--> שער ההרשמה של האוניברסיטה העברית בירושלים
   
אודותינו
רשימת חוגים
מה חדש
הורדות
צור קשר
עמוד הבית
חיפוש

 עבודה סוציאלית

 סמל תחום 431

תואר ראשון (בוגר)

 תואר שני (מוסמך)

 תנאי קבלה

 צירופים אפשריים

 סיכויי קבלה

 

בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד
לאתר ביה"ס

מידע למועמד/ת לתכנית הבוגר. המקצוע, האפשרויות ותכניות הלימודים

לימודי בוגר בעבודה סוציאלית

תנאי קבלה לשנה א'

תנאי קבלה לשנה ב'

הלימודים מתקיימים בקמפוס הר הצופים

בית הספר מכשיר את תלמידיו למקצוע העבודה הסוציאלית. לעובדים הסוציאליים מחוייבות חברתית ומקצועית לקדם צדק חברתי ולסייע לאוכלוסיה במצוקה, לעזור להם להתמודד עם קשייהם ולמצות את הפוטנציאל האישי שלהם.

מלגת "קרן השפע למצטיינים" תוענק למספר תלמידים בעלי נתוני קבלה גבוהים במיוחד. גובה המלגה $7,000 לשנה. למצטיינים בלימודים עשוייה המלגה להינתן גם בשנים ב' וג'.

בתכנית לימודים עיוניים והכשרה מקצועית בשדה. בית הספר מנסה לשלב את העקרונות והערכים של עבודה סוציאלית עם ידע מדעי וחדשני ולמידה של דרכי התערבות עדכניות. במסגרת לימודי הבוגר מוצעות שתי מגמות:
1. מגמת הלימודים הכללית
2. מגמה לעבודה סוציאלית קהילתית
הלימודים בשתי המגמות נמשכים שלוש שנים ומקנים בסיומם תואר בוגר בעבודה סוציאלית (B.S.W). וגרי בית הספר יכולים להשתלב בעבודה במקומות שונים ומגוונים, כגון מוסדות לילדים ונוער, לשכות לשירותים חברתיים, שרות המבחן ארגוני סינגור, שירותיים לטיפול במתמכרים, בתי חולים, ארגונים המסייעים לאנשים עם מוגבלות, תחנות ייעוץ לנישואין ומשפחה, מוסדות פסיכיאטריים ועוד.

תנאי קבלה לשנה א'
תנאי הקבלה הכלליים מפורטים בפרק "ערוצי קבלה".
הזכאים לקבלה באחד מהערוצים האפשריים חייבים גם לעמוד בדרישות:
רמת אנגלית - רמה מתקדמים ב' לפחות ורמת עברית (כמפורט בפרק "
רמת העברית").
ערוצי הקבלה לבית הספר:
1. קבלה על סמך ציון משוקלל - בחישוב הציון המשוקלל ניתן לציון הפסיכומטרי הרב תחומי משקל של 70% ולציון תעודת הבגרות 30%.
ניתן לשקלל את הציון הפסיכומטרי הרב תחומי עם כל אחד מהציונים הבאים:

  • תעודת בגרות
  • מכינה קדם אקדמית
  • מכינת ביה"ס לתלמידים מחו"ל של האוניברסיטה העברית
  • לימודים אקדמיים (כמפורט בפרק "ערוצי הקבלה")

בעלי תואר מוסמך שלא יעמדו בתנאי הקבלה, יוכלו לפנות לוועדת הערעורים במינהל תלמידים.
2. בעלי תואר דוקטור (Ph.D) יתקבלו ללא בחינה פסיכומטרית.
3. קבלה על סמך בחינה פסיכומטרית בלבד - מועמדים בני 30 ומעלה (נולדו בשנת 1984 ולפניה) יוכלו להתקבל גם על סמך הציון הפסיכומטרי הרב תחומי בלבד, אם יעמדו בסף הנדרש.
4. גיל - רשאים להירשם אלו שנולדו עד 31 בדצמבר 1995 ועד בכלל.
5. העדפה מתקנת - ראויים לקידום, (פרטים בפרק "
מרכיבי הקבלה").
6. רקע מקצועי: מועמדים שלא עמדו בסף הקבלה וברשותם רקע מקצועי רלוונטי בתחום, יוכלו להתקבל לחוג בתנאי שציונם המשוקלל הינו בחתך "רקע מקצועי קודם" כפי שמפורסם
באתר, ובתנאי שהפקולטה מכירה ברקע זה.

תנאי קבלה לשנה ב'
מספר המקומות מצומצם. החלטה על קבלתם של המועמדים שיעמדו בתנאי הקבלה שלהלן, תתקבל רק לאחר שיתברר מספר המקומות הפנויים עבורם במסגרת ההכשרה המקצועית. תשובות תישלחנה לפונים במהלך חודש ספטמבר 2014.
1. סיום לימודים אקדמיים של שנה אחת או יותר בעבודה סוציאלית בהיקף של 32 נ"ז לפחות, בציון ממוצע 85 ומעלה.
2. ציון פסיכומטרי רב תחומי 600 לפחות.
3. עמידה בתנאי המעבר לשנה ב' במוסד שלמדו בו והתאמה בין הלימודים הקודמים ובין דרישות החוג.
4.
"פטור" באנגלית (פרטים בפרק "רמת אנגלית").
5.
"פטור" בעברית (לבעלי תעודת בגרות שאינה ישראלית).

לתשומת לב,
1. לימודים מקבילים קודמים ממוסדות אקדמיים מוכרים לרבות תארים קודמים, ייזקפו לזכותם של המועמדים. לכל מועמד/ת שיתקבל/תתקבל תותאם תכנית לימודים שתתחשב בלימודיו/יה אלה.
2. תלמידים יהיו זכאים לתואר בוגר של האוניברסיטה העברית רק אם למדו בה תכנית מלאה של שנה ג' לפחות והיקף לימודיהם בה מהווה לפחות שליש מלימודי התואר. לימודים אלו יכללו את כל הסמינריונים שהתלמידים חייבים בהם.
3. סדרי הרשמה: יש למסור את גיליון הציונים האקדמיים וטופסי הערכה המלאים של ההכשרה המקצועית למזכירות בית הספר.

במסגרת החוג מתקיימים גם לימודים לתארים מתקדמים, לרבות תכנית מוסמך בעבודה סוציאלית לבעלי תואר בתחומים אחרים (מסלול השלמה סמל חוג 432).

תואר בוגר משולב בעבודה סוציאלית ובמדעי הרוח (430)
מסלול לימוד למצטיינים המאפשר לימודי עבודה סוציאלית וחוג מחוגי מדעי הרוח (כולל החוג לחינוך) או חוג מחוגי מדעי החברה. משך הלימודים 4 שנים שכר הלימוד בתכנית זו גבוה משכר הלימוד הרגיל. התכנית תעניק למסיימים תואר בוגר בעבודה סוציאלית ובחוג מהפקולטה למדעי הרוח/חברה. בסיום הלימודים תוענק לבוגרי המסלול תעודת בוגר בחתימת שני הדיקנים. תואר משותף עם מדעי הרוח:
פרטים נוספים. תואר משותף עם מדעי החברה: פרטים נוספים.

תואר בוגר משותף במשפטים ובעבודה סוציאלית (402)
מסלול מיוחד זה מאפשר ללומדים בו לקבל הכשרה במשפטים ובעבודה סוציאלית. בסיום הלימודים תוענק לבוגרי המסלול תעודה בחתימת שני הדיקנים, אשר בכפוף לכללים של לשכת עורכי הדין ושל חוק העובדים הסוציאליים תאפשר להם לעסוק בכל אחד מהתחומים.
תלמידים שיתקבלו לתכנית המשותפת בשנה א', לימודיהם ימשכו ארבע שנים. תלמידים שיתקבלו לתכנית בשנה ב' לימודיהם ימשכו ארבע וחצי שנים.
שכר הלימוד בתכנית זו יהיה גבוה משכר הלימוד הרגיל.
מועמד המעוניין בתכנית זו יפנה לקבלת פרטים נוספים:
בפקולטה למשפטים אל הגב' שושנה בן עמרם, 02-5881208.
בביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית אל מר אורי שגיא, 02-5882218.

קבלה לשנה א' לחוג לעבודה סוציאלית (431) לבעלי תואר בוגר מהאוניבסיטה העברית
בעלי תואר בוגר מהאוניברסיטה העברית בממוצע 85 ומעלה יתקבלו ישירות חוג ללא צורך בבחינה פסיכומטרית, מועמדים בעלי ממוצע תואר הנמוך מ-85 ישוקלל הממוצע עם ציון הבחינה הפסיכומטרית.

קבלה לשנה א' על לימודים חלקיים באוניברסיטה העברית
ביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית מאפשר לתלמידים שלמדו לפחות שנת לימודים אחת באוניברסיטה העברית בכל הפקולטאות לעבור בתום אותה שנה (לאחר קבלת כל הציונים באותה השנה) ללימודי שנה א' לתואר בוגר בביה"ס וזאת במידה והם עומדים בתנאים הבאים:

  • סיום לימודים אקדמיים של שנה אחת או יותר באחת הפקולטאות ובהתאם לנהלי הפקולטה בה לומד המועמד בציון ממוצע של 86.
  • ציון פסיכומטרי רב תחומי של 550 לפחות.
  • חשוב לציין כי הציונים הנ"ל אינם מהווים תנאי לקבלה אוטומטית ללימודים.

התלמידים יתקבלו על בסיס מקום פנוי בתכנית הבוגר ולאחר בחינת ממוצע הציונים הכולל של המועמד בתכנית המלאה שהיה עליו ללמוד שנה.
תלמיד שהתקבל ולמד קורסים רולוונטים במסגרת אותה שנת הלימודים, יוכל לפנות לממונה על המעמד האקדמי בביה"ס ולקבל זיכויים בהתאם. חשוב לציין כי אין ביה"ס מחוייב להכיר בקורסים שנלמדו במסגרת אותה שנה וכל מקרה יבדק לגופו של עניין.
תלמידים שיהיו מעוניינים לעבור לתכנית בשיתוף עם הפקולטה למדעי החברה או הרוח (סמל חוג 430) ידרשו לעמוד בתנאי הקבלה הבאים:

  • סיום לימודים אקדמיים של שנה אחת או יותר באחת הפקולטאות ובהתאם לנהלי הפקולטה בה לומד המועמד בציון ממוצע של 90 לפחות.
  • ציון פסיכומטרי רב תחומי של 600 לפחות.

לפרטים ביה"ס לעבודה סוציאלית, מר אורי שגיא טל' 02-5882218.

אפיק מעבר לקבלה ללימודי עבודה סוציאלית על סמך לימודים באוניברסיטה הפתוחה
סטודנטים שלמדו באוניברסיטה הפתוחה בהיקף של 20 נ"ז לפחות, הכוללים את מקבץ הקורסים הנדרשים (לפי הפירוט הקיים באתר האוניברסיטה הפתוחה) ובעלי ממוצע 90 לפחות בקורסים אלה, יכולים להגיש בקשה להשתלב בלימודי עבודה סוציאלית לתואר ראשון. התכנית תארך שלוש שנים על פי המבנה הבא: שנה ראשונה במעמד מיוחד שיוקדש להשלמת לימודי חובה עיונים ומעשיים של שנה א' בעבודה סוציאלית (בניית תכנית לימודים ספציפית, כולל אפשרות לשלב מספר קורסים משנה ב' תעשה עם היועצת). לאחר שנת השלמת חובות אלה יוכלו התלמידים לעבור למעמד של סטודנט מן המניין, ולהשלים את כלל הדרישות ללימודי בוגר בעבודה סוציאלית על פני שנתיים נוספות.
פרטים נוספים באתר

תכנית לימודים שלא לתואר סמל חוג 499
מועמדים העומדים בתנאי הקבלה של שנה א' לבית הספר או בעלי תואר בוגר או מוסמך ממוסד מוכר המעוניינים ללמוד שיעורים אחדים שלא לתואר, יוכלו להתקבל כ"תלמידים מיוחדים" על בסיס מקום פנוי ובאישור ראש התכנית שהשיעור שייך אליה. המעוניינים יפנו, תחילה למזכיר לענייני הוראה של ביה"ס ולאחר קבלת אישור, ימשיכו בהרשמה מול המדור לרישום וקבלה ומול ביה"ס בטל' 02-5881802.

אנשי קשר כתובת

 טלפון

מזכירות קבלה והוראה חדר 425 בניין ביה"ס לעבודה סוציאלית
שעות קבלת קהל: בימים א'-ה' 10:00 -13:00

02-5882218

עבודה סוציאלית תואר שני (מוסמך) MSW

 סמל חוג 431

הלימודים מתקיימים בקמפוס הר הצופים

תכנית המוסמך בעבודה סוציאלית נועדה להכשיר את תלמידיה למנהיגות מקצועית בפרקטיקה של העבודה הסוציאלית בעיצוב, בפיתוח ובקידום של השירותים הסוציאליים, בתכנון ובניהול של שירותי רווחה, במחקר ובהוראה בעבודה סוציאלית.

התואר: התכנית מעניקה למסיימיה את התואר "מוסמך בעבודה סוציאלית" MSW.

בתכנית הלימודים ארבע מגמות:

א. מגמה כללית-אינטגרטיבית: מיועדת לבעלי תואר בוגר בעבודה סוציאלית המעוניינים בתכנית המשלבת בין הגישות השונות בעבודה הסוציאלית. לימודי התואר משקפים את הדגש ששם בית הספר על שילוב בין הטיפול הישיר בַּפּרט וּבמשפחה, לבין גישות קהילתיות ותפיסות של שינוי חברתי ברמות המאקרו.

תנאים להגשת המועמדות:
1. תואר בוגר בעבודה סוציאלית בציון 90 לפחות.

2. התחייבות לכתיבת עבודת גמר (תיזה).
תנאי קבלה נוספים -
באתר

ב. המגמה למדיניות וקהילה : התלמידים ירכשו ידע תיאורטי, חשיבה ביקורתית וכלי מחקר לאבחון, להערכה ולעיצוב של מדיניות הרווחה בישראל והשפעתה על ארגוני רווחה.

מטרתה להכשיר את הלומדים בה לתפקידים בתחום הניהול של תכניות רווחה חברתיות, של שירותים סוציאליים ושל ארגונים המפעילים אותם. תלמידי המגמה ילמדו לפתח מודעות לעקרונות של התכניות שהם אחראים לביצוען, למצוי יתרונותיה של מדיניות השירות או הארגון שהם פועלים בתוכם ובכך יסייעו לפונים שבטפולם - לחשיבה ביקורתית ולהערכת התכניות שהם מופקדים על ביצוען; להשפעה ולעיצוב מדיניות ברמת השירות או הארגון שהם פועלים במסגרתם.

תנאים להגשת המועמדות:
1. ציון סופי 85 לפחות בלימודי תואר הבוגר בעבודה סוציאלית.
2. הכשרה בעבודה קהילתית במסגרת לימודי הבוגר או עבודה של שנה אחת לפחות בעבודה קהילתית, סינגור או עיצוב מדיניות.
תנאי קבלה נוספים - באתר

ג. המגמה ללימודים מתקדמים טיפול ישיר: מטרת הלימודים במגמה זו היא להרחיב את הידע העיוני, האמפירי והקליני של עובדים סוציאליים. זאת כדי לתת בידיהם כלים אשר יאפשרו להם להשתמש בניסיונם המעשי בהתמודדות עם דרכי הפרקטיקה תוך שימת דגש על עבודה קלינית עם יחידים ועם משפחות בהקשרם החברתי והתרבותי, לתכנן באופן שיטתי את ההתערבות המקצועית; להעריך את מועילותה ולהפיק לקחים יישומיים.

תנאים להגשת המועמדות:

1. תואר בוגר בעבודה סוציאלית בציון 85 לפחות.
2. ניסיון של שנה אחת לפחות לאחר קבלת תואר,כעובד סוציאלי המטפל ביחידים או משפחות עם הדרכה קבועה.
תנאי קבלה נוספים - באתר

ד. מגמת המחקר (מסלול ישיר לדוקטורט) לתלמידים מצטיינים בתואר בוגר - מטרתה להקנות ידע ומיומנויות בחקר הפרקטיקות של העבודה הסוציאלית, הרווחה הסוציאלית והשירותים החברתיים. מסלול זה מיועד לתלמידים נבחרים אשר סיימו את לימודי הבוגר בהצטיינות רבה ואשר מסוגלים להקדיש את מלוא זמנם ללימודים מתקדמים לקראת תואר דוקטור, כדי לאפשר סיום הלימודים תוך חמש שנים כולל לימודי המוסמך והשלמות. תלמידים אלה ילמדו בשנה הראשונה בתכנית המוסמך, בסוף שנה זו תינתן החלטה בעניין המשך המסלול.

תנאים להגשת מועמדות:

- תואר בוגר בעבודה סוציאלית בציון 90 לפחות.
תנאי קבלה נוספים -
באתר

הרשמה
המועמדים רשאים לפנות ולהתחיל את לימודיהם עד לחמש שנים מסיום התואר בוגר. מספר המקומות במסלול זה מוגבל. יש לפנות בדוא"ל למלכה בן-מנשה: malkab@savion.huji.ac.il


התמחויות

במסגרת ארבע המגמות, מאפשרת התכנית לבחור בלימודי התמחות (16-12 נ"ז כחלק מהתכנית).

להלן ההתמחויות:

1.בריאות - מגמה זו לא תיפתח בשנת הלימודים תשע"ג
2. שימוש בכלים אמנותיים בעבודה סוציאלית
3. ילדים ומשפחה
4. טראומה
5. שקום בריאות הנפש

רשימה מפורטת של השיעורים הכלולים בכל התמחות ניתנת לעיון באתר האינטרנט של בית הספר.

המגמה וההתמחות (למי שבוחר באחת מהן) תצוינה בתעודת המוסמך

הלימודים למוסמך מוצעים בשני מסלולים:
מסלול א'- (מחקרי) בהיקף של 36 נ"ז וכתיבת עבודת גמר.
מסלול ב' - (לא מחקרי) בהיקף של 44 נ"ז.

הלימודים כוללים שיעורי חובה ובחירה, חלקם משותפים לכל התלמידים וחלקם בהתאם למסלול, למגמה ולהתמחות של התלמיד (פרטים בשנתון בית הספר).

משך הלימודים בתכנית - שנתיים אקדמיות ביום לימודים מרוכז אחד. לימודי שנה א' (שעורי החובה ומספר שעורי בחירה) יתקיימו ביום ב'. לימודי שנה ב' (סמינריונים, פרקטיקום ו/או פרויקט ושעורי הבחירה להשלמת התכנית) יתקיימו ביום ד'.

סדרי הרשמה
מועמדים הממלאים אחר תנאי הגשת המועמדות יירשמו כדלהלן:
1) על המועמדים להירשם באתר הרישום המקוון של האוניברסיטה
באינטרנט.
2) המועמדים ימלאו "שאלון למועמד"
וימסרו אותו, בצירוף גיליון ציונים למזכירות התכנית. ללא קבלת השאלון המלא לא תידון בקשת המועמד.
3) המעוניינים בהתמחות בשיקום בריאות הנפש, ימסרו למזכירות התכנית טופס מועמדות להתמחות (נוסף על טופס המועמדות לתכנית המוסמך).

אנשי קשר כתובת טלפון
גב' שולי לוי
רכזת תכניות מוסמך
חדר 516, בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית
שעות קבלה: בימים א'-ה' בשעות 10:00 -13:00
דוא"ל:
swm@savion.huji.ac.il 
02-5882188

לאתר ביה"ס

אנשי קשר כתובת

 טלפון

רכזת תכנית מוסמך
גב' רחל סלומון
חדר 516 בניין ביה"ס לעבודה סוציאלית
שעות קבלת קהל: בימים א'-ה' 10:00 -13:00

02-5882188

 

רישום מקוון
לאתר החוג
תנאי קבלה
קורסי החוג
חישוב סיכויי קבלה
התמחות במדיניות חברתית
מוסמך בגיל הרך
ניהול מוסדות ללא כוונת רווח וארגונים קהילתיים
עבודה סוציאלית וקרימינולוגיה
גירסת הדפסה
 
    16.12.2014 האתר עודכן לאחרונה © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים ICS בניית אתרים