תקנון נה"ל

נהלי הוראה ולימודים אוניברסיטאיים

הקדמה

נהלי ההוראה והלימודים נועדו להסדיר את מירב הנושאים המנהליים-אקדמיים המשותפים לכל תלמידי האוניברסיטה בנוגע ללימודיהם לתארים בוגר ומוסמך.

הנהלים נקבעו על ידי ועדת נה"ל שהיא ועדת ההוראה האוניברסיטאית. נהלים נוספים, הנוגעים ללימודים בפקולטות השונות, נקבעים ומתפרסמים על ידי הפקולטות.

סעיפים מנהלי הוראה ולימודים, המטופלים ב פקולטה באופן שונה מהקבוע בתקנון המשותף, מוצגים בשנתון ה פקולטה באופן שמבחין אותם מהתקנון הכללי.

עניינים שהתקנון איננו מכסה או עניינים חריגים, בין אם הם עניינים עקרוניים או שנוגעים לקבוצת תלמידים או לתלמיד בודד, יובאו לדיון במוסדות ה פקולטה , וזו תעבירם, במידת הצורך, להכרעתו של יו"ר ועדת נה"ל .

יו"ר ועדת נה"ל משמש גם כערכאה לערעורים על החלטות ה פקולטה בתחומי אחריותה של ועדת נה"ל .

הערה

בכל מקום שכתוב "תלמיד" הכוונה גם לתלמידה.

בכל מקום שכתוב " פקולטה " הכוונה גם לבית ספר.

בכל מקום שכתוב "דיקן" הכוונה גם לראש בית ספר.

נה"ל תש"ף- תוכן עניינים

 1. תלמיד באוניברסיטה העברית
 2. תארים
 3. מסלול הלימודים
 4. רישום תכנית לימודים
 5. לימודי חובה כלל-אוניברסיטאיים
 6. קורסים
 7. בחינות וציונים
 8. מטלות בכתב
 9. קביעת ממוצע הציונים
 10. חזרה על קורס
 11. תנאי מעבר
 12. המשך לימודים, הפסקת לימודים וחידושם
 13. זיכויים אקדמיים
 14. זכאות לתואר
 15. אישורי לימודים ותדפיסים מסוגים שונים
 16. תלמידים מצטיינים
 17. העברת מידע על תלמידים
 18. זכויות יוצרים של תלמידים
 19. נוהלי ערעורים, פניות ותלונות
 20. חובות המורה בנושאי הוראה ובחינות
 21. נספח א' -- השתתפות בתכניות לחילופי סטודנטים
 22. נספח ב' - התאמות בשל קשיים בשפה העברית
 23. נספח ג' – התאמות בשל לקויות למידה
 24. נספח ד' – התאמות בנסיבות הורות
 25. נספח ה' – התאמות למשרתים במילואים
 26. נספח ו' – לימודי עברית
 27. נספח ז' – לימודי אנגלית
 28. נספח ח' - התאמות בגין ליקויי ראייה
 29. נספח ט' - קבלת נ"ז בגין מעורבות חברתית

נה"ל בשפות אחרות ומשנים קודמות

נהלי הוראה ולימודים בשפה העברית תש"ף- קובץ PDF

נהלי הוראה ולימודים בשפה העברית תשע"ט- קובץ PDF

נהלי הוראה ולימודים בשפה העברית תשע"ח- קובץ PDF

נהלי הוראה ולימודים בשפה האנגלית תשע"ט- קובץ PDF

נהלי הוראה ולימודים בשפה האנגלית תשע"ח- קובץ PDF

נהלי הוראה ולימודים בשפה העברית תשע"ז- קובץ PDF

נהלי הוראה ולימודים בשפה העברית תשע"ו - קובץ PDF

נהלי הוראה ולימודים בשפה האנגלית תשע"ז- קובץ PDF 

أنظمة التعليم والدراسة الأكاديمية للسنة الدراسية 2018-2019 PDF

أنظمة التعليم والدراسة الأكاديمية للسنة الدراسية 2017-2018 PDF

أنظمة التعليم والدراسة الأكاديمية للسنة الدراسية 2016-2017 PDF

أنظمة التعليم والدراسة الأكاديمية للسنة الدراسية 2015-2016 PDF

Teaching Policy and Procedures - 2015-2016 PDF

נהלי הוראה ולימודים בשפה העברית תשע"ה - קובץ PDF

נהלי הוראה ולימודים בשפה העברית תשע"ד - קובץ PDF

נהלי הוראה ולימודים בשפה העברית תשע"ג - קובץ PDF

PDF icon Nahal 2019 English final.pdf PDF icon תקנון נהל אנגלית 2020.pdf PDF icon תקנון נהל ערבית 2020.doc_.pdf