חטיבה בחקלאות כלכלה ושיווק

מידע כללי:

החטיבה בחקלאות שיווק ומימון מיועדת לסטודנטים ממדעי הטבע והסביבה המעוניינים לשלב בין לימודים בתחום העיקרי (צמח, אגרואקולוגיה ובריאות הצמח, מדעי בעלי חיים, ביוכימיה ומזון) לבין ניהול, שיווק וכלכלה כתחום התמחות משני. בהתאם התכנית מאפשרת לסטודנטים בחטיבה להמיר קורסי בחירה בתחום התמחותם העיקרי בקורסים בשיווק, ניהול וכלכלה.
מעבר ליתרונות של רכישת ידע אקדמי בתחום שונה  שהיא מהות הלימוד האינטרדיסציפלינרי, שעליהם גאוות האוניברסיטה העברית, הכלים השיווקיים הנלמדים מהווים את בסיס הידע הנדרש לניהול של עסקים ויחידות כלכליות.  
תכנית הלימודים בחטיבה לכלכלה ושיווק מכשירה בוגרים בעלי כישורים הנדרשים בשוק העבודה והיא ייחודית לאוניברסיטה העברית ול פקולטה לחקלאות.
בתום הלימודים יוענק לבוגרי החטיבה תואר "בוגר במדעי החקלאות" כמו לשאר הסטודנטים ב פקולטה ובנוסף יצוין כי הם בוגרי חטיבת הלימוד בחקלאות כלכלה שיווק. 
אנו מציעים לסטודנטים מצטיינים להשתלב בתכנית השמה בחברות סחר חקלאיות, חברות מזון, דשנים וכימיקלים כפי שנהוג בבתי ספר מובילים באירופה. כמו כן, לסטודנטים מצטיינים מוצעות מלגות הצטיינות.

מבנה התכנית:

השנה הראשונה ללימודים תוקדש ללימודי קורסי הבסיס בחוג הראשי.
בשנה השנייה, החל מ סמסטר השלישי ללימודים, הסטודנטים ישלבו בין הקורסים המתמחים של החטיבה שיימשכו ארבעה סמסטר ים לבין תכנית הלימודים הכללית שלהם. על מבנה הלימודים המדויק ניתן ללמוד מהשנתון המקוון.
במסגרת קורסי השיווק הסטודנטים יחשפו לקורסים כללים כמו ניהול השיווק, התנהגות צרכנים, תקשורת ופרסום, חשיבה אסטרטגית, מימון ומבוא למחקרי שיווק לצד קורסים מתמחים כמו שיווק מוצרים חקלאיים וסדנה בשיווק מוצרי מזון וחקלאות.
הסדנה הנפרשת על פני שני סמסטר ים מאפשרת לסטודנטים לרכוש כלים ולתרגל כתיבה של עבודה סמינריונית מחקרית המתמקדת בשיווק.

תכנית הלימודים בכל החוגים מתנהלת במסגרת לימודים משותפת, בשינויים קלים מחוג לחוג. 
אנו מציעים את לימודי החטיבה בשילוב עם החוגים מדעי הצמח בחקלאות (1015), אגרואקולוגיה ובריאות הצמח (1505), מדעי בעלי חיים (1805) וביוכימיה ומזון (2205) ומזמינים סטודנטים בוגרי שנה א', אשר סיימו בהצלחה את כל חובות שנה א' בחוג להירשם לחטיבה. 

ייעוץ:

ראש החטיבה : פרופ' אמיר היימן בתיאום עם מזכירות התכנית

מזכירות התכנית: מירי ארזי,   miriguy@savion.huji.ac.ilטל': 08-9489230