• 425

 • מנהל עסקים, משפטים

 • הר הצופים

 • התכנית המשותפת ל תואר בוגר במשפטים ובוגר בחשבונאות נועדה למועמדים מצטיינים במיוחד. התכנית מקנה השכלה אקדמית מעמיקה בשני מקצועות יוקרתיים. בשילוב בין השכלה משפטית וחשבונאות באוניברסיטה העברית בירושלים. בוגרי התכנית רוכשים כלים ייחודיים המעניקים להם יתרונות תעסוקתיים במגוון רחב של תפקידים בכירים בעולם העסקי אבל גם בשוק התעסוקה הציבורי. ההשכלה המשותפת בשני התחומים מעצימה את כישוריהם בכל אחד מהתחומים בנפרד.

   

  על הלימודים במשפטים לתלמידי תכניות משותפות

  על לימודי החשבונאות

   

  יעוץ לימודים

  גב' ססיל שרון - טלפון:  02-5881208 ,  ceciles@savion.huji.ac.il

  מזכירות החוג -  שעות קבלת קהל:  בימים א'-ה' בשעות 9:00 - 12:30  ו-13:30 - 16:00 

   

 • ציון 100/רמה ׳מתקדמים א׳

 • ציון 110, נדרש במקרים בהם שפת ההוראה בתיכון אינה עברית

 • ציון פסיכומטרי רב תחומי , ציון פסיכומטרי בדגש כמותי

 • 50%/50%, 70%/30%

 • 50%/50% (רלוונטי עבור כל מסלולי המכינה)

 • 50%/50% (לא רלוונטי כאשר יש קבלה ישירה לבעלי תואר)

 • קיימת עבור בעלי תואר דוקטור בלבד

 • ערוץ קבלה אינו רלוונטי בחוג זה

 • נוהל קבלה מחדש לסטודנטים שלימודיהם הופסקו בעבר - סטודנט שלימודיו הופסקו עקב כישלון אקדמי, המבקש להתקבל שוב לאחד מחוגי ה  פקולטה  , חייב בבדיקת ה פקולטה  וקבלתו מותנית באישור ועדת הוראה שלה.

לבדיקת סיכויי קבלה, תנאי קבלה לשנה א