תהליך הרישום

מידע כללי   
בחירת עדיפויות
הודעת קבלה רשמית
 

מידע כללי

ההרשמה לאוניברסיטה העברית נעשית ברישום מקוון (Online), בצירוף תשלום (דולרי) בכרטיס אשראי. מועמדים בישראל שיש להם בעיה בתשלום עם כרטיס האשראי יוכלו לפנות אלינו לקבלת שובר תשלום לבנק הדואר ויצטרכו לצרף את השובר החתום לטופס ההרשמה.

אנא קיראו בעיון את ההנחיות למילוי הטופס כדי למנוע תקלות מאחר ואתר הרישום משמש כאתר הרשמה גם עבור גורמים נוספים. ההנחיות והקישור לטופס בלינק להלן.

כל התכתובת נשלחת אל הכתובת הקבועה כפי שמולאה בטופס ההרשמה בחלק הראשון. כדי למנוע קשיים בהליך ההרשמה, נא להודיע לנו מיד על כל שינוי בכתובת.

אנו מטפלים בבקשות רק לאחר אישור, הן של  Form Submission והן Final Submission.

מועמדים אשר נדחו מהלימודים מאחר ולא הגיעו לרמה הנדרשת בעברית ו/או אנגלית, יוכלו לחדש את הרשמתם בשנה העוקבת ללא צורך בתשלום דמי רישום מחודשים אך עליהם לפנות אלינו בכתב בעניין זה.

מידע למועמדים בינלאומיים בנושא ויזה ואישורי שהייה ניתן למצוא באתר המשרד הבינלאומי.

בחירת עדיפויות

מועמדים ל תואר בוגר זכאים לציין עד חמישה חוגים מבוקשים בטופס ההרשמה, על פי סדר עדיפויות. סדר העדיפויות הוא גורם חשוב בתהליך הקבלה. אם יתקבלו לעדיפות גבוהה, העדיפויות הנמוכות יוקפאו ולא יטופלו. עם זאת, יוכל המועמד לקבל מידע לגבי אפשרות עמידתו בתנאי הקבלה לחוגים המוקפאים, במידה וירצה לשנות את סדר העדיפויות. אם יהיו ברשימת המתנה לעדיפות גבוהה, יטופלו העדיפויות הנמוכות אך אם בעתיד יתקבלו לעדיפות הגבוהה, יבוטלו הקבלות של העדיפויות הנמוכות. אם העדיפות הגבוהה נלמדת גם במסלול דו-חוגי, תיבדק עדיפות נוספת המתאפשרת במסלול זה.

מועמדים למדעי הרוח וחברה חייבים לציין לפחות שני חוגים המתאימים למסלול הדו-חוגי.

מועמדים ל תואר מוסמך : אנו מטפלים רק בשתי עדיפויות בו זמנית. במידה ולאחר קבלת התשובה ירצה המועמד לשנות או להוסיף עדיפות, יוכל לעשות זאת אם ההרשמה לחוג המבוקש עדיין פתוחה.

מועמדים הזקוקים לעזרה במילוי העדיפויות יפנו אל המדור לקבלת תלמידים מחו"ל.

כל שינוי בהרשמה (הוספת חוג חדש או שינוי בסדר העדיפויות) חייב להיעשות בכתב באמצעות טופס מיוחד במשרד או על ידי שליחת הודעת דוא"ל. ניתן להירשם לחוג או לשנות את מיקומו בסדר העדיפויות רק  כאשר ההרשמה לחוג המבוקש עדיין פתוחה. שינוי ראשון ייעשה ללא תשלום וכל שינוי נוסף כרוך בתשלום בסך 45 ₪.

הודעת קבלה רשמית

רק מכתב רשמי שניתן על-ידי המדור לקבלת תלמידים מחו"ל מעיד על קבלה ללימודים באוניברסיטה העברית.

במשך תהליך ההרשמה נמסר למועמדים מידע על סיכויי הקבלה שלהם. בשום מקרה לא ניתן להתייחס למידע בלתי רשמי זה כאל הודעת קבלה מחייבת.

ניתן לבדוק פרטים על מצב ההרשמה ולקבל את תוצאות הבחינה הפסיכומטרית באתר האינטרנט. לשם גישה למידע, יש צורך בקוד אישי בן 5 ספרות. קוד זה נשלח עם הודעת אישור ההרשמה.

חלק מהמועמדים מקבלים מכתבי קבלה על-תנאי. הקבלה עשוייה להיות בתנאי שיושלמו לימודים כנדרש, בתנאי הצלחה בבחינות ידע בעברית ו/או באנגלית או הצגת מסמכים רשמיים. תלמידים יוכלו להירשם לקורסים רק לאחר שמילאו את כל התנאים המפורטים במכתבם וקיבלו על כך אישור בכתב.

מכתבי הקבלה תקפים רק לשנה האקדמית המצויינת בהם. בדרך כלל לא ניתן להתקבל ולשמור מקום שנה מראש. על המועמדים להירשם בכל שנה מחדש ולבדוק את עמידתם בתנאי הקבלה העדכניים.
יוצאי דופן הם עולים חדשים המועמדים לתואר שני. במקרה ועל המועמד לדחות את לימודיו בשל סידורי עליה, יוכל המועמד לחדש את קבלתו בשנה העוקבת, ברוב החוגים, ללא צורך בתשלום נוסף. כמו כן, מועמדים אשר נאלצים לדחות את לימודיהם מאחר ולא הצליחו להגיע לרמה הדרושה בעברית ו/או אנגלית, יוכלו לחדש את הרשמתם בשנה העוקבת ללא צורך בתשלום נוסף.