קבלה לתואר שני

כללי הקבלה ללימודים ל תואר מוסמך מתבססים על ההישגים בלימודים ל תואר בוגר .

האוניברסיטה מכירה בתארים אקדמיים ממוסדות להשכלה גבוהה שאושרו במועצה להשכלה גבוהה.
רשימת המוסדות מופיעה באתר האינטרנט של המועצה להשכלה גבוהה .

הישגים אקדמיים מאוניברסיטאות בחו"ל יידונו על פי התאמתם לנדרש באוניברסיטה העברית, ובתנאי שהמוסד מוכר בישראל.
בקשה לזיכויים על סמך לימודים קודמים, לאלה שיתקבלו, תידון בוועדת ההוראה של ה פקולטה בה ילמדו. 
בתחומים בהם עולה הביקוש על מספר המקומות בחוג מתקבלים הטובים שבין המועמדים על פי ציוניהם בתואר הבוגר.
בחלק מהחוגים נדרשות בחינות נוספות.

דרישות הקבלה המפורטות בכל חוג וחוג הם תנאי להגשת מועמדות ל לימודי מוסמך . עמידה בתנאים אלה אינה מקנה זכות קבלה ללימודים.
ה פקולטה דנה בכל בקשה בהתאם לכישורי המועמד, ובהתאם ליכולת הקליטה של החוגים.

סטודנטים המעוניינים להמשיך בלימודי המוסמך בחוג שונה מזה שלמדו ל תואר בוגר , רשאים להגיש מועמדות אם עמדו בתנאי הקבלה ל לימודי מוסמך בחוג שסיימו לבוגר. בקשתם תידון בוועדת הקבלה של החוג והם יחויבו בלימודי השלמה.

תנאי קבלה יחודיים מפורטים בפרק הדן ב פקולטה הרלוונטית.


המועמדים נדרשים לעמוד בתנאים המפורטים להלן:
1. תואר בוגר ממוסד אקדמי מוכר.
2. ציון ממוצע בלימודי התואר המקביל ל"טוב". 
תנאים אלו הם תנאי מינימום להגשת מועמדות למוסמך. חוגים רבים דורשים ציון גבוה יותר מהמינימום.

הדיון בקבלה למוסמך נערך ב פקולטה לאחר שהסטודנט מוסר את כל נתוניו. ועדת הקבלה של החוג דנה בתעודותיו של כל מועמד לפני שמתקבלת החלטה סופית. 
מועמדים בעלי לימודים מחו"ל נדרשים לתנאי קבלה נוספים. עליהם לפנות אל המשרד לקבלת תלמידים מחו"ל, טל' 02-5882607.

לרשימת התכניות לתואר שני
 

אנשי הקשר ל לימודי מוסמך בתחומים השונים

מזכירות

שם

טלפון

מידע נוסף והמשך הרשמה

מדעי הרוח

מיכל שבו

michalbro@savion.huji.ac.il

02-5883852

למידע נוסף

 

ביה"ס לחינוך

טללית גנץ

 tlalitg@savion.huji.ac.il

02-5881190

למידע נוסף

להמשך תהליך ההרשמה

מדעי החברה

נטע לוי

netalevi@savion.huji.ac.il

02-5883416

למידע נוסף

 

פסיכולוגיה

סיון בכר

sivanbach@savion.huji.ac.il

02-5883412

למידע נוסף באתר המחלקה

מינהל עסקים

מאיה דגן-אשכנזי

mayaas@savion.huji.ac.il

02-5881698

למידע נוסף באתר ביה"ס

מתמטיקה ומדעי הטבע

שולי כהן

 shulic@savion.huji.ac.il

02-6586722

להמשך תהליך ההרשמה

 

ביה"ס להנדסה ומדעי המחשב

חגית יער-און

hagity@savion.huji.ac.il

02-5494504

להמשך תהליך ההרשמה

ביוטכנולוגיה

מרגלית פינגרהוט

margalitf@savion.huji.ac.il

02-6586006

להמשך תהליך ההרשמה

גנומיקה וביואינפורמטיקה

חנה מרגלית

hanahm@md.huji.ac.il

02-6758614

 

משפטים

פאולה צמח

paulaz@savion.huji.ac.il

02-5882545

 

קרימינולוגיה

מירי מסקל

mirim@savion.huji.ac.il

02-5880485

 

מדעים ביו-רפואיים

לורה ברנדל

laurabr@savion.huji.ac.il

02-6757526

להמשך תהליך ההרשמה

ריפוי בעיסוק

ניצן שטיינברג

nitzans@savion.huji.ac.il

02-5845302

יש למלא טפסי הרשמה באתר ביה"ס

בריאות הציבור

ניהול מערכות בריאות

אפידמיולוגיה קלינית

נעמי כהן

noemiec@savion.huji.ac.il

02-6757689

למידע נוסף באתר ביה"ס

להמשך תהליך ההרשמה

סיעוד קליני מתקדם

מעיין שירזי

maayans@savion.huji.ac.il

02-6777151

 

רוקחות

הדר הודיס

hadarho@savion.huji.ac.il    

05-6758617

להמשך תהליך ההרשמה

רפואת שיניים

בלה צונה

bellat@savion.huji.ac.il

02-6758591

 

מדעי החקלאות והתזונה

מזי שטיין

mazis@savion.huji.ac.il

08-9489189

למידע נוסף באתר ה פקולטה

עבודה סוציאלית

שולי לוי

swm@savion.huji.ac.il

02-5880452

למידע נוסף באתר ביה"ס

להמשך תהליך ההרשמה

ניהול מוסדות ללא כוונת רווח

לימודי מוסמך בגיל הרך

שולי לוי

swm@savion.huji.ac.il

02-5880452

להמשך תהליך ההרשמה

מדעי המח

נילי ורשוב

Teaching@elsc.huji.ac.il

02-6584899

למידע נוסף באתר ה פקולטה

בריאות ציבור וטרינרית

ג'קי הירש

jackieh@savion.huji.ac.il

08-9489021