• 255

 • מדעי הרוח

 • הר הצופים

 • תכנית "אמירים" הינה תכנית לימודים ייחודית המיועדת לסטודנטים מצטיינים המעוניינים ללמוד מדעי הרוח לצד התמחות דיסציפלינארית בחוג לימודים נוסף.
  התכנית מאמצת גישה בין-תחומית בהנחיה של המורים המובילים בתחומם.
  התכנית משלבת לימוד טקסטים ממורשות תרבותיות מכל העולם עם חשיפה לגישות תיאורטיות שונות.
  התכנית עובדת בשיתוף פעולה צמוד עם אוניברסיטאות מובילות בעולם ומציעה סדנאות בחו"ל ולימוד בחברותא עם סטודנטים בחו"ל. לצד אלה, פלטפורמה אינטראקטיבית מאפשרת יצירת קשרים בין חברי הקהילה לבין בוגריה.

  קצת לעומק:

  ייחודיותה של תכנית "אמירים" באה לידי ביטוי במספר מובנים. תכנית הלימודים מורכבת מהיצע עשיר של קורסים המיועדים רק לסטודנטים בתכנית במתכונת לימוד אינטימית וממספר קורסים מתקדמים המוצעים על ידי חוגים אחרים שהסטודנטים בוחרים באופן אישי. בדרך זו נוצרת מצד אחד קהילה לומדת שחבריה גם חופשיים מצד שני לבחור קורסים בהתאם לתחומי העניין שלהם.
  כמו כן, התכנית משלבת את הסטודנטים במסגרות שונות בשיח האקדמי הבינלאומי וכך מעניקה להם כלים לשוניים, חברתיים, ואינטלקטואליים חשובים.
  התכנית מאפשרת גם לימוד בכיתות קטנות וקבועות, והיא גאה בצוות המורים המצוינים ובצוות המתרגלים המסורים שמלווים את הסטודנטים מקרוב, הן מבחינת התפתחותם האינטלקטואלית-אקדמית והן מהבחינה האישית.
  הסטודנטים בתכנית זוכים למלגת שכר לימוד מלאה.

  אתר התכנית

 • הן באקדמיה והן מחוצה לה עולה ההכרה בחשיבות רוחב האופקים וביכולות האנליטיות הנדרשות מצעירים בימינו. באקדמיה, ראייה בין-תחומית, התמחות במקצועות רבים והיכרות עם שיטות חשיבה ממדעי הרוח מעודדות יצירתיות המובילה לגילויים חדשים במדע, בשוק העבודה הפרטי ובמגזר הציבורי.
  תכנית הלימודים היא מהיחידות בעולם שמציעה קורסים בין-תחומיים במגוון רחב של נושאים, תקופות ותרבויות, וחושפת את הסטודנטים לגישות מחקר שונות ומעודדת חשיבה ביקורתית.

  התכנית שואפת במיוחד להכשרת דור החוקרים הבא של מדינת ישראל ולשם כך מעניקה כלים להצלחה בעולם האקדמי. אחוז גבוה של בוגרינו נמצא היום במוסדות האקדמיה הישראלית ואף בעולם.

 • תאריך אחרון להרשמה ולהעברת מסמכים 8.6.17

  מועד אפריל 2017 של הבחינה הפסיכומטרית - המועד האחרון שתקף לשנת הלימודים תשע"ח

  לתלמידי תכנית "אמירים" יתקיים "יום פתוח" ביום ה' 23/3/17.

  בנוסף על דרישות הקבלה הכלליות, המועמדים יוזמנו לראיון אישי. הראיונות יתקיימו במועדים הבאים: 14, 15, ו-18 במאי 2017, 10 ו-11 ביולי 2017, על פי קביעה אישית.

  לקראת הראיון המועמדים יידרשו להכין מספר מטלות בכתב.

  • פטור משכר לימוד – סטודנטים שיתקבלו לתכנית יהיו פטורים מתשלום שכר לימוד במהלך שלוש שנים.
  • מועדון אמירים: מסגרת של מפגשים חברתיים ואינטלקטואליים של הסטודנטים בתכנית, מוריה ובוגריה. מפגשי המועדון כוללים הרצאות, דיונים, מופעי תרבות וסיורים בנושאים מגוונים. ההשתתפות במפגשי המועדון היא חובה ומתקיימת בשעה קבועה, אחת לחודש. הסטודנטים פעילים במועדון ובקביעת תכני המפגשים.
  • לימודים באנגלית – תכנית אמירים מעודדת ידיעה מצויינת של השפה האנגלית גם בעל פה וגם בכתב. לצורך כך אנחנו מקיימים לימודי חברותא באנגלית, נותנים מטלות באנגלית ובשנה ב' וג' מציעים קורסים באנגלית.
  • שיתופי פעולה בין-לאומיים – התכנית מייחסת חשיבות מיוחדת לשילוב הסטודנטים בשיח של קהילות אקדמיות בחו"ל. השנה סטודנטים בשנה ג' נוסעים לאוקספורד לסדנת סטודנטים בנושא "מקורות הסמכות המוסרית – כאן ושם, אז ועכשיו". יתירה מזאת, סטודנטים בשנה א' מקיימים לימוד משותף באמצעות הסקייפ עם קורס מקביל באוניברסיטת הרווארד.
  • כנס סטודנטים שנה ג': הסטודנטים בשנה ג' עורכים כנס משולב בכנס הבוגרים בו הם מציגים בקבוצות של שלושה סטודנטים היבטים שונים של נושא אחד, פרי עבודת מחקר עצמאית. הכנס מעודד עבודה בין-תחומית בצוות ומפגין את תהליך הלמידה בתכנית. משפחות הסטודנטים וידידי התכנית מוזמנים.
  • אמירים בקהילה: מסגרת התנדבות של הסטודנטים בתכנית בקהילה. כעת חלק מהסטודנטים בתכנית אמירים מתנדבים בבית ספר ירושלמי בשכונה מתקשה ועוזרים אחר הצהריים לסטודנטים בעלי פוטנציאל גבוה.
  • פעילויות העשרה – סיורים לימודיים בארץ ובחו"ל, סדנאות וימי עיון.

 • ראש התכנית: פרופ' צחי זמיר tzachi.zamir@mail.huji.ac.il

  רכזת התכנית: גב' עדי בורטמן adiburt@gmail.com

  מזכירות: גב' ציפי ביבלניק tsipib@savion.huji.ac.il

  שעות קבלה: בימים א'-ה' בשעות 9:00-13:00 טלפון: 5880031 -02

 • שנה א'

  קורסים בין-תחומיים ייחודיים על שורשי התרבות המערבית (לדוגמה קורסים על היהדות והנצרות במבט בין-תחומי, קורס על המקרא בהקשרו ההיסטורי)

  שפה זרה ברמת מתחילים

  כתיבה אקדמית באנגלית

  שנה ב'

  קורסים בין-תחומיים ייחודיים בתחומים שונים, כולל התרבות המזרחית (לדוגמה קורסים על האיסלם, על הפילוסופיה הקונפוציאנית, ועל ההגות הפוליטית)

  קורס תיאורטי "מפגשים קולוניאליים"

  עבודה סמינריונית

  שפה זרה שנייה ברמת מתקדמים

  שנה ג'

  קורס בתחום השפה שהסטודנט/ית למד(ה) בשנה א' וב'

  4 קורסים בין-תחומיים ייחודיים (לדוגמה קורס על פאריס כמרכז אורבני מודרני וקורס על תאוריה ביקרות ודת)

  קורסים נבחרים מה פקולטה ומהתכנית ללימודי התרבות במדעי החברה (סמינריונים מתקדמים של הב"א וקורסי מ"א)

  סדנה מסכמת

  עבודה סמינריונית

   

  שילוב פכ"מ ואמירים רוח

  לאחרונה התעדכנו דרישות הלימודים של תכנית פכ"מ, ובהתאם התאמנו את תנאי המעבר לשנה ב' לסטודנטים שילמדו את השילוב.

  תכנית הלימודים החדשה של השילוב פכ"מ ואמירים רוח תכלול 198 נ"ז : 132 נקודות זכות של פכ"מ ו-66 נ"ז נוספות של אמירים רוח.

  הלימודים יתפרסו על פני ארבע שנים (מלגת השכר של "אמירים" תינתן רק במהלך שלוש השנים הראשונות). פירוט הקורסים כפוף לתכניות המחלקות השותפות לתכנית.

  להלן השינוי בהרכב הלימודים הנוגע לתנאי המעבר לשנה ב':

  • אמירים רוח:

  תנאי מעבר לשנה ב': 15 נ"ז מאמירים (תכנית אמירים-רוח לשנה א' ללא לימודי השפה הזרה השנייה).  
  בשנים ב'-ד', ילמדו הסטודנטים 16 נ"ז בתכנית בשנה אחת (כולל שפה זרה שנייה למתחילים), ובשנים האחרות 17 נ"ז (כולל שפה זרה שנייה למתקדמים) ו-18 נ"ז .

  • פכ"מ:

  תנאי המעבר משנה א' ל-ב' בפכ"ם יהיו עמידה ב-33/34  נ"ז של לימודי שנה א' לפי הפירוט הבא:

  מתמטיקה לפכ"מ - 4 נ"ז

  סטטיסטיקה לפכ"מ - 4 נ"ז

  מדינה, משק, מוסר - 4 נ"ז

  קריאה ביקורתית - 2 נ"ז

  מבוא לכלכלה א - 4 נ"ז

  מבוא לכלכלה ב' - 4 נ"ז

  מבוא לאתיקה ופילוסופיה פוליטית - 4 נ"ז

  מבוא למדע המדינה - 4 נ"ז

  ועוד 3-4 נ"ז מתוך הקורסים הבאים

  חשיבה ביקורתית - 4 נ"ז

  מבוא לתורת ההגיון - 3 נ"ז

  משטר מדינת ישראל - 4 נ"ז

  פוליטיקה השוואתית - 4 נ"ז

 • 68 נ"ז (כולל קורסי " אבני פינה " וקורסי שפה)

 • מסלול  דו חוגי  המשלב לימודים עם חוג נוסף מתוך טבלת הצירופים

 • ציון 85/רמה ׳בסיסי׳

 • ציון 105, נדרש במקרים בהם שפת ההוראה בתיכון אינה עברית

 • אנו מזמינים את כל המועמדים לאוניברסיטה העוברים את סף ההצטיינות המוגדר על ידי היחידה לרישום ומיון מועמדים להציג את מועמדותם לתכנית. נתוני הקבלה נקבעים על סמך ציון משוקלל של הבחינה הפסיכומטרית עם ציון תעודת הבגרות.

  תהליך הקבלה מורכב משני שלבים:

  א) הרשמה מקוונת באתר האינטרנט של האוניברסיטה, למסלול הדו-חוגי ("אמירים" לצד חוג לימודים נוסף על פי בחירת המועמד).
  מומלץ לבצע הרשמה לחוג נוסף בעדיפות נמוכה יותר לצורך המשך מיון אם לא תתקבלו לתכנית.

  ב) לאחר ההרשמה יוזמנו המועמדים לראיון אישי שיתקיים במועדים הבאים:

  14-18/5/17 - למועמדים אשר יעמדו בסף הקבלה בשלב זה.

  10-11/7/17 – למועמדים שייבחנו בבחינה הפסיכומטרית במועד אפריל ולתלמידי המכינות.

  לקראת הראיון המועמדים יתבקשו להגיש שני חיבורים קצרים על פי הנחיות שיישלחו אליהם בעוד מועד.

 • ציון פסיכומטרי רב תחומי

 • 50%/50%

 • 50%/50% (רלוונטי עבור כל מסלולי המכינה)

 • קיימת עבור בעלי תואר דוקטור בלבד

 • ערוץ קבלה רלוונטי. יש לפנות למדור רישום וקבלה בכדי לבדוק סיכויי קבלה

לבדיקת סיכויי קבלה, תנאי קבלה לשנה א
 • בוגרי החוג המשיכו את דרכם המקצועית במסלולים הבאים:

  • השתלבות במשרות מחקר והוראה באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטאות מובילות אחרות (לדוגמה פרופ׳ אלישבע באומגרטן, האוניברסיטה העברית;  פרופ׳ אייל דביר, בוסטון קולג׳; פרופ׳ אודי זומר, אוניברסיטת תל אביב; פרופ׳ תמר זילבר, האוניברסיטה העברית; פרופ' דניס סובולב, אוניברסיטת חיפה; ד״ר נעה סקה, האוניברסיטה העברית; ד"ר יהושע גרנט, האוניברסיטה העברית).
  • השתלבות בסקטור הציבורי במגוון משרות (מר יובל טלר, משרד האוצר; גב׳ נעה ליטמנוביץ; משרד ראש הממשלה; מר יוחנן פלסנר, ח״כ לשעבר; מר יאיר פרומר, משרד החוץ) .
  • כותבים ועורכים בתקשורת הישראלית (מר אביאל לינדר, העין השביעית; גב׳ נטע אלכסנדר, הארץ; מר מוטי פוגל, גלובס; גב׳ איילה פנייבסקי, עכבר העיר).
  • וגם: השתלבות בעמותות וארגונים חברתיים, בחינוך במערכת הפורמאלית והבלתי פורמאלית, בתאגידים פיננסיים, בתעשיית ההיי-טק, במערכת הבריאות הישראלית ובשירות הפסיכולוגי הציבורי והפרטי, במערכת המשפט ועוד.