דיקן הסטודנטים

 

משרד דיקן הסטודנטים מופקד על המערכת שבאה לסייע לרווחתם של תלמידות האוניברסיטה ותלמידיה ומושיט עזרה בפתרון בעיות אישיות, חברתיות וכלכליות הנוגעות לחיי הסטודנט. במסגרת משרד הדיקן פועלים היחידה למעורבות חברתית, משרד לסיוע למשרתים במילואים, מרכז לקידום סטודנטים עם ליקויי למידה, יחידת נגישות, מרכז למידה לעיוור, יחידה לשוויון הזדמנויות אשר מטפלת גם בעזרה לעולים חדשים הכוללת מתן שיעורי עזר, שירותי ייעוץ פסיכולוגיים, וכן נציב תלונות הסטודנטים.  משרד הדיקן ממוקם בבניין פרנק סינטרה וכתובתו לפניה ישירה היא:  studean@savion.huji.ac.il

סידורים מיוחדים לתלמידים המתקשים בשפה העברית

תלמידים ששפת לימודיהם הקודמת לא היתה עברית, יכתבו את הבחינות בעברית, אולם יקבלו הארכת זמן לבחינה בהיקף של 15 דקות לכל שעת בחינה. כמו כן, הם יורשו להשתמש במילונים ויוכלו לבקש עזרה מיוחדת מהמורה להבנת השאלונים. ציוניהם לא ייפגעו בגין שגיאות כתיב. הפקולטות תוכלנה להציע סידורים נוספים כדי להקל על תלמידים המתקשים בשפה העברית. אפשרות כתיבת עבודות ומבחנים בשפה זרה כפופה לאישור מורה הקורס.

עזרה נוספת ניתנת במסגרת היחידה לשוויון הזדמנויות, כתובת לפניות: equality.huji@gmail.com.

המרכז לקידום סטודנטים עם לקויות למידה

היחידה מספקת מגוון שירותים להם עשוי להזדקק סטודנט לקוי למידה, כגון: אבחון לקויי למידה, מתן התאמות לבחינה הפסיכומטרית וללימודים בהשכלה הגבוהה, ליווי כל נושא ההתאמות בדרכי ההיבחנות ובחינת יעילותן, ייעוץ, הדרכה, ליווי ותמיכה.  כתובת לפניות:  ldsupport@savion.huji.ac.il


מעונות הסטודנטים