התקבלתי, ומה עכשיו?

ברכות על קבלתך לאוניברסיטה העברית. עם קבלתך ללימודים חלות עליך כל תקנות האוניברטה. אם ייבצר מן האוניברסיטה לקיים את שנת הלימודים יוחזר התשלום ששילמת, ולא יהיה עוד קשר או חיוב כלשהו מטעם האוניברסיטה כלפיך.

שנת הלימודים תשע"ח תיפתח ביום ראשון 22.10.2017. המידע המפורט באתר יסייע בתהליך הרישום. עליך להכיר את אתר המידע האישי. שם יש הודעות מטעם האוניברסיטה, אפשרות להתחבר לתא המייל שנפתח עבורך, לראות פרטים על הלימודים ועל התשלומים וכן להדפיס אישורים.

1. בחינות בעברית. כל מועמד/ת לתכנית לתואר הנלמדת בשפה העברית חייב/ת לעמוד בדרישות השפה. דרישות השפה כוללות גם עמידה בתנאי מינימום לפני שאפשר להתחיל את הלימודים וגם עמידה בבחינת הפטור בעברית בסוף השנה הראשונה ללימודים במסלול היחידה לעברית (או בסוף ה סמסטר הראשון של השנה השניה, לאלו אשר התחילו את לימודיהם ברמה ד'). כלומר, כאשר נרשמים לקורסים האקדמיים, יש להוסיף לכך רישום לקורס המתאים בעברית.

באתר מפורטות התעודות אשר מקנות פטור מדרישות העברית וכן דרישות העברית במסלול יע"ל ובמסלול היחידה להוראת עברית.

2. בחינות באנגלית. יש דרישת מינימום באנגלית כדי להתחיל את הלימודים. המינימום האוניברסיטאי לתואר ראשון הוא רמת "בסיסי" (רמה 3) ולתואר שני רמת "מתקדמים א'" (רמה 2) אך יש תכניות הדורשות רמה גבוהה יותר כמפורטבאתר. יש לעבור את הבחינות המתאימות כדי לעמוד בתנאי זה. הבחינות המוכרות הן: בחינת אמי"ר (רישום באמצעות המרכז הארצי לבחינות), בחינת אמיר"ם (רישום באמצעות אתר המידע האישי), בחינת TOEFL(רישום באמצעות האתר), בחינת IELTS (רישום באמצעות האתר) או אישור על רמה על פי חלוקת הרמות באיחוד האירופי (Common Reference Levels). תלמידים אשר התקבלו ללא פטור באנגלית, יצטרכו ללמוד בקורסים של היחידה לאנגלית כשפה זרה או להגיע לרמת פטור באחת הבחינות המוכרות לפני תחילת השנה השניה ללימודים.

3. הרשמה כספית: מועמדים אשר התקבלו באמצעות המדור שלנו אינם משלמים מקדמת מימוש. תלמידים שהתקבלו ללא תנאי יקבלו לכתובתם בארץ פנקס תשלומים החל מחודש אוגוסט או שיבחרו לשלם באמצעות אתר המידע האישי

יש אפשרות לשלם את כל שכר הלימוד מראש בתשלום אחד או באמצעות כרטיס אשראי. תשלומים ניתן רק באמצעות הרשאה בנקאית (הוראת קבע). יחד עם פנקס התשלומים יש גם טופס להחתמת הבנק על הרשאה בנקאית. טופס זה ניתן להדפיס גם מאתר המידע האישי.

צריך לזכור ששכר הלימוד צמוד למדד ולכן הוא מתעדכן בכל 15 לחודש. הסכום שעדיין לא שולם מתעדכן בהתאם ויכול לעלות על פי עליית המדד. התשלום המדוייק לשנה האקדמית הוא על פי תכנית הלימודים ולכן לכל שינוי בתכנית הלימודים יש השפעה על שכר הלימוד.

תלמידים שאין להם אזרחות ישראלית יחוייבו באופן אוטומטי בביטוח בריאות. מי שיש לו פוליסת ביטוח פרטית משלו ומבקש פטור מתשלום זה חייב לפנות למדור חשבונות סטודנטים כדי להציג את הפוליסה ולחתום על כתב ויתור.

4. סיוע כספי: תלמידים עולים חדשים אשר זכאים לעזרה ממינהל הסטודנטים צריכים לפנות אליהם עם עותק מכתב קבלה ללא תנאי ועם העתק הטופס על ההרשאה הבנקאית. התלמידים חייבים לשלם את התשלומים לאוניברסיטה על פי הנהלים ומינהל הסטודנטים יחזיר להם את הכסף לחשבונם.

תלמידים אשר זקוקים לעזרה כספית נוספת או תלמידים בעלי אזרחות ישראלית שאינם זכאים לעזרה כעולים חדשים, יוכלו לפנות למדור סיוע בדיקנט הסטודנטים.

5. רישום אקדמי לקורסים: ברוב החוגים נרשמים באמצעות האתר
האתר ייפתח לרישום במהלך חודש ספטמבר. יש תכניות בהן התלמיד אינו יכול להירשם באתר לפני שעבר ייעוץ בחוג. ניתן לעשות שינויים בתכנית הלימודים עד סוף השבוע השני ללימודים.

חתימה על תכנית הלימודים במחשב מהווה התחייבות לתשלום שכר הלימוד על פי תכנית הלימודים.

באתר האוניברסיטה יש את קטלוג הקורסים. בקטלוג יש אפשרות גם לראות את הכללים ואת תכניות הלימודים וגם לראות את הקורסים עצמם עם הפרטים, השעות וכדו'. חלק מהחוגים שולחים מייל למתקבלים עם מידע על פגישות ייעוץ.

6. הרשמה לקורסים לתלמידים מיוחדים: תלמידים במעמד מיוחד צריכים לפנות למזכירות החוג כדי לקבל אישור לקורסים אותם הם מבקשים ללמוד. מזכירת החוג תפתח להם את האפשרות להירשם לקורס באמצעות האתר.

7. הרשמה למעונות: ניתן להירשם ולשלם באמצעות האתר. גם תלמידים שהתקבלו על תנאי יכולים להירשם ולשמור מקום במעונות.פרטים על המעונות ניתן לראות באתר משרד דיקן הסטודנטים.

8. כרטיס תלמיד: את התמונה לכרטיס התלמיד יש להעלות באמצעות אתר המידע האישי. הודעה על כך תישלח לתלמידים שהתקבלו ללא תנאי. כרטיס תלמיד מונפק רק אחרי הרישום לקורסים ונשלח בדואר לכתובת בארץ בלבד. בבעיות הקשורות לכרטיס תלמיד יש לפנות אל המדור לחשבונות סטודנטים בשעות הקבלה.

9. עזרה לתלמידים מחו"ל: עזרה קיימת באמצעות מדורים שונים במשרד דיקן הסטודנטים. פרטים נוספים באתר.

10. ביטולי הרשמה: תלמיד אשר מבקש לבטל את הרשמתו לפני תחילת הלימודים יודיע על כך במייל למשרד שלנו. תלמיד אשר מבקש לבטל את הרשמתו אחרי ששילם תשלום ראשון על שכר הלימוד ו/או נרשם כבר לקורסים חייב לפנות למדור חשבונות סטודנטים כי בשלב זה יש כבר חוב כספי – אפילו אם עדיין לא התחילו הלימודים. באתר ניתן למצוא את הטבלה של תאריכי הביטול וההחזרים בהתאם לתאריך. (בשלב זה המידע מתייחס לשנת תשע"ז).