קבלה על סמך בחינה פסיכומטרית בלבד לבני 30 ומעלה

קבלה למועמדים בני 30 ויותר - שנולדו בשנת 1989 ולפניה, קבלתם אפשרית במרבית התחומים, גם ללא התחשבות בתעודת הבגרות.

    לבעלי תעודת בגרות לא-ישראלית, שלמדו שנה אחת לפחות במוסד אקדמי מוכר.

    לבעלי תעודת בגרות לא-ישראלית, שהיא שוות ערך לתעודת הבגרות הישראלית.