ערוצי קבלה

ניתן להתקבל ללימודי שנה א' לתואר 'בוגר' בערוצים שונים. כלומר על פי שילובים שונים של נתוני הקבלה. הערוצים האפשריים הם:
קבלה ישירה על סמך תעודת הבגרות (ללא בחינה פסיכומטרית)
קבלה ישירה על סמך בחינה פסיכומטרית (לזכאים לתעודת בגרות)
קבלת זהב- קבלה ישירה למועמדים מצטיינים בעלי נתוני קבלה גבוהים במיוחד
קבלה על סמך תעודת בגרות ובחינה פסיכומטרית
קבלה על סמך לימודים אקדמיים
קבלה על סמך תעודת מכינה ובחינה פסיכומטרית
קבלה על סמך בחינה פסיכומטרית בלבד
קבלה בהעדפה מתקנת לראויים לקידום

טבלת ערוצי קבלה

אם המועמד הוא בעל נתונים להתקבל דרך יותר מערוץ אחד, נתחשב באפשרות הנותנת לו את סיכויי הקבלה הגבוהים ביותר. 
 

מידע על סיכויי הקבלה לשנה א' ניתן לקבל:

  • ​באינטרנט
  • במוקד הטלפוני, בימים א' - ה' בשעות 08:30 - 16:30, בטל' 02-5882888
  • על ידי פנייה בכתב למדור רישום וקבלה או בשעות קבלת קהל: בימים א', ב', ד', ה' בשעות 11:00 -13:00 וביום ג' בשעות 14:00 - 16:00, בניין גולדשמיט, קמפוס הר הצופים, ירושלים