• 601

 • רפואה

 • עין כרם

 • ביה"ס מכשיר את תלמידיו למקצוע הרפואה (medical profession) ומקנה להם בסיס להמשך לימודים באחד מכיווני ההתמחות במדעי הרפואה לפי בחירתם.

  המועד האחרון להרשמה ולהמצאת מסמכים 30.4.2016.

  אתר ה פקולטה לרפואה.

   

 • תקפות המבדקים באוניברסיטה העברית

  תוצאות מבדקי מו"ר/מרק"ם מהשנים 2014-2016 תקפות.

  למועמד שנבחן במבחנים הללו יותר מפעם אחת (בשנים אלו) יילקח בחשבון הציון הגבוה  מביניהם. 

  המבדקים מורכבים מיום שאלונים ומיום ראיונות/סימולציות. 

   

  מועדי המבדקים:

  1. יום השאלונים ייערך ביום שישי -10.06.2016 הראיונות/סימולציות ייערכו החל מתאריך 06.06.2016 ועד - 23.06.2016
  2.  סבב ראיונות/סימולציות נוסף, המיועד לעתודאים ומכינאים יתקיים מתאריך  07.08.2016 ועד 22.08.2016. יום השאלונים בסבב זה ייערך ביום שישי -12.08.2016
    

  מועמדים אשר זומנו למרק"ם וביטלו את השתתפותם עד 3 ימי עבודה לפני המועד אליו זומנו, זכאים

  לקבל החזר כספי עבור התשלום לראיונות הקבלה.

   

  מועמדים אשר זומנו על-תנאי והשתתפו במיונים, לא יוכלו לקבל החזר כספי אם ציוניהם המעודכנים לא יציבו אותם

  בסף המעבר לשלב הראיונות.

   

   

  השיבוץ למבדקים

  1. מועמדים שיירשמו לאוניברסיטה העברית בלבד ייבחנו במרק"ם.
  2. מועמדים שיירשמו הן לאוניברסיטה העברית והן למוסד אחר ישובצו באופן אקראי לאחד משני המבדקים, על ידי המרכז הארצי.

   

  הזימון למבדקים

  1. הזימון למועמדים שייבחנו במבדקי מרק"ם יישלח על ידי ה פקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית.
  2. הזימון למבדקי מו"ר יישלח על ידי המרכז הארצי.
  • הזימונים יישלחו  אך ורק  בדואר אלקטרוני. אנא וודאו באתר המידע האישי כי כתובת הדואר האלקטרוני שלכם מעודכנת.
  • זימון למבדקי מרק"ם/מו"ר איננו מעיד על קבלה.
  • השתתפות במבדקים הינה תנאי לקבלה. אי הגעה למילוי השאלונים ו/או לראיונות/סימולציות תתפרש כויתור על המועמדות לבית הספר לרפואה לשנת הלימודים תשע"ז.

   

  היבחנות בתנאים מותאמים

  • מועמד עם מגבלה פיזית חמורה וחריגה או לקות העלולה לפגוע בתפקודו במילוי השאלונים, הסבור כי הוא זכאי להיבחן בבחינת מו"ר,מרק"ם או מר"ב  (מילוי השאלונים) בתנאים מותאמים, יפנה  בבקשה ליחידה לבחינות מותאמות של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, בצירוף אישורים, על מנת לבדוק את זכאותו לתנאים מותאמים. האמור לעיל מתייחס גם למועמד כנ"ל, שעדיין אינו עומד בציון הסף לזימון לבחינות הקבלה לבתי הספר לרפואה אך טרם נדחה.  פרטים נוספים בעניין באתר המרכזי לבחינות והערכה.
  • על המועמד לשלוח את כל החומר הרלוונטי לבקשתו בדואר ( ולא בפקס ) אל היחידה לבחינות מותאמות במרכז הארצי לבחינות ולהערכה. על החומר להגיע אל המרכז הארצי לבחינות מותאמות במרכז הארצי לבחינות ולהערכה. הטיפול בבקשה אינו מבטיח זימון לבחינה.

   

  על החומר להגיע אל המרכז הארצי לבחינות והערכה לא יאוחר מן התאריכים המפורטים להלן:

  • עבור יום השאלונים של מור ומרקם שיתקיים בתאריך 10.6.16 - יש לשלוח את כל החומר עד לתאריך 5.5.16
  • עבור יום השאלונים של מרב שיתקיים בתאריך 6.5.16 - יש לשלוח את כל החומר עד לתאריך 30.3.16
  • תנאי בחינה מותאמים ניתנים לנבחנים שלהם לקות המשבשת מאוד את התפקוד.
  • תנאים מותאמים ניתנים מתוך שמירה על הוגנות כלפי כל הנבחנים.
  • לא ניתנים תנאים מותאמים בשל מגבלה שמקורה רגשי, כגון חרדת בחינות.

   

  יש לעקוב אחר לוחות הזמנים שעל החומר להגיע למרכז ומהם תאריכי המבדקים השונים. יש לזכור שמערכות מו"ר, מרק"ם ומר"ב שונות מהבחינה הפסיכומטרית במטרותיהן, בכישורים שהן מודדות ובמבנה שלהן, ולכן לא בהכרח יינתנו למועמד התנאים שניתנו לו בבחינה הפסיכומטרית.

   

  הצהרת בריאות - המועמדים אשר יזומנו למבדקי מרק"ם יתחייבו לחתום על טופס אלקטרוני של הצהרת בריאות וכתב ויתור על סודיות רפואית. את הטפסים האלקטרוניים יש  למלא ולהדפיס אך ורק לאחר קבלת הזימון למרק"ם. קישור לאתר יישלח בדוא"ל עם הזימון למבדקים.

   

  ועדת הקבלה - רשאית לזמן כל מועמד לבדיקות רפואיות אצל רופא שייקבע על-ידה. אי הופעה לבדיקות הרפואיות תתפרש כביטול המועמדות לביה"ס לרפואה.

   

  אזרחות ישראלית -בעלי תעודת זהות ישראלית או תושב קבע.

  הערה: ה פקולטה שומרת לעצמה זכות להכנסת שינויים בשיטת המיון והקבלה.

   

  המלצה - מומלץ להשלים את הידע במתמטיקה בהיקף מוגבר עוד לפני תחילת שנת הלימודים.

 • למידע נוסף: ה פקולטה לרפואה בירושלים, קמפוס עין-כרם, גב' דפנה רחובי, מרכזת ועדת הקבלה- טלפון: 02-6758018, dafnas@savion.huji.ac.il

  ההתקשרות מטעם ה פקולטה תיעשה אך ורק באמצעות הדוא"ל. מועמד אשר לא הזין כתובת דוא"ל מתבקש לעשות זאת באתר: registration.huji.ac.il

  הכניסה לאתר מתבצעת באמצעות מס' זהות וקוד אישי .

   

 • הלימודים נמשכים שבע שנים. תכנית הלימודים בשלוש השנים הראשונות מורכבת מ: שנה א', הקניית בסיס במדעים מדויקים וביולוגיה. שנה ב', הוראה אינטגרטיבית של גוף האדם הבריא על פי מערכות (נשימה, מוח, לב וכו') . שנה ב' וג', הוראה אינטגרטיבית של מחלות אדם ומנגנונים. בסוף שנה ג', הוראת קורס על "יחסי גומלין בין מערכות הגוץ בבריאות בחולי".

  לאורך כל הלימודים הפרה-קליניים מתקיים קורס "אדם ורפואה". תלמידים אשר סיימו את שלוש השנים הראשונות של לימודיהם יהיו זכאים ל תואר בוגר במדעי הרפואה .B.Med.Sc ויוכלו להמשיך את לימודיהם הקליניים אם ממוצע ציוניהם יהיה 75 ומעלה. זכאותם של  תלמידים שסיימו בציון 70-75 להמשך לימודים תיבדק ב פקולטה . תלמידים שסיימו בציון 70 ומטה לא יוכלו להמשיך לימודים בביה"ס לרפואה. 

  לימודים קליניים- מתקיימים במחלקות הקליניות השונות של בתי-החולים תוך שימת דגש על הוראה ליד מיטת החולה וכן על הרצאות וסמינריונים בנושאי הלימוד השונים.

  בשנה הרביעית לומדים התלמידים במחלקות: פנימית ילדים, כירורגיה ורפואה אמבולטורית אשר בבית החולים האוניברסיטאי "הדסה", במחלקות בבתי-חולים מסונפים בירושלים ובבית החולים "קפלן" ברחובות.  

  בשנה החמישית לומדים התלמידים במחלקות: גניקולוגיה, פסיכיאטריה, עיניים, עצבים, אורתופדיה, הרדמה, דימות, גריאטריה ואונקולוגיה.

  השנה השישית מורכבת מלימודי חובה: פנימית, ילדים ורפואת המשפחה, ומלימודי בחירה. 

  השנה השביעית מוקדשת להשתלמות מעשית (סטאז'). 

   

 • בית הספר לרפואה שם לו למטרה לחנך לא רק רופאים מהשורה הראשונה אלא גם חוקרים מן השורה הראשונה במדעי הרפואה הבסיסיים והקליניים. על-מנת להגשים מטרה זו ה פקולטה לרפואה מעודדת תלמידים מצטיינים ללמוד במשולב לתארים .M.D./M.Sc, M.D./Ph.D. ו-.M.D./M.P.H. תכניות אלה פתוחות לתלמידים אשר סיימו בהצטיינות את לימודי הבוגר במדעי הרפואה (שלוש השנים הראשונות ללימודי הרפואה, פירוט לעיל). לימודים משולבים מזכים את התלמידים במלגות.

 • רפואה שנים מתקדמות

   

  קבלה לשנים הקליניות לרופאי שיניים

  רופאי שיניים בוגרי הארץ בלבד, אשר סיימו את התמחותם בכירורגיה פה ולסת, אשר מעוניינים להשלים בשנתיים את לימודי השנים הקליניות של תלמידי רפואה כחלק מהכשרתם כמומחים בכירורגיה פה ולסת ולקבל את התואר MD, מוזמנים לפנות לגב' דפנה רחובי, מרכזת ועדת הקבלה לרפואה, במזכירות הסטודנטים לרפואה בעין כרם.

  לקבלת פרטים על התכנית ותנאי הקבלה ניתן לפנות במייל dafnas@savion.huji.ac.il או בטלפון 02-6758018.

 • 30% 70%

 • ציון פסיכומטרי רב תחומי

 • נדרשת רמת אנגלית מתקדמים ב' לפחות.

 • בחינה פסיכומטרית בציון 700 (רב תחומי) לפחות. בעלי תואר בוגר בציון ממוצע 95 ומעלה יוכלו לפנות לוועדת הערעורים אם ציונם בבחינה הפסיכומטרית נמוך מ-700 אך גבוה מ-680.

  מועד הבחינה הפסיכומטרית האחרון התקף לצורך קבלה הוא אפריל 2016

  ניתן לשקלל את הציון הפסיכומטרי הרב תחומי עם כל אחד מהציונים הבאים:

  1. תעודת בגרות

  2. מכינה קדם אקדמית במסלול טבע, משולב מדעים

  3. מכינה במסלול טבע של ביה"ס לתלמידים מחו"ל באוניברסיטה העברית

  4. תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה מישראל בלבד

  5. לימודים אקדמיים  חלקיים:

  סטודנטים באוניברסיטה העבריתקבלתם תתבסס על ציון משוקלל של הבחינה הפסיכומטרית עם תעודת הבגרות או עם הלימודים האקדמיים הקודמים ובתנאי שיהיו בהיקף הלימודים הנדרש להכרה של שנה אחת לפחות. 

  סטודנטים ממוסדות אחרים - האוניברסיטה תתחשב בלימודים אקדמיים חלקיים ממוסדות אחרים מישראל בלבד לצורך קבלה לרפואה בתנאים הבאים:

  • זכאות לתעודת בגרות.
  • קיימת זיקה בין הלימודים הקודמים ובין החוג המבוקש באוניברסיטה העברית.  על מנת להתקבל בערוץ זה ללימודי רפואה  על הלימודים הקודמים להיות באחד מן החוגים:מדעי המעבדה הרפואית, רוקחות, ביוטכנולוגיה, פסיכוביולוגיה, מדעי החיים, מדעים ביו-רפואיים, מדעי המח, מדעי בעלי החיים ורפואה וטרינרית. 
  • לימודים בהיקף של שנה אקדמית לפחות (45 נ"ז ) במוסד להשכלה גבוהה בארץ. חישוב הממוצע יכלול את כל לימודיו האקדמיים של המועמד, גם אם היקף לימודיו עולה על המינימום הנדרש.    


  הלימודים האקדמיים החלקיים יובאו לדיון בוועדת קבלה. ועדת הקבלה תתחשב בממוצע תעודת הבגרות, בציון הבחינה הפסיכומטרית וכן בהישגים בלימודים, בהיקף הלימודים ובמידת הזיקה בין לימודים אלה ובין החוגים המבוקשים. פניות לוועדת הקבלה באמצעות מערכת הפניות 

   

  הליך הקבלה לרפואה שנה א' או רפואה צבאית כולל מספר שלבים:

  שלב א'

  המיון הראשוני מתבסס על ידע באנגלית, הציון הפסיכומטרי הרב-תחומי ועל הישגים לימודיים (תעודת בגרות, מכינה, לימודים אקדמיים קודמים). 

  למועמדים מחושב משוקלל קוגנטיבי המתבסס על הבחינה הפסיכומטרית והישגים לימודיים. מועמדים שציונם המשוקלל עובר את הסף עוברים לשלב ב'.

  עדיין לא נקבע סף המעבר הסופי לשלב ב' והוא עשוי להשתנות מעת לעת עד לקביעת הסף הסופי. הסף הנוכחי הוא 25.430 לחישוב הציון המשוקלל הקוגניטיבי.

  מועמדים שלמדו בחמש השנים האחרונות רפואה או רפואת שיניים בארץ חייבים להציג את גליון הציונים המלא (כולל ממוצע) עד תום תקופת ההרשמה (30/04/2016). הישגיהם בלימודים אלה יילקחו בחשבון בעת הדיון בבקשתם. האוניברסיטה רשאית להפסיק את הטיפול בבקשתו של מועמד שלא הצהיר או לא הציג נתונים אלה במועד, ואף לבטל את קבלתו. 

   

  שלב ב'

  המועמדים שיימצאו מתאימים בשלב א' יזומנו למבדקי מרק"ם/מו"ר  - מערכת ראיונות קצרים  מובנים, סימולציות ושאלונים שנועדה לאפיין את המועמדים על פי משתנים אישיותיים שאינם נמדדים באמצעות הבחינה הפסיכומטרית ותעודת הבגרות, כגון מוטיבציה, אחריות, מודעות עצמית וכישורים בינאישיים. פרטים באתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה www.nite.org.il.

  בשנים האחרונות החליטו בתי הספר לרפואה  באוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל אביב והטכניון להקל על המועמדים הן מהבחינה הכלכלית והן מהבחינה הלוגיסטית כך שהמועמדים ייבחנו באחד מבין המבדקים ובתשלום אחיד. החלטה זו התקבלה לאחר שנמצא ששני המבדקים בודקים את אותן תכונות.

   

  בחירת המועמדים

  עם קבלת ציוני מו"ר/מרק"ם מחושב לכל מועמד ציון סופי לקבלה המבוסס על משקל של 75% לציון מו"ר/מרק"ם  ו-25% לציון המשוקלל בגרות/פסיכומטרי. 
  המועמדים מדורגים לפי הציון הסופי (לתיאור ואופן חישוב ציון המשוקלל הסופי). מתקבלים המועמדים הגבוהים במדרג זה בהתאם למכסת הלומדים בכל שנה.

  בשנה שעברה ציון המשוקלל הסופי המינימאלי לקבלה היה 25.80.

           העדפה מתקנת לראויים לקידום

  האוניברסיטה תתחשב בתוצאת הבדיקה שתגיע אליה עד לתאריך 30.4.16

  החל משנת הלימודים תשע"ז המועד האחרון התקף של הבחינה הפסיכומטרית בחלק מהמוסדות להשכלה גבוהה יהיה מועד פברואר. באוניברסיטה העברית הוחלט לדחות את יישום ההחלטה לש נה"ל תשע"ח (2017-18). על כן, בשנת הלימודים תשע"ז (2016-17) ניתן יהיה להתקבל ללימודי הרפואה גם על סמך מועד אפריל של הבחינה הפסיכומטרית.

 • לבוגרי ביה"ס לרפואה מוענק רישיון לעסוק ברפואה בישראל מטעם משרד הבריאות.