הרשמה כספית (שכר לימוד ומלגות)

שכר לימוד שנתי
מלגות וסיוע כספי

שכר לימוד שנתי

גובה שכר הלימוד נקבע על-ידי ועדה ציבורית ועשוי להשתנות בהתאם להחלטת הממשלה. גובה שכר הלימוד יפורסם לקראת קיץ 2017 והוא משולם בשקלים חדשים. את שכר הלימוד ניתן לשלם בתשלום אחד מראש במזומן או באמצעות כרטיס אשראי (עד לתאריך 15.9). כמו כן, ניתן לפרוס למספר תשלומים באמצעות הוראת קבע.

שכר הלימוד לבוגר (שכר-לימוד מופחת) ב-2016/17 היה כ-10,140 (בערך 2650$(US

שכר הלימוד למוסמך ולשאר התכניות ב- 2016/17 היה כ-13,700 (בערך 3580$US)
תלמיד הרשום בתכנית מוסמך משלם לפחות 50% משכר הלימוד, ללא קשר לשעות הלימוד בפועל, ולא כולל קורסי השלמה.

תלמיד משלים למחקר: 20% משכר הלימוד עבור התזה ו-10% עבור כל שעה שנתית.

תלמיד מיוחד: 5% משכר הלימוד עבור כל שעה שנתית. קיימת תוספת תקורה של 10% אם הסה"כ  נמוך מ-50%.

 מתלמידים שאינם אזרחי ישראל נדרשת תוספת בגובה 25%. כמו כן, תלמידים אלו יידרשו להוסיף תשלום עבור ביטוח בריאות. עלות הביטוח 5.2 ₪ ליום. על מנת לקבל פטור מתשלום ביטוח בריאות יש לחתום על טופס ויתור ולהביא עותק של פוליסה חלופית.

דמי אבטחה: 550 ₪ .

דמי רווחה (שירותים אוניברסיטאיים, הנחות, שירותי אינטרנט חינם): 120 ₪ .

חברות באגודת הסטודנטים: 230 ₪.

מידע נוסף על הוצאות מחיה ניתן למצוא באתר המשרד הבינלאומי.

תלמידים המתקבלים דרך המדור לקבלת תלמידים מחו"ל משלמים תשלום ראשון החל מחודש אוגוסט באמצעות פנקס התשלומים או באתר המידע האישי ואינם נדרשים לשלם מקדמת מימוש.

ניתן לבקש פטור מתשלום דמי רווחה או דמי חברות באגודת הסטודנטים, עד השבוע השני ללימודים בלבד.

חשוב לדעת: כאשר קולטים את תכנית הלימודים, נוצר מייד חיוב כספי, גם אם לא מתחילים ללמוד. טבלת תאריכי ביטול הרשמה וההחזרים הכספיים מתפרסמת בחוברת המידע המצורפת לפנקס התשלומים ובאתר מדור שכר לימוד. יתכנו תכניות לימודים בהן התשלום יהיה יותר מ-100% בשנה נתונה. שכר הלימוד מחושב על פי שעות הלימוד בשנה הנוכחית. חישוב שכר הלימוד מפורט באתר מדור שכר לימוד.

מידע כללי באנגלית.

 

 

מלגות וסיוע כספי

מדור הסיוע

הנהלת האוניברסיטה מעוניינת בכך שגם הסטודנטים המתקשים במימון הוצאות הלימוד יוכלו ללמוד. למטרה זו היא מקציבה משאבים כספיים רבים ונדיבים במלגות והלוואות. המדור מטפל במלגות סיוע לתלמידי התואר הראשון ואף ממליץ על תלמידי תארים מתקדמים למלגות מטעם קרנות שונות העובדות בשיתוף עם האוניברסיטה.

מידע מפורט על מלגות, הלוואות ופרסים המוענקים לתלמידי האוניברסיטה העברית מפורסם באתר המלגות: http://www.huji.ac.il/huji/adm_milgot.htm.

מקורות אחרים:

  • משרדים של שוחרי האוניברסיטה העברית  בחו"ל.
  • מינהל הסטודנטים עבור עולים חדשים. המשרד נמצא ברחוב הלל 15, ירושלים,
    טל: 02-6214555, אתר: www.studentsolim.gov.il.
  • פרסי הצטיינות לתלמידי שנה א' לבוגר. הזכאים לפרס זה יקבלו הודעה על כך במכתב הקבלה. ישנם פרסים פקולטתיים בגובה שכר לימוד מלא ופרסים חוגיים במספר רב של חוגים בגובה חצי שכר-לימוד.
  • משרד החינוך – לתלמידי תואר ראשון שהינם אזרחי ישראל. טפסי בקשה ניתן לרכוש בחנויות "אקדמון" באוניברסיטה.
  • פרסי דיקן ורקטור בפקולטות השונות – לתלמידי שנים מתקדמות. פרטים בשנתוני הפקולטות.
  • מידע נוסף ניתן למצוא באתר: www.milgot.co.il