דיקן הסטודנטים

 

משרד דיקן הסטודנטים מופקד על המערכת שבאה לסייע לרווחתם של תלמידות האוניברסיטה ותלמידיה ומושיט עזרה בפתרון בעיות אישיות, חברתיות וכלכליות הנוגעות לחיי הסטודנט. במסגרת משרד הדיקן פועלים היחידה למעורבות חברתית, משרד לסיוע למשרתים במילואים, מרכז לקידום סטודנטים עם ליקויי למידה, יחידת נגישות, מרכז למידה לעיוור, יחידה לשוויון הזדמנויות אשר מטפלת גם בעזרה לעולים חדשים הכוללת מתן שיעורי עזר, שירותי ייעוץ פסיכולוגיים, וכן נציב תלונות הסטודנטים.  משרד הדיקן ממוקם בבניין פרנק סינטרה וכתובתו לפניה ישירה היא:  studean@savion.huji.ac.il

עזרה וסיוע
מעונות הסטודנטים