התקבלתי, ומה עכשיו?

ברכות על קבלתך לאוניברסיטה העברית. עם קבלתך ללימודים חלות עליך כל תקנות האוניברטה. אם ייבצר מן האוניברסיטה לקיים את שנת הלימודים יוחזר התשלום ששילמת, ולא יהיה עוד קשר או חיוב כלשהו מטעם האוניברסיטה כלפיך.

שנת הלימודים תשפ"א תיפתח ביום ראשון 18.10.2020. עליך להכיר את אתר המידע האישי. שם יש הודעות מטעם האוניברסיטה, אפשרות להתחבר לתא המייל שנפתח עבורך, לינק לתשלום מקדמת המימוש ושכר הלימוד וכן פרטים על הלימודים ועל התשלומים ואישורים להדפסה.

רשימת בדיקות לפני תחילת הלימודים

1. האם התקבלתי על תנאי? עליך לבדוק במכתב הקבלה אם צויינו תנאים לקבלה. תנאים אפשריים הם: הגשת מסמכים, בחינות בשפות וכדו'.
    א. יש להציג במדור לקבלת תלמידים מחו"ל תעודות מקוריות ורשמיות. התעודות שנסרקו עבור אתר הרישום נחשבות עותק ולא מקור. לאוניברסיטאות בחו"ל אשר שולחות עותק דיגיטלי מאובטח באמצעות המייל ניתן לתת את הכתובת oritk@savion.huji.ac.il 
    ב. עמידה בדרישות העברית כמפורט באתר
    ג. עמידה בדרישות האנגלית כמפורט באתר

2. האם אני זקוק למעונות?  ניתן להירשם ולשלם באמצעות האתר. גם תלמידים שהתקבלו על תנאי יכולים להירשם ולשמור מקום במעונות.

3. האם אני זקוק לויזה? פרטים על ויזות ואישורים באתר המשרד הבינלאומי.

4. האם שילמתי מקדמת מימוש? מועמדים אשר התקבלו ללא תנאי נדרשים לשלם מקדמת מימוש תוך שבועיים מיום קבלתם כדי לשמור על מקומם בתכנית. תכניות תחרותיות ל תואר בוגר עשויות להחליט, בשלב כלשהו, לבטל את קבלתם של מועמדים אשר לא שילמו את מקדמת המימוש. התשלום מתבצע באמצעות כרטיס אשראי, או על ידי הזמנת שובר אלקטרוני לתשלום בבנק הדואר, באתר המידע האישי.

5. האם אני זקוק לסיוע כספי? תלמידים עולים חדשים אשר זכאים לעזרה ממינהל הסטודנטים צריכים לפנות אליהם עם עותק מכתב קבלה ללא תנאי . התלמידים חייבים לשלם את התשלומים לאוניברסיטה על פי הנהלים ומינהל הסטודנטים יחזיר להם את הכסף לחשבונם. תלמידים אשר זקוקים לעזרה כספית נוספת או תלמידים בעלי אזרחות ישראלית שאינם זכאים לעזרה כעולים חדשים, יוכלו לפנות למדור סיוע בדיקנט הסטודנטים.

6. תשלום ראשון ללימודים. מידע מלא על תשלומי שכר לימוד באתר מדור שכר לימוד ותשלומים. רק מועמדים אשר שילמו את מקדמת המימוש יקבלו לינק להמשך תשלומי שכר הלימוד.

7. רישום אקדמי לקורסים. הרישום לקורסים נעשה באמצעות האתר. האתר ייפתח לרישום במהלך חודש ספטמבר. ניתן לעשות שינויים בתכנית הלימודים רק עד סוף השבוע השני ללימודים. רק מועמדים אשר שילמו את מקדמת המימוש יוכלו להירשם לקורסים.

8. כרטיס סטודנט. את התמונה יש להעלות באמצעות אתר המידע האישי. הכרטיס מונפק אחרי תשלום מספר 1 של שכר הלימוד.

8. ביטול הרשמה. תלמיד אשר מבקש לבטל את הרשמתו לפני תחילת הלימודים יודיע על כך במייל למשרד שלנו. החזר מלא של מקדמת המימוש אפשרי עד 15.8. תלמיד אשר מבקש לבטל את הרשמתו אחרי ששילם תשלום ראשון על שכר הלימוד ו/או נרשם כבר לקורסים חייב לפנות למדור חשבונות סטודנטים כי בשלב זה יש כבר חוב כספי – אפילו אם עדיין לא התחילו הלימודים.