בחינת ה-SAT

מועמדים החייבים בבחינה הפסיכומטרית, זכאים להגיש, לשם דיון במועמדותם לשנה א' או לשנים מתקדמות, ציון של  SAT (Reasoning Test)  . הקוד להעברת תוצאות הבחינה לאוניברסיטה הוא 4551.
האוניברסיטה העברית מכירה גם בציוני ACT והציון הנדרש מופיע בטבלת החוגים באנגלית. לצרכי בדיקת סיכויי קבלה עם ציון מכינה, יש לתרגם את ציון ה ACT לציון SAT. טבלת השוואה בין ציוני שתי הבחינות ניתן למצוא כאן. הקוד להעברת התוצאות לאוניברסיטה הוא 2757.

החוגים לרפואה, רפואת שיניים ורפואה וטרינרית אינם מקבלים ציוני SAT או ACT ומועמדים לתחומים אלה חייבים להיבחן בבחינה הפסיכומטרית.

הרשמה לבחינה

בחו"ל
באמצעות אתר האיטרנט: www.collegeboard.com, www.act.org

בישראל

בנוסף לאתר האינטרנט, ניתן לקבל טופס הרשמה ומידע נוסף (תמורת תשלום) במרכז תרבות אמריקה, רחוב קרן היסוד 19 ירושלים, טל: 02-6252376 או בקרן חינוך ארה"ב-ישראל, רחוב
בן-יהודה 1, תל אביב  6380101, טל: 03-5172131,   www.fulbright.org.il

 
תרגום תוצאות הבחינה

האוניברסיטה העברית מתרגמת את תוצאות בחינת ה-SAT על-פי קריטריונים הלוקחים בחשבון את הדמיון והשוני בין הבחינות. תרגום הבחינה הישנה מתייחס לחלק המילולי והכמותי בלבד ואינו כולל את החלק הנוסף של הכתיבה. בהחלטה נלקח הצירוף הגבוה ביותר ממועד בחינה אחד (אין SUPER SCORE).

הציון שנדרש לקבלה לחוגים השונים בערוצי הקבלה המתבססים על בחינת הכניסה בלבד, מתעדכן בטבלת החוגיםהציון מופיע בטבלה כממוצע של שני חלקי הבחינה. ממוצע רב תחומי: 50%אנגלית ו 50% מתמטיקה; ממוצע כמותי: 37% אנגלית ו 67% מתמטיקה; ממוצע מילולי: 67% אנגלית ו 33% מתמטיקה.