לימודים אקדמיים קודמים

האוניברסיטה מתחשבת בלימודים חלקיים ובתארים אקדמיים ממוסדות להשכלה גבוהה בארץ שאושרו במועצה להשכלה גבוהה. 

בעלי תואר דוקטור לפילוסופיה

בעלי תואר בוגר ו/או מוסמך

בעלי לימודים אקדמיים חלקיים

 

קבלה לשנה א' ל תואר בוגר :


א. בעלי תואר דוקטור לפילוסופיה (.Ph.D) יוכלו להתקבל ללימודים למרבית החוגים.
מועמדים לחוגים: רפואה, רפואת שיניים ורפואה וטרינרית - יידונו על-פי הישגיהם הלימודיים והבחינה הפסיכומטרית.


ב. בעלי תואר בוגר ו/או מוסמך ממוסדות להשכלה גבוהה וכן ממוסדות להכשרת מורים המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה יוכלו להתקבל ללא צורך בבחינה פסיכומטרית למרבית החוגים, למעט: התמחות בביוטכנולוגיה בחקלאות, חשבונאות, כלכלה, מדעי המחשב, הנדסת מחשבים, מדעי הקוגניציה, מדעים ביו-רפואיים, מדעי התזונה, מנהל עסקים, משפטים, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, צירוף פסיכולוגיה ומדעי החיים, צירוף מדעי המחשב וביולוגיה חישובית, רוקחות, מדעי התרופה, ריפוי בעיסוק, רפואה, רפואת שיניים, תכנית משולבת פיסיקה-כימיה, תכנית "אמירים" מדעי הטבע, תכנית משולבת: פילוסופיה, כלכלה, מדע המדינה (פכ"מ), רוקחות קלינית מסלול ישיר לדוקטורט, אינטרנט וחברה, אינטרנט וחברה למדעי הטבע.

הקבלה לחוגים שפורטו לעיל, בהם אין קבלה ישירה , תיבדק על פי:

 • בעלי תואר בוגר  - קבלתם תידון על פי שקלול ציונם בבחינה הפסיכומטרית (רב-תחומי או בדגש כמותי) והציון ל תואר בוגר במשקל של 50% לכל מרכיב.
 • בעלי תואר מוסמך  - קבלתם תידון על פי שקלול ציונם בבחינה הפסיכומטרית והציון הממוצע של לימודיהם ל תואר בוגר ול תואר מוסמך .

מועמדים שלמדו במוסדות שאינם מוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה  - חייבים לעמוד בתנאי הקבלה של שנה א'. לימודיהם לא יוכרו לשם דיון בקבלה ולא יינתנו להם זיכויים אקדמיים בגין הקורסים שלמדו.

 

ג. קבלה על סמך לימודים אקדמיים חלקיים

סטודנטים באוניברסיטה העברית המחליפים חוגים, קבלתם תתבסס על ציון משוקלל של הבחינה הפסיכומטרית עם תעודת הבגרות או עם הלימודים האקדמיים החלקיים הקודמים ובתנאי שיהיו בהיקף הלימודים הנדרש להכרה של שנה אחת לפחות לפי המפתח שיוצג בהמשך (סעיף 4). גיליון הציונים אינו מתעדכן באופן אוטומטי. יש לאשר למדור רישום וקבלה לשלוף את הציונים.

סטודנטים ממוסדות אחרים - האוניברסיטה תתחשב בלימודים אקדמיים חלקיים ממוסדות אחרים לצורך קבלה בתנאים הבאים:

 1.  בחינה פסיכומטרית בציון 600 לפחות, ללימודי רפואה - 700 לפחות ולרפואת שיניים - 650 לפחות.
 2.  זכאות לתעודת בגרות.
 3.  קיימת זיקה בין הלימודים הקודמים ובין החוג המבוקש באוניברסיטה העברית.  
  על מנת להתקבל בערוץ זה ללימודי רפואה ורפואת שיניים, על הלימודים הקודמים להיות באחד מן החוגים: מדעי המעבדה הרפואית, רוקחות, ביוטכנולוגיה, פסיכוביולוגיה, מדעי החיים, מדעים ביו-רפואיים, מדעי המח, הנדסה ביורפואית, מדעי בעלי החיים ורפואה וטרינרית. 
 4.  הלימודים יהיו בהיקף של שנה אקדמית לפחות במוסד להשכלה גבוהה בארץ על פי המפתח הבא:
 • היקף 32 נ"ז לפחות - ממועמדים שלמדו בפקולטות: מדעי הרוח, מדעי החברה, מנהל עסקים ועבודה סוציאלית.
 • היקף של 38 נ"ז לפחות - ממועמדים שלמדו בפקולטות: משפטים, ניהול מלונאות, משאבי מזון ותיירות, כלכלת סביבה.
 • היקף של 45 נ"ז לפחות - ממועמדים שלמדו בפקולטות: מדעי הטבע, רפואה, רפואת שיניים, מדעי החקלאות.

הלימודים האקדמיים החלקיים יובאו לדיון בוועדת קבלה. ועדת הקבלה תתחשב בממוצע תעודת הבגרות, בציון הבחינה הפסיכומטרית וכן בהישגים בלימודים, בהיקף הלימודים ובמידת הזיקה בין לימודים אלה ובין החוגים המבוקשים. חישוב הממוצע יכלול את כל לימודיו האקדמיים של המועמד, גם אם היקף לימודיו עולה על המינימום הנדרש. פניות לוועדת הקבלה באמצעות מערכת הפניות 

לחוג למשפטים, לא ניתן להתקבל לשנה א' על סמך לימודים אקדמים חלקיים אלא על בסיס שיקלול ציוני הבגרות או ממוצע תואר עם ציון הבחינה הפסיכומטרית בלבד.