חינוך יהודי

 • الآداب

 • 238

 • جبل المشارف

 • מידע כללי:

  מעוניינים בחיבור בין מדעי היהדות לחיים של כאן ועכשיו?  מחפשים מקום להעמיק בשאלות של תרבות, חברה, חינוך וזהות?  רוצים ליזום, להוביל שינוי חברתי-חינוכי בקהילה?

   

  אצלנו תחוו למידה ברמה אקדמית גבוהה ובקורסים המשלבים תכנים משמעותיים והעמקה במחקר בתחום בליווי והתאמה אישית.

  התכנית עוסקת בשאלות המרכזיות של החינוך היהודי ומתמקדת בתחומים הבאים: מערכת החינוך, חינוך חווייתי, הגות בחינוך היהודי וחינוך יהודי כמקדם שינוי חברתית

   

  מסלולי לימוד לבחירה:

  מסלול א': (מחקרי) שמטרתו להרחיב ולהעמיק את ידיעותיו של הסטודנט בתחום לימודיו ולפתח את כושרו המחקרי.

  מסלול ב': (הלא-מחקרי) שמטרתו להרחיב ולהעמיק את ההשכלה האקדמית על היבטיה המקצועיים והעיוניים כאחד.

  אתר החוג

  לרשימת תכניות ביה"ס לחינוך לתואר שני

   

  תנאי קבלה ומלגות:

  ל לימודי מוסמך במגמה לחינוך יהודי, יתקבלו סטודנטים אשר סיימו את לימודיהם לתואר ראשון בציון 80 לפחות. מועמדים ללא לימודי רקע בחינוך ו/או יהדות ידרשו להשלים חובות אלו במסגרת קורסי השלמה.

  סטודנטים אשר אינם בוגרי אחת מהאוניברסיטאות המוכרות בישראל חייבים להציג "פטור" באנגלית כשפה זרה כבר בעת ההרשמה כתנאי להגשת המועמדות. 
  הפטור יכול להיות מושג באמצעות הבחינה הפסיכומטרית, בחינת אמי"ר , אמיר"מ או במסגרת אוניברסיטאית ויש להציגו עד סוף מועד ההרשמה.

  תלמידי מכללות מצטיינים, שאין להם פטור קביל באנגלית, יוכלו להגיש מועמדות לוועדת חריגים של החוג לחינוך.

  המגמה לחינוך יהודי מציעה מלגות לסטודנטים מצטיינים הלומדים תכנית מלאה.

   

  מועדי הרשמה:

  20.1.19 - 31.7.19 (רישום במועד מאוחר יותר יתאפשר באישור מיוחד)

   

  סדרי הרשמה:

  ברמה אוניברסיטאית: סטודנטים שלמדו בארץ נרשמים במדור לרישום ולקבלת תלמידים של האוניברסיטה העברית באמצעות הרישום המקוון באתר האוניברסיטה העברית - יש לצרף מסמכים על פי הדרישות המופיעות באתר. מועמדים שלמדו את התואר בחו"ל,  צריכים להירשם במדור רישום וקבלת תלמידים מחו"ל, טל' 02-5882607, באתר הרשמה למועמדים מחו"ל.
  ברמת בית הספר לחינוך: באמצעות יצירת חשבון במערכת ההרשמה, מילוי פרטים וצירוף גיליון ציונים חתום בחותמת האוניברסיטה/המכללה בה למד, הכולל ממוצע ל תואר בוגר ואישור זכאות ל תואר בוגר .

  לתשומת לבכם - לא יטופלו בקשותיהם של מועמדים שלא השלימו את שני הליכי ההרשמה ולא צירפו את כל המסמכים הנדרשים.

   

  פרטי קשר:

  מזכירות הוראה ותלמידים: 02-5882033/4, 02-5881282, melton-etige@savion.huji.ac.il