ידיעת השפה העברית

רמת העברית הנדרשת לקבלה
דרכים לעמידה בדרישות העברית
אולפנים ללימוד השפה העברית

 

רמת העברית הנדרשת לקבלה

שפת הלימוד באוניברסיטה העברית היא עברית, וידע בשפה הוא תנאי הכרחי לקבלה ללימודים. תנאי זה תקף הן למתקבלים ל לימודי בוגר והן למתקבלים ל לימודי מוסמך או לתכנית השלמות לפני מוסמך וכן למתקבלים במעמד של "תלמיד מיוחד", למעט תכניות בשפה האנגלית (כמפורט בפרק על לימודי מוסמך ).
קיים מסלול מיוחד במסגרת התואר הראשון בחוג לאנגלית המאפשר קבלה עם רמת עברית נמוכה יותר. פרטים במידע על ה פקולטה למדעי הרוח בפרק על לימודי הבוגר.

תנאי הסף לקבלה, ברוב החוגים באוניברסיטה, הוא שיבוץ ברמה ד' בעברית או ציון של 105 לפחות בבחינת יע"ל . מועמדים אשר לא הגיעו לרמה הדרושה, יצטרכו לרוב לדחות את תחילת לימודיהם.

החוגים הבאים דורשים רמה גבוהה יותר בעברית:

 

שם החוג

רמה נדרשת בבחינת יע"ל

רמה נדרשת בבחינת השיבוץ/פטור

יידיש וספרות כללית והשוואתית

120

רמה ה'

משפטים110רמה ה'

סיעוד (כל השלוחות)

105

רמה ה'

היסטוריה של עם ישראל, לימודי יהדות

135

רמה ו'

הלשון העברית, מחשבת ישראל, מקרא, ספרות עברית, תלמוד והלכה, צירוף לימודים שפה וספרות עברית

145

פטור

ריפוי בעיסוק

105

פטור

שאר החוגים

105

רמה ד'

 

המועמדים הבאים פטורים מלימודי עברית ואינם חייבים בבחינת הפטור:

  • בעלי תעודת בגרות ישראלית מבית ספר ששפת ההוראה בו עברית.
  • בעלי תעודת סיום תיכון לא ישראלית אשר עברו את בחינת הבגרות בלשון עברית עם ציון של 70 לפחות.
  • נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית. 
  • עברו בהצלחה את הבחינה הירושלמית.
  • בעלי ציון 4 לפחות בבחינה בעברית (Higher Level) במסגרת ה-IB.

 

דרכים לעמידה בדרישות העברית

קיימים שני מסלולים שונים לעמידה בדרישות העברית של האוניברסיטה: מסלול יע"ל ומסלול היחידה להוראת עברית בביה"ס לתלמידים מחו"ל ע"ש רוטברג.

מסלול יע"ל

בחינת יע"ל ניתנת לאחר הפסיכומטרי בשפות זרות אך ניתן להיבחן בה גם בנפרד, בכל אחד מהמועדים בה ניתנת הבחינה הפסיכומטרית. הרישום לבחינה נעשה דרך המרכז הארצי לבחינות והערכה , טל. 02-6759555, אתר: www.nite.org.il

תלמיד אשר ישיג את ציון המינימום הנדרש, בהתאם לחוג הלימודים (כמפורט בטבלה לעיל), יהיה פטור מהמשך לימודים בשפה העברית.

יע"ל -נט: מסלול אפשרי נוסף הוא להיבחן בבחינת יע"ל -נט שהיא בחינה ממוחשבת. מבנה הבחינה זהה לשאלות בבחינת  יע"ל  . יש להביא עפרון לבחינה עבור מטלת הכתיבה. תוצאות הבחינה מגיעות לאחר שבועיים-שלושה.

שימו לב! רק סטודנטים ומועמדים של האוניברסיטה העברית יכולים לגשת לבחינות  יע"ל  -נט. הרישום הוא דרך אתר המידע האישי.

מידע נוסף על תאריכים ועלויות בלינק הבא: http://info.huji.ac.il/reception-components/yahelnet 

מסלול היחידה להוראת עברית

רמת העברית נבדקת בשני שלבים - בחינת מיון אינטרנטית ובחינת שיבוץ או פטור בהתאם לרמה בבחינת המיון.

בחינת מיון

בשלב ראשון, ניגשים כל המועמדים לבחינת מיון באמצעות האינטרנט: http://overseas2.huji.ac.il/hebrewtest. לבחינת המיון ניתן לגשת רק פעם אחת ולכן מומלץ למועמדים אשר לומדים באולפן חיצוני בעת ההרשמה לגשת לבחינה לקראת סיום האולפן. כדי לגשת לבחינה יש לקבל קוד אישי ולכן רק מועמדים שהגישו מועמדות וקיבלו מכתב אישור הרשמה יוכלו לגשת לבחינה. מומלץ להקדים ולגשת לבחינות לפני תחילת האולפנים בקיץ כדי לאפשר לתלמידים שרמתם נמוכה לשפר את רמת העברית בקיץ. בכל מקרה, יש לעשות כל מאמץ לגשת לבחינות עד תחילת אוגוסט כדי לא לעכב את הרישום האקדמי לקורסים.

בחינת שיבוץ

בהתאם לרמה בבחינות המיון, על המועמדים לגשת לבחינת שיבוץ אשר תקבע את הרמה הסופית.

מועמדים שהגיעו לרמה ג' או ד' בבחינת המיון לא יוכלו להתקבל סופית לפני שיגיעו לרמה ד' בבחינת השיבוץ.

מועמדים שהגיעו לרמה ה' ומעלה בבחינת המיון, יוכלו להתקבל בלי תנאי לחוגים הדורשים שיבוץ ברמה ד' אך נדרשים לגשת לבחינת השיבוץ כתנאי לרישום לקורסי עברית במהלך השנה.

לא ניתן לקבל תואר מהאוניברסיטה העברית ללא אישור על פטור בעברית (למעט בתכניות מ.א. הנלמדות בשפה האנגלית). אי לכך, תלמידים שלא עברו את בחינת הפטור של היחידה לעברית (או הגיעו לציון הנדרש בבחינת יע"ל ), ישתתפו בקורסים ללימוד השפה העברית במשך שנת הלימודים הראשונה שלהם בנוסף לקורסים הרגילים. יש לקחת זאת בחשבון בתכנון המערכת, במיוחד בתכניות המוסמך המרכזות את לימודיהן ביום או יומיים בשבוע.

תלמידים שיתקבלו ללימודים לקראת תואר ראשון עם רמה ד' בעברית, ובמיוחד אם נדרשים ללמוד גם אנגלית, לא יוכלו  ללמוד תכנית לימודים מלאה ויומלץ להם לפצל את לימודיהם. במקרה כזה, תתארך תקופת הלימודים בשנה.

את בחינת השיבוץ יש לעשות במשרדי היחידה להוראת עברית בביה"ס לתלמידים מחו"ל, בניין בויאר, הר הצופים, חדרים 444-447 או 434. הבחינות יתקיימו בימי שני ורביעי בין השעות 09:00-13:00, למעט חופשות וחגים. הבחינה נמשכת עד 45 דקות. אין צורך להירשם מראש.

בחינת פטור

מועמדים שהגיעו לרמת הפטור בבחינת המיון (מיון פטור) זכאים לגשת ישירות לבחינת פטור אך מומלץ להם לוודא את רמתם באמצעות בחינת השיבוץ.

המועמדים הבאים חייבים לעבור את בחינת הפטור, אך אינם חייבים בבחינת מיון לפני כן:

  • בעלי תעודת בגרות ישראלית מבית ספר ששפת ההוראה בו אינה עברית.
  • בעלי ציון 4 לפחות בבחינה בעברית (Standard Level) במסגרת ה-IB.
  • תלמידים ששפת אימם עברית ולמדו שמונה שנים לפחות בארץ, מתוכן שנתיים בבית ספר תיכון.

יש להביא את המסמכים המתאימים למדור לקבלת תלמידים מחו"ל.

ככלל, יש לעבור את בחינת הפטור עד סוף השנה הראשונה ללימודים. תלמידים אשר יקבלו אישור מיוחד מוועדת ההוראה של ה פקולטה להמשיך בלימודי העברית בשנה השנייה ללימודיהם, יחויבו עבור קורסי העברית בתשלום נפרד.

לבחינת הפטור ניתן לגשת באחד מהמועדים הבאים: 29.6, 31.7, 27.9 או 17.10.2017. מועמדים ל סמסטר ב' יוכלו להיבחן בתאריך 19.2.2017. כדי לגשת לבחינת הפטור יש להירשם בדוא"ל לכל המאוחר שבועיים לפני מועד הבחינה: ruthh@savion.huji.ac.il, צור קשר: https://overseas.huji.ac.il/contacthebrew

בכל שלב במהלך השנה הראשונה, ניתן לגשת לבחינת יע"ל כדי לקבל פטור מלימודי עברית במסלול יע"ל .

אולפנים לשפה העברית

לאולפנים המפורטים בהמשך, יש להירשם דרך ביה"ס לתלמידים מחו"ל בנפרד מההרשמה לשנת הלימודים.

ההרשמה מתבצעת באמצעות טופס מיוחד בצירוף עותק מכתב ממשרד הקבלה המאשר את הרשמת המועמד לאוניברסיטה וכן עותק של הקבלה על תשלום דמי הרישום.  פרטים וטפסים באתר היחידה  להוראת עברית: http://overseas.huji.ac.il/hebrewdegree או במשרדי היחידה, בניין בויאר, הר הצופים.

אולפן הקיץ

האולפן הוא קורס מרוכז ללימוד השפה העברית בהיקף של כ-200 שעות, המכין תלמידים מחו"ל ללימודים באוניברסיטה. תלמידים יכולים לסיים רמה אחת במשך אולפן הקיץ. הלימודים באולפן מתנהלים בשש רמות מרמה א' (מתחילים) ועד רמה ו' (מתקדמים 2). השיעורים מתקיימים, בדרך כלל, חמש-שש שעות ביום, בשעות הבוקר - מיום ראשון עד יום חמישי ובמספר ימי שישי.

מכיוון שהאוניברסיטה העברית דורשת לפחות שיבוץ ברמה ד' לצורך קבלה ללימודים, תלמידים הנמצאים ברמה א' או ברמה ב' על פי בחינת השיבוץ שלהם, צריכים ללמוד עברית באופן עצמאי לפני אולפן הקיץ כדי שיהיו ברמה המתאימה בתחילת האולפן.

מועמדים ללימודים מן המניין מתבקשים להירשם לאולפן הקיץ המתקיים בין התאריכים 17.8-27.9.2017.  תאריך אחרון להרשמה: 6.7.2017.

תלמידים שרמת העברית שלהם נמוכה מהנדרש, מוזמנים להתייעץ עם היחידה לעברית לגבי האפשרויות העומדות בפניהם.

לידיעתכם, שכר הלימוד של האולפן איננו כלול בשכר הלימוד השנתי.   פרטים נוספים באתר ביה"ס לתלמידים מחו"ל:  http://overseas.huji.ac.il/hebrewsummer.

 

אולפן החורף

אולפן החורף הוא קורס מרוכז ללימוד השפה בהיקף של כ-100 שעות, המיועד בעיקר לתלמידים חדשים שיתחילו את לימודיהם ב סמסטר ב'. בדרך כלל לא ניתן להשלים רמה מלאה במסגרת אולפן החורף. מומלץ להתייעץ עם היחידה להוראת עברית לפני הרישום לאולפן.

הלימודים מתנהלים בארבע רמות מרמה א' ועד רמה ד'  ולעיתים גם ברמה ה'-ו', בהתאם למספר הנרשמים.  השיעורים מתקיימים בדרך כלל בשעות הבוקר מיום ראשון עד יום חמישי ובמספר ימי שישי, חמש-שש שעות ביום.  האולפן יתקיים בין התאריכים 24.1-19.2.2018. תאריך אחרון להרשמה: 1.1.2018.

לידיעתכם, שכר הלימוד של האולפן אינו כלול בשכר הלימוד השנתי. פרטים נוספים באתר ביה"ס לתלמידים מחו"ל: http://overseas.huji.ac.il/hebrewwinter.