• 801

 • מדעי החברה

 • הר הצופים

 • לעבודה תפקיד מרכזי בחברה ובכלכלה. היא גם מהווה חלק חשוב בחיי הפרט; רובנו מבלים את רוב שעות הערות שלנו בעבודה. אין פלא, על כן, שהמחקר האקדמי בנושא העבודה מתקיים במגוון דיסיפלינות: כלכלה, סוציולוגיה, משפטים, מנהל עסקים, פסיכולוגיה, פילוסופיה, היסטוריה, עבודה סוציאלית ועוד. כל אחת מהדיסיפלינות מתמקדת בהיבט אחד של עבודה או יחסי עבודה. התכנית בלימודי עבודה היא תכנית חדשה וחדשנית, פרי שיתוף פעולה של מספר פקולטות (מדעי החברה, משפטים, מנהל עסקים), שמטרתה לחשוף את הסטודנטים למגוון ההיבטים של הנושא. התכנית תיפתח לראשונה בשנת הלימודים הקרובה (תשע״ט).

  הלימודים יעסקו, בין השאר, בזכויות עובדים, כלכלת עבודה, דיני עבודה, האיזון בין עבודה לפנאי/משפחה, סוציולוגיה של העבודה, השינויים בעולם העבודה בעידן הדיגיטלי, פילוסופיה של העבודה, התארגנות בארגוני עובדים ויחסי עבודה קיבוציים, הקשר בין עבודה לבין תהליכים רחבים כמו מדיניות הגירה ושוויון מגדרי, ועוד.

  מאחר שהתכנית הינה בינתחומית ומאתגרת, התכנית בלימודי עבודה היא תכנית המוגבלת ל-25 סטודנטים בשנה, עם רף קבלה גבוה יחסית.

   

  אתר החוג

   

 • התכנית מיועדת להקנות היכרות עם תחום העבודה, על מימדיו השונים, תוך חשיפה רחבה למגוון דיסיפלינות הנוגעות בתחום. בהתאם, התכנית כוללת העמקה במידה גבוהה במגוון ההיבטים של העבודה – משפטיים, סוציולוגיים, כלכליים, פסיכולוגיים ועוד. סטודנטים אשר לומדים באחד מתחומי הידע הרלבנטיים (פסיכולוגיה, כלכלה וכדומה), ומתעניינים גם בלימודי עבודה, יוכלו לשלב לימודים אלו וכך להחשף להיבטים האחרים של התחום (בין אם כתואר דו-חוגי, למשל כלכלה ולימודי עבודה, או כתואר משותף, למשל משפטים ולימודי עבודה). בנוסף לכך, סטודנטים בעלי עניין בלימודי עבודה אשר מבקשים ללמוד את התחום כדי להרחיב אופקים יוכלו לעשות כן, ובהמשך להתמקד בתחום ידע ספציפי ברמת המוסמך.

  בצד הלימוד העיוני, לימודי עבודה צפויים לתרום תרומה מעשית למי שמבקש לעסוק במשאבי אנוש, גישור, ארגון עובדים, שירותים לעובדים – או להתמחות בהיבטי עבודה במסגרת עיסוק באחד מתחומי הידע (דיני עבודה, כלכלת עבודה וכולי). התכנית תהווה בסיס חשוב ומועיל למי שמעוניין לעסוק בניהול משאבי אנוש או בתחומים קרובים אחרים, כאמור לעיל. זאת תוך העשרה רחבה, במגוון ההיבטים של עבודה ויחסי עבודה. 

  שילובים מומלצים

  מומלץ במיוחד לשלב את לימודי התכנית בלימודי עבודה עם לימודי כלכלה, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, משפטים או עבודה סוציאלית. עם זאת כמעט כל שילוב אחר אפשרי גם כן.

   

   

 • ראש התכנית: פרופ׳ גיא דוידוב,  guy.davidov@huji.ac.il

  רכז התכנית: רן ברטוב ranb@savion.huji.ac.il

  מזכירות התכנית: 02-5881058, 02-5883050, 025883032

 • התכנית בלימודי עבודה היא תכנית ל תואר בוגר (במתכונת דו-חוגית). שנה א' כוללת מבואות לתחומים העיקריים המרכיבים את לימודי העבודה: סוציולוגיה, התנהגות ארגונית, משפטים וכלכלה, וכן קורס מבוא בסטטיסטיקה. סטודנטים שילמדו מבואות אלה בחוג השני שלהם יהיו פטורים מקורסים אלו וילמדו (בהמשך) קורסי בחירה במקומם. בנוסף, שנה א' כוללת קורס ייעודי לתלמידי התכנית של מבוא ללימודי עבודה.

  שנה ב' כוללת העמקה בזוויות השונות של לימודי העבודה: דיני עבודה, כלכלת עבודה, התנהגות ארגונית, וסוציולוגיה של העבודה. הסטודנטים ילמדו קורסים אלה ביחד עם סטודנטים בפקולטות השונות (כלומר ישתלבו בקורסים ביחד עם תלמידי ה פקולטה המתמחה בכך). כמו כן, שנה ב' כוללת קורס ייעודי לתלמידי התכנית בנושא יחסי עבודה – קורס חדש שמטרתו חשיפה לתחום מובחן זה, שעניינו בעיקר היחסים הקיבוציים בין ארגוני עובדים למעסיקים. בנוסף, הסטודנטים ישתתפו בקורס שיטות מחקר (סטודנטים שלומדים קורס כזה במסגרת החוג השני יהיו פטורים ממנו וילמדו במקומו קורס בחירה).

  שנה ג' כוללת שני קורסים ייחודיים לתכנית, שילמדו בקבוצה קטנה: סמינר בנושא לימודי עבודה, וקורס שעוסק ביישוב סכסוכים (משא ומתן, גישור ועוד) בהקשר של יחסי עבודה – או לחילופין קורס קליני שיכלול התמחות בארגונים רלבנטיים ולצידה הנחיה ורפלקציה על תובנות שעולות מהשטח. בנוסף, שנה ג' כוללת קורסי בחירה ממגוון רחב של קורסים קיימים בפקולטות השונות אשר קשורים ללימודי עבודה מזוויות שונות.

  ניתן לשילוב עם החוגים בטבלת הצירופים

   

 • ציון 85/רמה ׳בסיסי׳

 • ציון 105, נדרש במקרים בהם שפת ההוראה בתיכון אינה עברית

 • ציון פסיכומטרי רב תחומי , ציון פסיכומטרי בדגש כמותי

 • 50%/50%, 70%/30%

 • 50%/50% (רלוונטי עבור כל מסלולי המכינה)

 • 50%/50% (לא רלוונטי כאשר יש קבלה ישירה לבעלי תואר)

 • קיימת עבור בעלי תואר דוקטור בלבד

 • ערוץ קבלה רלוונטי. יש לפנות למדור רישום וקבלה בכדי לבדוק סיכויי קבלה

 • 650 רב-תחומי/כמותי

לבדיקת סיכויי קבלה, תנאי קבלה לשנה א