה מהבגרות הישראלית (למעט תעודת ה-BAC הצרפתית אשר ציוניה כן משתקללים). המיון מתבסס על ציון הבחינה הפסיכומטרית בלבד.
קיים מסלול "קבלה ישירה" לתלמידים מצטיינים בעלי מספר תעודות בגרות שקילות, המאפשר קבלה לרוב החוגים ללא בחינה פסיכומטרית. פירוט התעודות והציונים הדרושים
באתר.

להלן טבלה המציגה דוגמאות מספר לתעודות בגרות שקילות ודוגמאות מספר לתעודות שאינן שקילות. מטעמי נוחות, ניתנת הטבלה באנגלית:

Equivalent Certificates

BAC – French Baccalaureate

Canada – see details

Dutch VWO

GCSE + A-levels, in certain combinations

German Abitur

International Baccalaureate (IB)

Italian Maturità

Swiss Federal Maturity

Tawjihi(East Jerusalem)

USA: Advanced Placement Examinations (details below)

 

Non Equivalent Certificates

East Asian Countries

Latin America High School

Russian Attestat or Vocational High School Diploma

USA High School Diploma, GED

 

ב. מכינה אוניברסיטאית

מועמדים שהתעודה על השכלתם התיכונית אינה שקולה לבגרות ישראלית נדרשים לסיים בהצלחה מכינה קדם-אקדמאית באחת האוניברסיטאות בישראל. תעודות סיום תיכון לא שקיל בצירוף לתעודה המעידה על סיום המכינה בהצלחה יאפשרו מועמדות לתואר ראשון. רק ציוני מכינת עולים במסגרת ביה"ס לתלמידים מחו"ל ע"ש רוטברג באוניברסיטה העברית נלקחים בחשבון בבדיקת המועמדות. לגבי שאר המכינות, יילקח בחשבון ציון הבחינה הפסיכומטרית בלבד (פרטים על תכנית המכינה בפרק "ביה"ס לתלמידים מחו"ל ע"ש רוטברג").

ג. לימודים אקדמיים

מועמדים אשר בידם תעודה המעידה על שנת לימודים אוניברסיטאית מלאה (כ-30 נקודות זכות סמסטריאליות) במוסד מוכר להשכלה גבוהה, בנוסף לסיום תיכון לא שקיל, אינם נדרשים ללמוד בתכנית המכינה וזכאים להגיש מועמדות לתואר ראשון. ההחלטה תתבסס על הציון בבחינה הפסיכומטרית.
מועמדים אשר למדו במכללה (Community College) נדרשים להציג לפחות 30 נ"ז של קורסים אקדמיים בלבד ובממוצע (GPA) של 3.2 לפחות.
מועמדים המגישים מסמכים המעידים על לימודים אוניברסיטאיים חלקיים, נדרשים להגיש גם תעודת גמר וגליון ציונים רשמי של לימודיהם התיכוניים.

ד. דרכים נוספות להשגת שקילות לבגרות הישראלית

 1. מועמדים מארה"ב יוכלו להגיש ארבע בחינות AP בציונים 4 ו-5. מועמדים לתחומים מדעיים נדרשים לכלול בבחינות אלה מתמטיקה ומקצוע מדעי נוסף. מועמדים לרפואה או רפואת שיניים נדרשים להגיש שש בחינות AP בציונים 4 ו-5 הכוללות מתמטיקה ומקצוע מדעי נוסף. מועמדים אשר חסר להם אך במעט מדרישות אלו ויש בידם נתונים לימודיים נוספים, יוכלו לפנות לועדת ערעורים.
 2. מועמדים מעל גיל 30 שאין ברשותם תעודה שקולה לבגרות ישראלית, זכאים להירשם על בסיס בחינה פסיכומטרית בלבד לפקולטות למדעי הרוח, למדעי החברה, לחקלאות ולמתמטיקה ומדעי הטבע, וכן לבתי הספר למינהל עסקים, לעבודה סוציאלית ולסיעוד.
 3. מועמדים אשר בידם תעודות על לימודים על-תיכוניים אשר לא נזכרו להלן, יכתבו אל המדור לרישום וקבלת תלמידים מחו"ל לבדיקת שקילות לימודיהם. לפניה יש לצרף את כל המסמכים המתאימים.

הישראלים אשר סיימו את לימודי התיכון בחו"ל

מועמדים ישראלים שסיימו תיכון בחו"ל וקיבלו תעודת סיום תיכון לא שקולה אך למדו לפחות תשע שנות לימוד בישראל יידונו  אם נבחנו בבחינות הבגרות הבאות:
א. מתמטיקה – לפחות 3 י"ל
ב. עברית (לשון והבעה) – 2 י"ל
ג. ספרות או תנ"ך או הסטוריה – 2 י"ל
ד. מקצוע בחירה נוסף שאינו שפה בהיקף של לפחות 3 י"ל.
הערה: מועמדים המבקשים ללמוד במקצוע הקשור למדעים חייבים לבחור בנושא מדעי כמקצוע בחירה נוסף.
מועמדים אשר למדו פחות מתשע שנים בישראל ומבקשים להיכלל בהסדר זה חייבים להפנות בקשה בכתב אל המדור לרישום וקבלת תלמידים מחו"ל לבדיקת מעמדם.

הבחינה הפסיכומטרית

הבחינה הפסיכומטרית היא כלי שנועד לחיזוי סיכויי ההצלחה בלימודים האקדמיים והיא אחידה לכל האוניברסיטאות בארץ. היא מנוהלת ונערכת על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה ולא על ידי האוניברסיטאות. הבחינה כוללת שאלות רבות-ברירה (יש לבחור תשובה נכונה מבין ארבע תשובות) בשלושה תחומים: חשיבה מילולית, חשיבה כמותית ושליטה בשפה האנגלית. במסגרת החלק בחשיבה מילולית נוספה החל מאוקטובר 2012 מטלת כתיבה. משקל מטלת הכתיבה הוא 25% מהציון בחשיבה מילולית. המטלה בודקת הן תוכן והן לשון. את מטלת הכתיבה ניתןלכתוב בכל אחת משפות הבחינה ומספר שפות נוספות המיוצגות בנוסח המשולב (פירוט בהמשך).
כתובת המרכז היא: ת.ד. 26015,  קמפוס אדמונד י. ספרא, שער נווה שאנן, ירושלים 91260. טל: 02-6759555, פקס: 02-6759543. מידע נוסף על הבחינה ומרכיביה ניתן למצוא באתר המרכז הארצי
.

בחינה בתנאים מותאמים מתקיימת בחלק מהמועדים. נבחנים בעלי מגבלות רפואיות, פיזיות או לקויי למידה יפנו את המרכז הארצי עם המסמכים המתאימים בשלב מוקדם ככל האפשר.

ציון הבחינה הפסיכומטרית נדרש מן המועמדים לשנה א' לתואר בוגר ומן המועמדים לשנים מתקדמות לתואר בוגר בכל הפקולטות, למעט הפקולטה למדעי הטבע. הציונים הנדרשים לחוגים השונים מעודכנים בפרק על "סיכויי קבלה".

פטורים מהבחינה הפסיכומטרית:

 • מועמדים בעלי רקע אקדמי כמפורט בפרק "קבלה על בסיס לימודים אקדמיים".
 • מועמדים בעלי ציונים גבוהים במיוחד בתעודות בגרות מסויימות המקובלות כשקולות לבגרות ישראלית. מועמדים אלו יידונו על ידי מדור רישום וקבלת תלמידים מחו"ל לבדיקת אפשרות קבלה ללא הבחינה הפסיכומטרית לרוב החוגים בפקולטות למדעי הרוח, למדעי החברה, למדעי הטבע ולחקלאות.
 • תכנית מעל"ה (מסלול עיוני ללומד המבוגר): מועמדים בני 35 ומעלה המבקשים ללמוד קורסים נבחרים במדעי הרוח, חינוך ומדעי החברה. בחלק מהחוגים ניתן יהיה להתקבל כתלמידים מן המניין לאחר השלמת 48 נ"ז לפחות בממוצע 75 ומעלה. פרטים במכון מגיד, טל: 02-5422016.

מועמדים שאינם בטוחים לגבי הצורך בבחינה פסיכומטרית, יפנו למדור לרישום וקבלת תלמידים מחו"ל.

הרשמה לבחינה

ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית היא נפרדת מן ההרשמה ללימודים באוניברסיטה ומתבצעת ישירות במרכז הארצי לבחינות. 
ההרשמה נעשית באמצעות אתר האינטרנט של המרכז הארצי או באמצעות ערכת ההרשמה אותה ניתן לקנות בחנויות הספרים האוניברסיטאיות, ברשת חנויות סטימצקי, ובחנויות נוספות.

שפות הבחינה

אפשר להיבחן באחת משש שפות: עברית, ערבית, ספרדית, צרפתית, רוסית ומשולב/אנגלית. מומלץ לנבחנים להיבחן בשפה שבה הם שולטים טוב יותר. בנוסח משולב/אנגלית מוצגות השאלות במלואן באנגלית ובעברית ומילים נבחרות מתורגמות לשפות נוספות. נוסח זה מיועד לנבחנים ששפת אמם אנגלית, וכן למי ששולטים בשפה העברית או באנגלית טוב יותר מאשר הם שולטים בשפות האחרות שהבחינה נערכת בהן. במסגרת הנוסח המשולב ניתן יהיה לכתוב חיבור גם באיטלקית, אמהרית, הולנדית, הונגרית או פורטוגזית. 
באפריל 2014 תתקיים בחינה בשפה האיטלקית בישראל ובאיטליה. לפרטים נא לפנות למרכז הארצי לבחינות.
שימו לב : בתום הבחינה הפסיכומטרית נערכת בחינת ידע בעברית לנבחנים בשפה שאינה עברית. אנו איננו משתמשים בציוני בחינה זו ועל כן, מועמדים שנרשמים לאוניברסיטה העברית בלבד, אינם חייבים להיבחן בבחינה זו. רמת העברית של מועמדים לאוניברסיטה העברית נבדקת במסגרת היחידה להוראת עברית בביה"ס לתלמידים מחו"ל ע"ש רוטברג (פרטים בפרק "
ידיעת השפה העברית").

הכנה לבחינה

ממצאי סקרים עדכניים מראים כי אפשר להפיק תועלת רבה ביותר מהכנה לבחינה בדרכים שונות של הכנה עצמית: עיון והתנסות בחוברת או בספר תרגול והכנה ו/או התנסות בבחינה בתנאי אמת. קריאה בעיון ותרגול של החומר המופיע בחוברת ההדרכה המצורפת לטפסי ההרשמה משמשים אמצעי הכנה חיוני לקראת הבחינה. למעוניינים בתרגול נוסף קיימים לקטי בחינות משנים קודמות בכל שפות הבחינה וניתן לרכשם במרכז הארצי.

מועדי הבחינה (בישראל)

מועד הבחינה
סיום ההרשמה
שפות הבחינה

פברואר       

3.2.2014

30.12.2013

עברית, משולב/אנגלית, רוסית, צרפתית

אפריל  

10,13.4.2014

26.2.2014

עברית, ערבית, איטלקית

יולי           

 3-4.7.2014

21.5.2014

עברית, ערבית, ספרדית, צרפתית, רוסית ומשולב/אנגלית

אוקטובר 

6-7.10.2014

27.8.2014

עברית, ערבית

דצמבר            

19,21.12.2014

5.11.2014

עברית, ערבית

מועדי הבחינה המאוחרים ביותר התקפים לקבלה לשנת תשע"ה

המועד
תקף עבור

פברואר, אפריל

מועמדים לכל תחומי הלימוד לבוגר

יולי

מועמדים לפקולטה למדעי הרוח למעט מועמדים למדעי הקוגניציה ולתכנית "רביבים".

מועמדים לשנה ב' ברפואת שיניים או ברוקחות.

מועמדים לכל תחומי הלימוד הנבחנים במשולב/אנגלית, ספרדית, צרפתית או רוסית.

מועמדים הלומדים בתכנית המכינה או במסלול IUO של תכנית ה"פרשמן".

מועמדים אחרים שייבחנו במועד יולי, בקשתם תידון בהתאם למספר המקומות שיישארו בתחום ועל פי תנאי הקבלה שיהיו באותו זמן.

אוקטובר ודצמבר

מועמדים לסמסטר ב' בפקולטות למדעי הרוח והחברה.

תקפות תוצאות הבחינה

ציון הבחינה הפסיכומטרית תקף מאוקטובר 1990 ואילך. ניתן להיבחן מספר בלתי מוגבל של בחינות אך לא ניתן להיבחן בשני מועדים רצופים. בהחלטה נלקח הציון הגבוה מבין חמש הבחינות האחרונות.

העברת תוצאות הבחינה

ציוני הבחינה נשלחים בדואר לביתו של הנבחן ובמקביל מועברים באופן אוטומטי לכל האוניברסיטאות באמצעות מספר הזיהוי. מספר זה הוא מספר הזהות הישראלית לבעלי תעודת זהות ישראלית או מספר דרכון לחסרי תעודת זהות ישראלית.
ברישום לבחינה יש להשתמש במספר הזהות או במספר הדרכון ויש לכתוב את המספר בצורה זהה על טופס הרישום לאוניברסיטה כדי להבטיח את קליטת התוצאה.
מועמדים הנבחנים באמצעות מספר דרכון, מתבקשים להעביר למשרדנו צילום של ההזמנה למבחן אשר קיבלו מהמרכז הארצי לבחינות.
מועמדים אשר שינו את מספר הדרכון או קיבלו תעודת זהות לאחר הגשת הבקשה, מתבקשים לשלוח למשרדנו צילום של המסמך החדש.
את התוצאות ניתן לראות גם
באתר האינטרנט של המרכז הארצי על פי מספר זהות ומספר אסמכתא אישי.

משמעות ציוני הבחינה

הנבחנים מקבלים מן המרכז הארצי לבחינות את התוצאה שלהם בכל אחד מחלקי הבחינה - חשיבה מילולית, חשיבה כמותית ואנגלית. החל ממועד אוקטובר 2011, מקבלים כל הנבחנים את הציון הכולל בשלושה חישובים:
ציון רב תחומי ובו משקל 40% לחלק המילולי, 40% לחלק הכמותי ו-20% לאנגלית;
ציון בדגש מילולי ובו משקל 60% לחלק המילולי, 20% לחלק הכמותי ו-20% לאנגלית;
ציון בדגש כמותי ובו משקל 60% לחלק הכמותי, 20% לחלק המילולי ו-20% לאנגלית.
נבחני מועדים קודמים יוכלו לברר את הציונים החדשים באתר המרכז הארצי לבחינות.
הציונים הנדרשים לשנת תשע"ה יעודכנו באופן שוטף בפרק "
סיכויי קבלה". בפקולטה למדעי הטבע, בבית הספר לרוקחות ובחוג לפסיכוביולוגיה נלקח בחשבון הציון בדגש כמותי. בכל שאר החוגים נלקח בחשבון הציון הרב-תחומי. האוניברסיטה העברית אינה משתמשת בשלב זה בציון פסיכומטרי בדגש מילולי.

בחינת SAT -Reasoning Test

מועמדים החייבים בבחינה פסיכומטרית, זכאים להגיש ציון SAT לשם דיון במועמדותם לשנה א' או לשנים מתקדמות.

החוגים לרפואה, רפואת שיניים ורפואה וטרינרית אינם מקבלים את ציוני  ה- SAT ומועמדים לתחומים אלה חייבים להיבחן בבחינה הפסיכומטרית.

הרשמה לבחינה

בחו"ל

בישראל

באמצעות אתר האיטרנט

ניתן לקבל טופס הרשמה (תמורת תשלום) במרכז תרבות אמריקה, רחוב קרן היסוד 19 ירושלים, טל: 02-6252376

או בקרן חינוך ארה"ב-ישראל, רחוב בן-יהודה 1, תל אביב  6380101 טל: 03-5172131

העברת תוצאות הבחינה

יש לכתוב על טופס הבחינה את הקוד של האוניברסיטה העברית – 4551. יחד עם זאת, על המועמד לבדוק שתוצאות הבחינה שלו הגיעו למדור לרישום וקבלת תלמידים מחו"ל.

תרגום תוצאות הבחינה

האוניברסיטה העברית מתרגמת את תוצאות בחינת ה-SAT על פי קריטריונים הלוקחים בחשבון את הדמיון והשוני בין הבחינות. תרגום הבחינה החדשה מתייחס לחלק המילולי והכמותי בלבד ואינו כולל את החלק הנוסף של הכתיבה. בהחלטה נלקח הצירוף הגבוה ביותר ממועד בחינה אחד. הציונים הנדרשים לחוגים השונים מתעדכנים באופן שוטף בפרק "סיכויי קבלה". בפקולטה למדעי הטבע, בבית הספר לרוקחות ובחוג לפסיכוביולוגיה ניתן משקל גבוה יותר לציון הכמותי.

קבלה על בסיס לימודים אקדמיים

קבלה לשנה א'

 • מועמדים בעלי תואר שלישי (PhD) מאוניברסיטה מוכרת יוכלו להתקבל ללא הבחינה הפסיכומטרית לכל החוגים, למעט: תכניות "אמירים" למצטיינים, רפואה, רפואת שיניים ורפואה וטרינרית.
   
 • מועמדים בעלי תואר בוגר או מוסמך מאוניברסיטה מוכרת יוכלו להתקבל ללא הבחינה הפסיכומטרית לרוב התחומים, למעט: הנדסת מחשבים, הנדסת מחשבים בהתמחות פיסיקה יישומית, התמחות בביוטכנולוגיה בחקלאות, חשבונאות, כלכלה, מדעי המחשב, מדעי המחשב וביולוגיה חישובית, מדעי הקוגניציה, מדעים ביו-רפואיים, מדעי התזונה, "מדעי התרופה" - תכנית מצויינות, מינהל עסקים, משפטים, עבודה סוציאלית (למעט בעלי תואר בוגר מהאוניברסיטה העברית), פסיכולוגיה, צירוף פסיכולוגיה וביולוגיה, רוקחות, ריפוי בעיסוק, רפואה, רפואה וטרינרית, רפואת שיניים, תכניות "אמירים", תכנית משולבת במדעים מדוייקים, תכנית משולבת: פילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה,  תכנית הכנה למוסמך במינהל עסקים לתלמידי בוגר מצטיינים, תקשורת ועתונאות.
 • מועמדים אשר למדו לפחות שנתיים מלאות של לימודים אקדמיים באוניברסיטה מוכרת בציונים טובים,  יוכלו להתקבל לתחומים הבאים:

הפקולטה למדעי הרוח– כל החוגים חוץ ממדעי הקוגניציה, תכנית "אמירים" למצטיינים, תכנית "רביבים" והתכנית המשולבת בפילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה. לקבלה נדרש ציון המקביל לפחות ל-75.

בית הספר לחינוך; הפקולטה למדעי החברה– החוגים לגאוגרפיה, יחסים בינלאומיים, מדע המדינה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה וסטטיסטיקה. לקבלה נדרש ציון המקביל לפחות ל-80.

 מועמדים שאינם בטוחים לגבי הצורך בבחינה פסיכומטרית, יפנו למדור לרישום וקבלת תלמידים מחו"ל.

קבלה לשנים מתקדמות

מאחר ותכניות הלימודים בארצות השונות אינן זהות בדרך כלל לתכנית הלימודים באוניברסיטה העברית, קיים קושי בקבלה לשנה מתקדמת. מועמדים לשנים מתקדמות חייבים להכיר את תכנית הלימודים הנהוגה באוניברסיטה העברית באמצעות המידע הנגיש באתר האינטרנט. ברוב המקרים נדרשים המועמדים לעמוד בתנאי הקבלה של החוג. אם יעמדו בתנאי הקבלה, יוכלו לבקש זיכויים על הלימודים הקודמים ואלו יוכרו על פי שיקול הדעת של יועצי החוג.

קבלה ישירה לשנה מתקדמת תיתכן רק אם תכנית הלימודים של המועמד זהה בהיקפה ובתוכן שלה לתכנית הלימודים בחוג המבוקש ובמקרה כזה, רוב החוגים דורשים אף ציון סף פסיכומטרי. מספר המקומות המתפנים מוגבל ויתקבלו המועמדים המתאימים ביותר לאחר דיון בועדת הקבלה של החוג. הדיון בבקשות נערך בדרך כלל סמוך לפתיחת שנת הלימודים. ההחלטות מתקבלות על בסיס דו"ח ציונים רשמי וסילבוס של כל הקורסים הרלבנטים.

לא ניתן להגיש מועמדות לשנים מתקדמות ברפואה ובמשפטים על סמך לימודים בחו"ל.

אפיקי מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה: ישנה אפשרות במספר חוגים להתחיל את הלימודים לתואר הראשון במסגרת האוניברסיטה הפתוחה ולאחר השלמת מקבץ קורסים מסויים ניתן לעבור ישירות לשנה ב' באוניברסיטה. רשימת החוגים ומקבצי הקורסים באתר האוניברסיטה הפתוחה.

תואר בוגר האוניברסיטה העברית יינתן רק לתלמידים שלמדו באוניברסיטה העברית בהיקף של שליש לפחות מלימודי התואר, והלימודים יכללו את כל הסמינריונים שהתלמידים חייבים בהם.

מידע נוסף לגבי חוגים מסויימים

לרשימה מלאה של החוגים באוניברסיטה העברית. מידע מעודכן לגבי הציון הפסיכומטרי הדרוש לקבלה לחוגים השונים ניתן למצוא בפרק על סיכויי קבלה.

דרישות הקבלה הכלליות תקפות לגבי כל החוגים. בפרק זה מפורטים חוגים שיש להם דרישות קבלה נוספות או כללים מיוחדים אחרים.

הפקולטה למדעי הרוח

הלימודים מתנהלים בשני מסלולים:

 • מסלול דו-חוגי הכולל חוג ראשי וחוג משני + לימודי חובה נוספים.במסלול זה ניתן לבחור חוג ראשי מפקולטה אחרת. יש להשלים בחוג המשני מספיק קורסים כך שההיקף הכולל של התואר יהיה 120 נקודות זכות לפחות. במספר תכניות יהיה מספר נקודות הזכות הסופי גבוה יותר.
 • מסלול חד-חוגי הכולל חוג ראשי ולימודים משלימים + לימודי חובה נוספים.
  הלימודים המשלימים כוללים  קורסים משנים א'-ב' בחוגים שונים בפקולטה. כמו כן אפשר ללמוד שפה זרה שניה ברמת מתחילים וכן להשתתף בסמינריונים נוספים (לאחר עמידה בתנאי הקדם להשתתפות בסמינריונים), עד להשלמת 120 נקודות זכות לפחות.

במקרים חריגים, נותן לפנות לועדת ההוראה בבקשה ללמוד שני חוגים ראשיים.

לימודי החובה הנוספים בכל המסלולים כוללים קורס בכתיבה מדעית, קורסי "שער" וקורסי "אבני פינה" כמפורט בשנתון הפקולטה, בהתאם לחוג הנלמד. מועמדים המתקבלים לאוניברסיטה ללא פטור בעברית, ישתתפו בקורס לכתיבה מדעית בשנה השניה ללימודיהם.

תכנית לימודים רב-תחומית

במסגרת תכנית הלימודים הרב-תחומית ניתן ללמוד מקבץ קורסים סביב נושא משותף. המקבץ נקרא "לימודי הדגש" ותלמידים העומדים בדרישות האקדמיות של ההדגש יקבלו בתעודת הבוגר הערה מיוחדת המציינת את נושא ההדגש. רשימת הדגשים ודוגמאות לתכניות לימודים ניתן למצוא באתר הפקולטה למדעי הרוח.
את התכנית הרב תחומית ניתן ללמוד כחוג משני בלבד, וכן לא ניתן ללמוד עם אחד מהחוגים הבאים: "אמירים", חשבונאות, מדעי הקוגניציה, מינהל עסקים, לימודי יהדות והתכנית המשותפת עם האקדמיה למוסיקה ומחול בירושלים.

"אמירים"

תכנית מיוחדת למצטיינים. ניתן ללמוד במסלול דו-חוגי כחוג ראשי  בלבד. כחלק מתהליך הרישום נדרשים המועמדים לעבור ראיון אישי. אין הרשמה לשנה ב' בתכנית זו.

אנגלית

מועמדים לחוג לאנגלית חייבים לקבל ציון 120 לפחות בתת-מבחן באנגלית בפסיכומטרי או 220 בבחינת אמי"ר. סיום קורס במסגרת המכינה או במסגרת היחידה לאנגלית כשפה זרה, אינו פוטר  מהבחינה.
במסגרת החוג נלמד מגוון רחב של קורסים בספרות אנגלית, אמריקאית, דרום אפריקאית וקנדית. תלמידים המעוניינים ללמוד בלשנות אנגלית יפנו לחוג לבלשנות.

ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום

מומלץ לבחור כחוג שני, ראשי או משני, מבין החוגים: אנתרופולוגיה, גאוגרפיה, גאולוגיה, היסטוריה של עם ישראל, לימודי האסלאם והמזרח התיכון, לימודים קלאסיים, לשון עברית, מדעי החיים (התמחות בזואולוגיה), מקרא, תולדות האמנות או תלמוד והלכה. החוג כולל גם מדור בלימודי המזרח הקרוב הקדום, לשונותיו ותרבויותיו ובו שלושה תתי-מדורים: אגיפטולוגיה, אשורולוגיה ומזרח קרוב קדום.

חינוך

החוג לחינוך עוסק במגוון היבטים של מדעי החינוך ואינו מכשיר להוראה.
מועמדים שלא עמדו בתנאי הקבלה והם בעלי ניסיון בתחום החינוך רשאים לפנות בבקשה לדיון חוזר עם המסמכים המתאימים. ניסיון בתחום החינוך מוגדר כניסיון של שנתיים לפחות אחרי תיכון בעבודה בשטח כגון מורים, בוגרי בתי מדרש למורים, מורות חיילות, מדריכים בתנועות נוער, מדריכי חבורות רחוב ומתנ"סים.

לימודי האסלאם והמזרח תיכון

השפה הערבית מהווה חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים. במהלך השבוע הראשון ללימודים  תתקיים בחינת מיון בשפה על מנת לשבץ את התלמידים בקורסי השפה ברמות המתאימות.
בחוג קיימת חטיבה ללימודי המרחב התרבותי האירני/תורכי עם דגש על לימוד פרסית ו/או תורכית.

לימודים גרמניים, רוסיים ומזרח אירופאים

מסגרת חוגית הכוללת מדורים בשפות וספרויות גרמניות או סלאוויות. כל מדור מקיים בחינת מיון בשפה על מנת לשבץ את התלמידים ברמות המתאימות.

לימודים רומאניים ולאטינו-אמריקאים

מסגרת חוגית הכוללת ארבעה מדורים: לימודים איבריים ולטינו-אמריקניים, לימודים צרפתיים, לימודים איטלקיים ולימודי רומניסטיקה. כל מדור מקיים בחינת מיון בשפה על מנת לשבץ את התלמידים ברמות המתאימות.
החוג מקיים קורסי קיץ מרוכזים בשפה הספרדית. הרישום לקורסים ייפתח לקראת סוף אפריל.

מדע הדתות

בחוג ארבעה מדורים: מדור ללימודי יהדות, מדור ללימודי נצרות, מדור ללימודי האסלאם ומדור ללימודי דתות ותרבות הודו וטיבט.

מדעי הקוגניציה

ניתן ללמוד כחוג ראשי במסלול דו-חוגי בלבד. החוג השני יהיה אחד מהחוגים הבאים הקשורים למדעי הקוגניציה: בלשנות, חינוך, כלכלה, מוסיקולוגיה, מדעי החיים, מדעי המחשב, משפטים, מתמטיקה, סטטיסטיקה, פילוסופיה, פיסיקה, פסיכולוגיה, תקשורת ועיתונאות או תכנית "אמירים". אין הרשמה לשנה ב' בתכנית זו.

מוסיקולוגיה

מועמדים נדרשים להיבחן בבחינה חוגית בנוסף לתנאי הקבלה הכלליים. נא לפנות לחוג לבדיקת מועדי הבחינה ואפשרות להשתתף בקורס קיץ כהכנה לבחינה החוגית: טל. 02-5883936.

צירוף לימודים שפה וספרות עברית

ניתן ללמוד במסלול דו-חוגי בלבד, כחוג ראשי לצד חוג ראשי נוסף. לא ניתן ללמוד כחוג שני לשון עברית ולשונות היהודים או ספרות עברית.

שפה וספרות ערבית

מועמדים נדרשים לעמוד בבחינה חוגית בנוסף לתנאי הקבלה הכלליים. הבחינה בודקת בעיקר הבנת הנקרא ותרגום לעברית. לבחינה יצורף נספח הבודק שליטה בדקדוק ותחביר הערבית הספרותית. על פי תוצאות הנספח ייקבע פטור או צורך בקורס במהלך סמסטר א' אשר יהווה תנאי להמשך הלימודים. נא לפנות לחוג לבדיקת מועדי הבחינה: 02-5883558.


הפקולטה למדעי החברה

הלימודים מתנהלים בשני מסלולים:

 • מסלול דו-חוגי הכולל שני חוגים ראשיים בהיקף דומה, האחד מחברה והשני או מחברה או מפקולטה אחרת, או חוג ראשי במדעי החברה וחוג משני במדעי הרוח. כל תלמידי שנה א' לומדים במסלול הדו-חוגי.  
 • מסלול חד-חוגי הכולל חוג אחד בפקולטה למדעי החברה ולימודים משלימים עד להיקף כולל של 120 נקודות זכות לפחות.  הקבלה למסלול אפשרית אך ורק בשנת הלימודים השניה של התלמיד, ולא יאוחר מסוף תקופת השינויים של סמסטר א'. הקבלה מבוססת על ציוני שנה א' בשני החוגים. תלמידים אשר לומדים בשנה א' תכניתחלקית (רק חוג אחד) לא יוכלו להצטרף למסלול החד-חוגי.

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

בחוג לסוציולוגיה מתקיים מסלול מואץ לתואר שני – מסלול מצויינות אשר ישלימו תואר בוגר ומוסמך בארבע שנים.

כלכלה, סטטיסטיקה

על  התלמידים להגיע עם ידע מוקדם במתמטיקה ברמה גבוהה כרקע חיוני לקרוסי המתמטיקה הנלמדים בחוג. בתחילת השנה ייערך בוחן על החומר המתמטי הדרוש, המפורט באתר החוג.
ניתן לשקול אפשרות קבלה לשנה ב' בכלכלה אשר תתבסס על לימודי שנה א' בחוג לסטטיסטיקה. המעבר מותנה בהצלחה בכל קורסי החובה בסטטיסטיקה בממוצע של 80 לפחות  וכן ציון מעבר של 80 לפחות בקורסים מבוא לכלכלה א' וב', כשציון המעבר הוא 70. 

בית-הספר למינהל עסקים

מינהל עסקים

הלימודים הם במסלול הדו-חוגי. ניתן ללמוד חוג מהפקולטה למדעי הרוח בהיקף של חוג משני. ניתן ללמוד מינהל עסקים בצירוף כל חוג פרט לחשבונאות או תכנית לימודים רב תחומית. החוג דורש ידע קודם במתמטיקה ברמה גבוהה ולכן, מועמדים המתקבלים על בסיס ציוני מכינה יצטרכו להשלים מכינה במסלול מדעי.
"תכנית אלפא" מזמינה תלמידים מצטיינים ללמוד במסלול מואץ אשר יאפשר סיום תואר ראשון ושני בארבע שנים.

 

לימודי הכנה למוסמך במינהל עסקים (MBA) לתלמידי בוגר מצטיינים

התלמידים בתכנית יוכלו להשלים את לימודי התשתית והיסודות במינהל עסקים במקביל לתואר הראשון.
בשנה השלישית (או הרביעית לתלמידי משפטים והנדסת מחשבים), ניתן יהיה להתחיל את קורסי המוסמך ולסיים את התואר בתוך שנה או שנתיים לאחר סיום הבוגר.
ניתן ללמוד את הקורסים כחלק מלימודי הבוגר עם החוגים למדעי המחשב, להנדסת מחשבים, למשפטים, לכלכלה חקלאית ומינהל בחקלאות, לניהול מלונאות, משאבי מזון ותיירות, וכן עם מדעי ההטבע, מדעי הרוח ומדעי החברה.

חשבונאות

הלימודים הם במסלול הדו-חוגי בלבד.ניתן ללמוד חשבונאות בצירוף כל חוג פרט למינהל עסקים או תכנית לימודים רב תחומית.
תלמידים המתקבלים לחשבונאות יידרשו ללמוד בקורס מכינה מיוחד, בתשלום נפרד, במשך הקיץ או במשך הסמסטר הראשון. ניתן לגשת לבחינת פטור על סמך מסמכים מתאימים המוכיחים רקע בהנהלת חשבונות.

הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע

הלימודים מתנהלים בשני מסלולים:

 • מסלול דו-חוגי (ברוב החוגים).
 • מסלול חד-חוגי (בכל החוגים למעט התכנית בלימודי הסביבה).

מועמדים חייבים להשלים מכינה במסלול מתמטיקה ומדעים. מועמדים בעלי שקילות לבגרות, המבקשים ללמוד כימיה, פיסיקה או מדעי כדור הארץ, חייבים להמציא אישור על כך שסיימו קורס במתמטיקה גבוהה ובמקצוע מדעי נוסף. את המקצוע הנוסף ניתן ללמוד במסגרת לימודים אוניברסיטאיים או באוניברסיטה הפתוחה בישראל וכן בקורסי קיץ במדעים הניתנים על ידי המרכז ללימודים קדם-אקדמיים של האוניברסיטה העברית. קורסי הקיץ יתקיימו בין יום א' 20.7.2014 ליום ה' 21.8.2014.

הערה: את קורסי הקיץ במדעים רצוי לקחת גם כקורסי רענון כהכנה ללימודים בפקולטה.

מדעי המחשב

תלמידים שלא עמדו בסף הקבלה לחוג יוכלו להירשם לחוג למתמטיקה ולשלב את לימודיהם עם חטיבת לימודים במדעי המחשב. תלמידים שיסיימו שנה א' בשילוב זה בממוצע ציונים גבוה (85 ומעלה) יוכלו להגיש מועמדות כדי להתקבל ישירות לשנה ב' במדעי המחשב.

מדעי המחשב בשיתוף עם "בצלאל"

מתוכננת תכנית חדשה  המציעה תואר במדעי המחשב במקביל לתואר באקדמיה לאומנות ועיצוב בצלאל באחד התחומים הבאים: עיצוב תעשייתי, תקשורת חזותית ואומנויות המסך.
עד אשר תאושר התכנית המשותפת, תלמידים לתואר בוגר הלומדים במקביל בשני המוסדות (בנפרד), יוכלו לשלב בתכנית לימודיהם לתואר בוגר לימודים של קורסים משני המוסדות.

הנדסת חשמל ומחשבים

מועמד שאין לו רקע בפיסיקה ברמה גבוהה, מומלץ כי ישתתף בקורס קיץ בתחום. מועמדים שלא עמדו בסף הקבלה לחוג וסיימו בהצטיינות שנה א' בחוג לפיסיקה, יוכלו להגיש מועמדות לקבלה ישירה לשנה ב', על פי המפורט בשנתון.
בוגרי החוג להנדסת חשמל ומחשבים בהתמחות הנדסת מחשבים שיעמדו בתנאי הקבלה למוסמך במדעי המחשב, יוכלו להשלים לימודים לקראת מוסמך במדעי המחשב בשנה אחת.
בוגרים מצטיינים של החוג להנדסת חשמל מחשבים בהתמחות אופטו-אלקטרוניקה ומיקרו-אלקטרוניקה, אשר יתקבלו ללימודי מוסמך בפיסיקה יישומית, יוכלו להשלים את תכנית המוסמך בשנה אחת.

לימודי הסביבה

ניתן ללמוד כחוג מצומצם רק במסלול דו-חוגי בלבד, בשילוב עם כל אחד מחוגי מדעי הטבע, כגון מדעי כדור הארץ, מדעי החיים, או עם אחד מהחוגים הבאים: גאוגרפיה, חינוך, יחסים בין-לאומיים, כלכלה, מדע המדינה, סטטיסטיקה או סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, פילוסופיה או משפטים.

מדעי כדור הארץ

תכנית שנה א' משותפת לכל תלמידי המגמה. בשנה ב' בוחר התלמיד להתמחות באקלים, אטמוספירה ואוקיאנוגרפיה  או בגאולוגיה. ניתן ללמוד בתכנית דו-התמחותית (בדומה למסלול דו-חוגי).

הפקולטה לרפואה

 
מדעים ביו-רפואיים
 • המועמדים נדרשים להשיג ציון 120 לפחות בתת-המבחן באנגלית בבחינה הפסיכומטרית או ציון 220 לפחות בבחינת אמי"ר.
 • מומלץ למועמדים שלא למדו מתמטיקה ברמה מוגברת להשלים את הידע לפני תחילת הלימודים.

סיעוד

 

 • רק מועמדים שנולדו לפני 31 בדצמבר 1995 זכאים להגיש בקשה לקבלה לחוג.
 • אחיות מוסמכות חייבות להביא אישור על מעמדן, כולל מספר הרישום.
 • חלק מהמועמדים יוזמנו לראיון אישי. הזמנה לראיון או הצלחה בראיון אינם מבטיחים קבלה לתכנית. מי שלמד בעבר סיעוד חייב להצהיר זאת בפני ועדת הקבלה.
 • מומלץ לתלמידים שיתקבלו לביה"ס ועדיין לא הגיעו לפטור בעברית ו/או אנגלית ללמוד בקורס קיץ לפני פתיחת שנת הלימודים.
 • מומלץ להגיע עם ידע מוקדם בשימושי מחשב ובכימיה. מומלץ להשתתף במכינה בכימיה בחודשי הקיץ. פרטים בבית הספר לסיעוד ב"אסף הרופא" או בבית הספר לריפוי בעיסוק.
 • פתיחת מסלול חובשים בקפלן והמסלול לאחיות מוסמכות בהדסה ובקפלן תלוי במספר הנרשמים.
 • במסגרת לימודי הסיעוד באסף הרופא ניתן להצטרף למסלול הנלמד במקביל לקראת הסמכה כפרמדיק. פרטים באתר ביה"ס.
 • בתום הלימודים יש לעבור בחינה של משרד הבריאות לצורך רישום מקצועי. תנאי לרישום ב"פנקס האחיות" הוא אזרחות או "תושבות".
רוקחות
 • ההרשמה תסתיים ב-30.4.2014.
 • המועמדים נדרשים להשיג ציון 120 לפחות בתת-המבחן באנגלית בבחינה הפסיכומטרית או ציון 220 לפחות בבחינת אמי"ר. מועמדים אשר השיגו ציון בין ש00 ל-120 יוכלו להתקבל בתנאי שיגיעו לציון 120 לפני תחילת שנת הלימודים.
 • בבית הספר לרוקחות מתקיימת תכנית מצויינות ב"מדעי התרופה" – מסלול מואץ לתואר מוסמך. התכנית נמשכת חמש שנים ומשלבת לימודי רוקחות לתואר ולרשיון "רוקח" ולימודים לתואר MSc. תנאי הקבלה לתכנית כוללים רקע מוגבר בשני מקצועות מדעיים  (ביולוגיה ופיסיקה או ביולוגיה וכימיה) וכן ראיון אישי.
 • מומלץ למועמדים שלא למדו מתמטיקה ברמה מוגברת להשלים את הידע לפני תחילת הלימודים. תינתן עדיפות לבעלי רקע במקצועות מדעיים.
 • בשלב ראשון יטופלו רק בקשות של מועמדים אשר רשמו רוקחות בעדיפות ראשונה או שניה. מועמדים שיירשמו בעדיפות נמוכה יותר, יטופלו על בסיס מקום פנוי סמוך לפתיחת שנת הלימודים.

כללי הקבלה לשנים מתקדמות:

 • בעלי תואר דוקטור מאוניברסיטה מוכרת  (PhD, MD, DMD, DVM) יתקבלו לשנה א' ללא צורך בבחינה פסיכומטרית. ביה"ס לרוקחות יחליט על מידת התאמתם ללימודי שנה ב'.
 • בעלי תואר אקדמי בתחום מתאים אשר סיימו לימודיהם לפני לא יותר משבע שנים, יובאו לדיון בפני ועדת הקבלה של ביה"ס לרוקחות. הוועדה תחליט אם הם מתאימים להתקבל לשנה מתקדמת ללא צורך בבחינה פסיכומטרית או יצטרכו לעמוד בתנאי הקבלה לשנה א' ואז ידונו לגבי קבלת זיכויים אקדמיים.
 • בעלי לימודים אקדמיים חלקיים של שנתיים לפחות בתחומים מתאימים, כולל רוקחות, יידרשו לעמוד בתנאי הקבלה של שנה א' ואז תידון התאמתם לשנה מתקדמת.
 • בעלי תעודת בגרות שקילה ולימודים של שנה אחת רוקחות יידרשו לעמוד בתנאי הקבלה של שנה א' ואז תידון התאמתם לשנה מתקדמת.

מומלץ למועמדים להירשם במקביל לשנים א' וב'.

רפואה
 • הלימודים נמשכים שבע שנים (כולל סטאז').
 • תלמידים שיתקבלו לרפואה יידרשו להביא אישור על אזרחות ישראלית.
 • לא ניתן להירשם לשנים מתקדמות על סמך לימודי רפואה בחו"ל. על כל המועמדים לעמוד בתנאי הקבלה המפורטים לעיל ובמידה ויתקבלו, יוכלו לבקש זיכויים מקורסים מסויימים על בסיס סילבוס.
 • המסלול הצבאי - מצרת: הפקולטה לרפואה מקיימת, בשיתוף עם משרד הביטחון, מסלול ייחודי להמתחות בתחומי הרפואה הצבאית. המועמדים יידרשו לעמוד בכל תנאי הקבלה לפקולטה לרפואה וכן בדרישות הצבא. פרטים על המסלול: ilanitt@savion.huji.ac.il, ובאתר צה"ל.
 • על כל המסמכים האקדמיים להגיע למדור לרישום וקבלת תלמידים מחו"ל עד 30 באפריל 2012, למעט תעודות סיום מכינה או תעודות של מועמדים אשר התקבלו לעתודה האקדמית של צה"ל.
 • המועמדים נדרשים להשיג ציון 120 לפחות בתת-המבחן באנגלית בבחינה הפסיכומטרית או ציון 220 לפחות בבחינת אמי"ר. מומלץ להגיע לרמת פטור לפני תחילת שנת הלימודים בשל העומס בשנה הראשונה.
 • מועמדים אשר יגיעו לסף הנדרש בפסיכומטרי (או בשקלול הפסיכומטרי עם ציוני המכינה בירושלים), יזומנו למבדקים, שנועדו לבדוקמשתנים אישיותיים שאינם נמדדים באמצעות הבחינה הפסיכומטרית. המבדקים כוללים יום שאלונים מרוכז וסידרת ראיונות קצרים והם בתשלום נוסף. יום השאלונים הראשון ייערך ביום שישי 7.6.2013. הראיונות/סימולציות ייערכו בין 10.6 ל-7.7.2013. סבב ראיונות.סימולציות נוסף, המיועד לעתודאים, מכינאים ואלו הרשאים להיבחן בחודש יולי, יתקיים מתאריך 4.8 ועד 15.8.2013. יום השאלונים בסבב זה ייערך ביום שישי 2.8.2013. פרטים באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה או באתר הפקולטה.
 • מייד עם קבלת הזימון לראיון האישי, יש להעביר למזכירות הסטודנטים לרפואה טופס הצהרת בריאות.
 • אי הגעה לאחד משלבי המיון ייחשב כויתור על המועמדות.
 • על הסטודנטים  להגיע עם ידע מוקדם בשימושי מחשב. מומלץ לחזור על  לימודי המתמטיקה ברמה מוגברת.
 • הפקולטה יוצרת קשר עם המועמדים באמצעות דואל בלבד.
 • הפקולטה שומרת לעצמה את הזכות להכנסת שינויים בשיטת המיון והקבלה.
ריפוי בעיסוק
 • רק מועמדים שנולדו לפני 31 בדצמבר 1994 זכאים להגיש בקשה לקבלה לחוג.
 • מועמדים רשאים להירשם לשנה א' בלבד. לא ניתן להירשם לשנים מתקדמות.
 • מומלץ למועמדים להגיע לרמת פטור בעברית לפני תחילת הלימודים.
 • על המועמדים להגיע עם ידע מוקדם בשימושי מחשב.
 • ראיונות אישיים מתקיימים בארץ בלבד בחודשים אפריל-יוני. הזמנה לראיון אינה מבטיחה קבלה לתכנית.
 • בין התאריכים 14.9-23.10.2014 תתקיים מכינה בנושאים כימיה, פיסיקה וביולוגיה. ההשתתפות במכינה היא חובה וכרוכה בתשלום נוסף.
 • לאחר קבלת התואר, על פי חוק, מתקיימים מבחני הסמכה לריפוי בעיסוק, לקבלת רשיון ממשרד הבריאות.
 • תכנית לימודי מוסמך מואץ: כדי לעודד תלמידים מצטיינים, נבנתה עבורם תכנית להשגת תואר מוסמך מואץ. במהלך התכנית יוכלו סטודנטים מתאימים להתחיל את לימודי המוסמך כבר במהלך השנה השניה ללימודי הבוגר ובאופן זה יסיימו את לימודי הבוגר והמוסמך בתום ארבע וחצי שנות לימוד.

הפקולטה לרפואת שיניים

 • הלימודים נמשכים שש שנים.
 • תאריך סגירת ההרשמה: 30.4.2014.
 • הפקולטה יוצרת קשר עםהמועמדים באמצעות דואל בלבד.
 • נדרש ציון של לפחות 650 בבחינה הפסיכומטרית כדי להשתתף בתהליך המיון.
 • קיים מסלול צבאי מיוחד ברפואת שיניים במסגרת העתודה הצבאית - תכנית "בינה".
 • תהליך המיון לרפואת שיניים יתנהל בשני שלבים:
  בשלב ראשון יוזמנו (באמצעות הדואל) למילוי שאלון פתוח המועמדים אשר יעמדו בדרישות המינימום. הדרישות יפורסמו בפרק על סיכויי קבלה. כמו כן, יזומנו לשאלונים, במעמד "על תנאי", מועמדים אשר עדיין אין בידם ציון בחינה פסיכומטרית או ציון מכינה. שלב השאלון יתקיים ביום  ששי ט' באייר תשע"ד 9.5.2014. לא יתקיים מועד נוסף. ההרשמה לשאלונים היא באמצעות תשלום בכרטיס אשראי.
  בשלב שני, על פי תוצאות השאלון והמבחן, יוזמנו המועמדים המתאימים לסדרה של ראיונות אישיים קצרים. הראיונות יתקיימו במהלך החודשים יוני-יולי.  תלמידי מכינה, עתודאים ומועמדים הנבחנים בשפות זרות בחודש יולי יוזמנו לראיונות בחודש ספטמבר. ההרשמה לראיונות כרוכה בתשלום. 
 • אי הגעה לאחד משלבי המיון ייחשב כויתור על המועמדות.
 • הפקולטה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בשיטת המיון כולל מבדקים נוספים שיהיו כרוכים בתשלום.
 • תלמידים שיתקבלו לרפואת שיניים יידרשו להביא אישור על אזרחות ישראלית.
 • המועמדים נדרשים להשיג ציון 120 לפחות בתת-המבחן באנגלית בבחינה הפסיכומטרית או ציון 220 לפחות בבחינת אמי"ר. מומלץ להגיע לרמת פטור לפני תחילת שנת הלימודים בשל עומס הלימודים בשנה הראשונה.
 • על הסטודנטים  להגיע עם ידע מוקדם בשימושי מחשב. מומלץ לחזור על  לימודי המתמטיקה ברמה מוגברת.

  מועמדים לשנה ב' נדרשים להשיג ציון מינימום של 650 בבחינת הכניסה הפסיכומטרית ולהשלים לימודים המקבילים בתוכן ובהיקף ללימודי שנה א' בפקולטה, כולל קורסים בהיסטולוגיה ומיקרוביולוגיה. יש להגיש סילבוס מלא של תכנית הלימודים.


הפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה

 • מועמדים לכל החוגים (פרט לכלכלה חקלאית ומינהל בחקלאות וניהול מלונאות, משאבי מזון ותיירות) חייבים להשלים מכינה במסלול מתמטיקה ומדעים. מועמדים בעלי שקילות לבגרות חייבים להביא אישור על כך שסיימו קורס במתמטיקה גבוהה ובמקצוע מדעי נוסף. את המקצוע הנוסף ניתן ללמוד במסגרת לימודים אוניברסיטאיים או באוניברסיטה הפתוחה בישראל וכן בקורסי קיץ במדעים הניתנים על ידי המרכז ללימודים קדם-אקדמיים של האוניברסיטה העברית. קורסי הקיץ יתקיימו בין יום א' 20.7.2014ליום ה' 21.8.2014. גם המדור ללימודי חוץ בפקולטה לחקלאות מקיים קורסי הכנה במקצועות אלו. פרטים באתר הפקולטה.
  הערה: את קורסי הקיץ במדעים רצוי לקחת גם כקורסי רענון כהכנה ללימודים בפקולטה.
 • נסיון חקלאי: מועמדים לחוגים מדעי הצמח בחקלאות, הגנת הצומח, מדעי הקרקע והמים, מדעי בעלי חיים ושמירת טבע ומינהל שטחים פתוחים, שלא עמדו בתנאי הקבלה יוכלו לבקש דיון חוזר על סמך נסיון חקלאי. יש להביא מסמכים מתאימים אשר יוגשו לפקולטה לאישור. הפער מהציון הדרוש הוא מרכיב חשוב בהחלטה.
     התמחויות בביוטכנולוגיה בחקלאות

נלמדות כהרחבה של אחד החוגים הבאים: ביוכימיה ומדעי המזון, אגרואקולוגיה ובריאות הצמח, כלכלה חקלאית, מדעי בעלי-חיים או מדעי הצמח בחקלאות.

     שמירת טבע ומינהל שטחים פתוחים

לימודים בהיקף מצומצם . ניתן ללמוד במסלול דו-חוגי בלבד עם מדעי הצמח בחקלאות, אגרואקולוגיה ובריאות הצמח או מדעי בעלי חיים.


הפקולטה למשפטים

הלימודים נמשכים שלוש וחצי שנים. בעלי תואר אקדמי יכולים להשלים את הלימודים בתוך שלוש שנים. לתלמידים מצטיינים מוצע מסלול מואץ המאפשר השלמת תואר ראשון ותואר שני בארבע שנים.

בשנים האחרונות מעודדת הפקולטה לימודים בין-תחומיים ומאפשרת לתלמידיה לצרף לימודים בחוגים אחרים, במגוון עשיר וייחודי.

תכנית מצטיינים - התכנית המשולבת מאפשרת לימודים במשותף בפקולטה למשפטים ובאחד החוגים: חשבונאות, מינהל עסקים, מתמטיקה, לימודי הסביבה, עבודה סוציאלית, רפואת שיניים וכן חוגים הנלמדים במסלול הדו-חוגי בפקולטות למדעי החברה או מדעי הרוח. לבוגרי תכנית זו תוענק תעודת בוגר החתומה על ידי שתי הפקולטות. התכנית מיועדת לתלמידים אשר יסיימו את השנה הראשונה בממוצע מתאים או, החל משנה א', למתקבלים בעלי נתוני קבלה גבוהים. על תלמידים אלו לסיים את שנה א' בממוצע מתאים כדי להמשיך בתכנית. מועמדים המעוניינים בכך יציינו בטופס ההרשמה שהם מעוניינים בתכנית המשולבת במשפטים ויציינו גם את החוג הנוסף.

תכניות נוספות לתלמידים מצטיינים קיימות בשילובים הבאים:  תכנית המשלבת לימודי הכנה לתואר מוסמך במינהל עסקים (MBA) במהלך לימודי המשפטים וכן תכנית המאפשרת להתחיל את לימודי המוסמך בקרימינולוגיה במהלך לימודי המשפטים.

בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית

הלימודים הם במסלול לימודים מובנה. מוצעות שתי מגמות: מגמת הלימודים הכללית ומגמה לעבודה סוציאלית קהילתית. המעוניים להתקבל למגמה זו יפנו בכתב אל המזכירות בביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית במקביל להרשמתם במדור הרישום.
קיימת גם אפשרות ללמוד בתכנית משולבת עם חוג במדעי הרוח או החברה.

רק מועמדים אשר נולדו לפני ה-31 בדצמבר 1995 זכאים להגיש מועמדות לבית הספר לעבודה סוציאלית.

מועמדים בעלי תואר בוגר מהאוניברסיטה העברית בציון 85 ומעלה יתקבלו ישירות לחוג ללא צורך בבחינה פסיכומטרית. מועמדים אשר סיימו באוניברסיטה העברית שנה אקדמית מלאה בממוצע 86 ומעלה וציונם בבחינה הפסיכומטרית 550 לפחות, יוכלו להגיש מועמדות לחוג ויידונו על בסיס מקום פנוי (לתכנית המשולבת נדרש ממוצע 90 וציון פסיכומטרי 600). קיים גם אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה.

 

חזרה לתוכן העניינים
יועצות קבלה
תחומי הלימוד
סיכויי קבלה לבוגר
תהליך הרישום
הרשמה לסמסטר השני
שכר לימוד ומלגות
עזרה וסיוע
תאריכים חשובים
FAQ
גירסת הדפסה
 
    16.12.2014 האתר עודכן לאחרונה © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים ICS בניית אתרים