התקבלתי, ומה עכשיו?

ברכות על קבלתך לאוניברסיטה העברית. עם קבלתך ללימודים חלות עליך כל תקנות האוניברטה. אם ייבצר מן האוניברסיטה לקיים את שנת הלימודים יוחזר התשלום ששילמת, ולא יהיה עוד קשר או חיוב כלשהו מטעם האוניברסיטה כלפיך.

שנת הלימודים תשע"ט תיפתח ביום ראשון 14.10.2018. עליך להכיר את אתר המידע האישי. שם יש הודעות מטעם האוניברסיטה, אפשרות להתחבר לתא המייל שנפתח עבורך, לראות פרטים על הלימודים ועל התשלומים וכן להדפיס אישורים.

רשימת בדיקות לפני תחילת הלימודים

1. האם התקבלתי על תנאי? עליך לבדוק במכתב הקבלה אם צויינו תנאים לקבלה. תנאים אפשריים הם: הגשת מסמכים, בחינות בשפות וכדו'.
    א. יש להציג במדור לקבלת תלמידים מחו"ל תעודות מקוריות ורשמיות. התעודות שנסרקו עבור אתר הרישום נחשבות עותק ולא מקור. לאוניברסיטאות בחו"ל אשר שולחות עותק דיגיטלי מאובטח באמצעות המייל ניתן לתת את הכתובת oritk@savion.huji.ac.il 
    ב. עמידה בדרישות העברית כמפורט באתר
    ג. עמידה בדרישות האנגלית כמפורט באתר

2. האם אני זקוק למעונות?  ניתן להירשם ולשלם באמצעות האתר. גם תלמידים שהתקבלו על תנאי יכולים להירשם ולשמור מקום במעונות.

3. האם אני זקוק לויזה? פרטים על ויזות ואישורים באתר המשרד הבינלאומי.

4. האם אני זקוק לסיוע כספי? תלמידים עולים חדשים אשר זכאים לעזרה ממינהל הסטודנטים צריכים לפנות אליהם עם עותק מכתב קבלה ללא תנאי ועם העתק הטופס על ההרשאה הבנקאית. התלמידים חייבים לשלם את התשלומים לאוניברסיטה על פי הנהלים ומינהל הסטודנטים יחזיר להם את הכסף לחשבונם. תלמידים אשר זקוקים לעזרה כספית נוספת או תלמידים בעלי אזרחות ישראלית שאינם זכאים לעזרה כעולים חדשים, יוכלו לפנות למדור סיוע בדיקנט הסטודנטים.

5. תשלום ראשון ללימודים. מידע מלא על תשלומי שכר לימוד באתר מדור שכר לימוד ותשלומים.

6. רישום אקדמי לקורסים. ברוב התכניות נרשמים באמצעות האתר. האתר ייפתח לרישום במהלך חודש ספטמבר. ניתן לעשות שינויים בתכנית הלימודים עד סוף השבוע השני ללימודים.

7. כרטיס סטודנט. את התמונה יש להעלות באמצעות אתר המידע האישי. הכרטיס מונפק אחרי הרישום האקדמי לקורסים.

8. ביטול הרשמה. תלמיד אשר מבקש לבטל את הרשמתו לפני תחילת הלימודים יודיע על כך במייל למשרד שלנו. תלמיד אשר מבקש לבטל את הרשמתו אחרי ששילם תשלום ראשון על שכר הלימוד ו/או נרשם כבר לקורסים חייב לפנות למדור חשבונות סטודנטים כי בשלב זה יש כבר חוב כספי – אפילו אם עדיין לא התחילו הלימודים.