• 601

 • רפואה

 • עין כרם

 • ביה"ס מכשיר את תלמידיו למקצוע הרפואה (medical profession) ומקנה להם בסיס להמשך לימודים באחד מכיווני ההתמחות במדעי הרפואה לפי בחירתם.

  המועד האחרון להרשמה ולהמצאת מסמכים 30.4.2015.

  אתר הפקולטה לרפואה.

   

 • תקפות המבדקים באוניברסיטה העברית

  תוצאות מבדקי מו"ר/מרק"ם מהשנים 2013-2015 תקפות.

  למועמד שנבחן במבחנים הללו יותר מפעם אחת (בשנים אלו) יילקח בחשבון הציון הגבוה  מביניהם. 

  המבדקים מורכבים מיום שאלונים ומיום ראיונות/סימולציות. 

   

   מועדי המבדקים:

  1. יום השאלונים ייערך ביום שישי -19.06.2015 הראיונות/סימולציות ייערכו החל מתאריך 15.06.2015 ועד - 02.07.2015
  2.  סבב ראיונות/סימולציות נוסף, המיועד לעתודאים ומכינאים יתקיים מתאריך  02.08.2015 ועד18.08.2015. יום השאלונים בסבב זה ייערך ביום שישי -07.08.2015

   

  השיבוץ למבדקים

  1. מועמדים שיירשמו לאוניברסיטה העברית בלבד ייבחנו במרק"ם.
  2. מועמדים שיירשמו הן לאוניברסיטה העברית והן למוסד אחר ישובצו באופן אקראי לאחד משני המבדקים, על ידי המרכז הארצי.

   

  הזימון למבדקים

  1. הזימון למועמדים שייבחנו במבדקי מרק"ם יישלח על ידי הפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית.
  2. הזימון למבדקי מו"ר יישלח על ידי המרכז הארצי.
  • הזימונים יישלחו  אך ורק  בדואר אלקטרוני. אנא וודאו באתר המידע האישי כי כתובת הדואר האלקטרוני שלכם מעודכנת.
  • זימון למבדקי מרק"ם/מו"ר איננו מעיד על קבלה.
  • השתתפות במבדקים הינה תנאי לקבלה. אי הגעה למילוי השאלונים ו/או לראיונות/סימולציות תתפרש כויתור על המועמדות לבית הספר לרפואה לשנת הלימודים תשע"ו.

   

  היבחנות בתנאים מותאמים

  מועמד שלו מגבלה פיזית חמורה וחריגה או לקות העלולה לפגוע בתפקודו במילוי השאלונים, הסבור כי הוא זכאי להיבחן בבחינת מו"ר, מרק"ם  או מר"ב (מילוי השאלונים) בתנאים מותאמים, יפנה בבקשה ליחידה לבחינות מותאמות של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, בצירוף אישורים, על מנת לבדוק את זכאותו לתנאים מותאמים. האמור לעיל מתייחס גם למועמד כנ"ל, שעדיין אינו עומד בציון הסף לזימון לבחינות הקבלה לבתי הספר לרפואה, אך טרם נדחה. פרטים נוספים בעניין באתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

   

  על המועמד לשלוח את כל החומר הרלוונטי לבקשתו בדואר (ולא בפקס) אל היחידה לבחינות מותאמות במרכז הארצי לבחינות ולהערכה. הטיפול בבקשה אינו מבטיח זימון לבחינה. התאריך האחרון להגשת בקשה להיבחן בתנאים מותאמים והמצאת כל החומר הרלוונטי:

   

  1. נבחנים ביום השאלון של מר"ב – 1 באפריל 2015
  2. נבחנים ביום השאלון של מו"ר או מרק"ם – 14 במאי 2015

   

  • יש לעקוב אחר לוחות הזמנים שעל החומר להגיע למרכז ומהם תאריכי המבדקים השונים.
  • תנאי בחינה מותאמים ניתנים לנבחנים שלהם לקות המשבשת מאוד את התפקוד.
  • תנאים מותאמים ניתנים מתוך שמירה על הוגנות כלפי כל הנבחנים.
  • לא ניתנים תנאים מותאמים בשל מגבלה שמקורה רגשי, כגון חרדת בחינות.
  • יש לזכור שמערכות מו"ר, מרק"ם ומר"ב שונות מהבחינה הפסיכומטרית במטרותיהן, בכישורים שהן מודדות ובמבנה שלהן, ולכן לא בהכרח יינתנו למועמד התנאים שניתנו לו בבחינה הפסיכומטרית.
  •  

  הצהרת בריאות - המועמדים אשר יזומנו למבדקי מרק"ם יתחייבו לחתום על טופס אלקטרוני של הצהרת בריאות וכתב ויתור על סודיות רפואית. את הטפסים האלקטרוניים יש  למלא ולהדפיס אך ורק לאחר קבלת הזימון למרק"ם. קישור לאתר יישלח בדוא"ל עם הזימון למבדקים.

   

  ועדת הקבלה - רשאית לזמן כל מועמד לבדיקות רפואיות אצל רופא שייקבע על-ידה. אי הופעה לבדיקות הרפואיות תתפרש כביטול המועמדות לביה"ס לרפואה.

   

  אזרחות ישראלית -בעלי תעודת זהות ישראלית או תושב קבע.

   

  הערה: הפקולטה שומרת לעצמה זכות להכנסת שינויים בשיטת המיון והקבלה.

  המלצה - מומלץ להשלים את הידע במתמטיקה בהיקף מוגבר  עוד לפני תחילת שנת הלימודים.

   

 • למידע נוסף: הפקולטה לרפואה בירושלים, קמפוס עין-כרם, גב' דפנה רחובי, מרכזת ועדת הקבלה- טלפון: 6758018-02, dafnas@savion.huji.ac.il

  ההתקשרות מטעם הפקולטה תיעשה אך ורק באמצעות הדוא"ל. מועמד אשר לא הזין כתובת דוא"ל מתבקש לעשות זאת באתר: registration.huji.ac.il

  הכניסה לאתר מתבצעת באמצעות מס' זהות וקוד אישי .

   

 • הלימודים נמשכים שבע שנים, ומחולקים לשלבים:

   

  לימודים טרום-רפואיים - נמשכים שנה אחת וכוללים: אנגלית, ביולוגיה, פיסיקה, כימיה, אימונולוגיה, גדילה והתפתחות וסטטיסטיקה. הלימודים מתקיימים בפקולטה למדעי הטבע ובפקולטה לרפואה.

   

  לימודים פרה-קליניים - נמשכים שנתיים וכוללים את המקצועות: אנטומיה, אמבריולוגיה, ביוכימיה, היסטולוגיה, פתולוגיה, מיקרוביולוגיה, פיסיולוגיה, פרמקולוגיה, בריאות הציבור, שיטות מחקר, לימודי בחירה וכן כתיבת עבודה סמינריונית. לאור דיונים המתקיימים בפקולטה, ייתכנו שינויים במבנה לימודי הבוגר ברפואה.

   

  לאורך כל הלימודים הפרה-קליניים מתקיים קורס "אדם ורפואה".

  תלמידים אשר סיימו את שלוש השנים הראשונות של לימודיהם יהיו זכאים לתואר בוגר במדעי הרפואה .B.Med.Sc ויוכלו להמשיך את לימודיהם הקליניים אם ממוצע ציוניהם יהיה 75 ומעלה. זכאותם של  תלמידים שסיימו בציון 70-75 להמשך לימודים תיבדק בפקולטה.

  תלמידים שסיימו בציון 70 ומטה לא יוכלו להמשיך לימודים בביה"ס לרפואה.

   

  לימודים קליניים - מתקיימים במחלקות הקליניות השונות של בתי-החולים תוך שימת דגש על הוראה ליד מיטת החולה וכן על הרצאות וסמינריונים בנושאי הלימוד השונים.

   

   בשנה הרביעית לומדים התלמידים במחלקות: פנימית ילדים, כירורגיה ורפואה אמבולטורית אשר בבית החולים האוניברסיטאי "הדסה", במחלקות בבתי-חולים מסונפים בירושלים ובבית החולים "קפלן" ברחובות. 

   

  בשנה החמישית לומדים התלמידים במחלקות: גניקולוגיה, פסיכיאטריה, עיניים, עצבים, אוטופדיה, הרדמה, דימות, גריאטריה ואונקולוגיה. 

   

  השנה השישית מורכבת מלימודי חובה: פנימית, ילדים ורפואת המשפחה, ומלימודי בחירה.

   

  השנה השביעית מוקדשת להשתלמות מעשית (סטאז').

   

 • בית הספר לרפואה שם לו למטרה לחנך לא רק רופאים מהשורה הראשונה אלא גם חוקרים מן השורה הראשונה במדעי הרפואה הבסיסיים והקליניים. על-מנת להגשים מטרה זו הפקולטה לרפואה מעודדת תלמידים מצטיינים ללמוד במשולב לתארים .M.D./M.Sc, M.D./Ph.D. ו-.M.D./M.P.H. תכניות אלה פתוחות לתלמידים אשר סיימו בהצטיינות את לימודי הבוגר במדעי הרפואה (שלוש השנים הראשונות ללימודי הרפואה, פירוט לעיל). לימודים משולבים מזכים את התלמידים במלגות.

 • קבלה לשנים הקליניות לרופאי שיניים

  רופאי שיניים בוגרי הארץ בלבד, אשר סיימו את התמחותם בכירורגיה פה ולסת, אשר מעוניינים

  להשלים בשנתיים את לימודי השנים הקליניות של תלמידי רפואה כחלק מהכשרתם כמומחים בכירורגיה פה ולסת ולקבל את התואר MD,

  מוזמנים לפנות לגב' דפנה רחובי, מרכזת ועדת הקבלה לרפואה, במזכירות הסטודנטים לרפואה בעין כרם.

  לקבלת פרטים על התכנית ותנאי הקבלה ניתן לפנות במייל dafnas@savion.huji.ac.il או בטלפון 02-6758018.

 • 30% 70%

 • ציון 120 לפחות בפסיכומטרי באנגלית.

 • מועד הבחינה הפסיכומטרי האחרון התקף לצורך קבלה הוא אפריל 2015

  ניתן לשקלל את הציון הפסיכומטרי הרב תחומי עם כל אחד מהציונים הבאים:

  1. תעודת בגרות

  2. מכינה קדם אקדמית במסלול טבע, משולב מדעים

  3. מכינה במסלול טבע של ביה"ס לתלמידים מחו"ל באוניברסיטה העברית

  4. לימודים אקדמיים

  הליך הקבלה לרפואה שנה א' או רפואה צבאית כולל מספר שלבים:

   

  שלב א'

  המיון הראשוני מתבסס על ידע באנגלית, הציון הפסיכומטרי הרב-תחומי ועל הישגים לימודיים (תעודת בגרות, מכינה, לימודים אקדמיים קודמים).

  מועמדים שלמדו בחמש השנים האחרונות רפואה או רפואת שיניים בארץ חייבים להציג את גליון הציונים המלא (כולל ממוצע) עד תום תקופת ההרשמה (30/04/2015). הישגיהם בלימודים אלה יילקחו בחשבון בעת הדיון בבקשתם. האוניברסיטה רשאית להפסיק את הטיפול בבקשתו של מועמד שלא הצהיר או לא הציג נתונים אלה במועד, ואף לבטל את קבלתו.

   

  שלב ב'

  המועמדים שיימצאו מתאימים בשלב א' יזומנו למבדקי מרק"ם/מו"ר  - מערכת ראיונות קצרים  מובנים, סימולציות ושאלונים שנועדה לאפיין את המועמדים על פי משתנים אישיותיים שאינם נמדדים באמצעות הבחינה הפסיכומטרית ותעודת הבגרות, כגון מוטיבציה, אחריות, מודעות עצמית וכישורים בינאישיים. פרטים באתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה www.nite.org.il.

  בשנים האחרונות החליטו בתי הספר לרפואה  באוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל אביב והטכניון להקל על המועמדים הן מהבחינה הכלכלית והן מהבחינה הלוגיסטית כך שהמועמדים ייבחנו באחד מבין המבדקים ובתשלום אחיד. החלטה זו התקבלה לאחר שנמצא ששני המבדקים בודקים את אותן תכונות.

   

  בחירת המועמדים

  עם קבלת ציוני מו"ר/מרק"ם מחושב לכל מועמד ציון סופי לקבלה המבוסס על משקל של 75% לציון מו"ר/מרק"ם  ו-25% לציון המשוקלל בגרות/פסיכומטרי. 
  המועמדים מדורגים לפי הציון הסופי (לתיאור אופן חישוב ציון המשוקלל הסופי). מתקבלים המועמדים הגבוהים במדרג זה בהתאם למכסת הלומדים בכל שנה.
   

   

  העדפה מתקנת לראויים לקידום

  האוניברסיטה תתחשב בתוצאת הבדיקה שתגיע אליה עד לתאריך 30.4.15

  החל משנת הלימודים תשע"ז המועד האחרון התקף של הבחינה הפסיכומטרית בחלק מהמוסדות להשכלה גבוהה יהיה מועד פברואר. באוניברסיטה העברית הוחלט לדחות את יישום ההחלטה לשנה"ל תשע"ח (2017-18). על כן, בשנת הלימודים תשע"ז (2016-17) ניתן יהיה להתקבל ללימודי הרפואה גם על סמך מועד אפריל של הבחינה הפסיכומטרית.

   

 • לבוגרי ביה"ס לרפואה מוענק רישיון לעסוק ברפואה בישראל מטעם משרד הבריאות.