לימודים לתואר ראשון ("בוגר")

הלימודים לתואר "בוגר" (B.A., B.Sc. וכו') נמשכים שלוש שנים לפחות, למעט לימודי המשפטים וריפוי בעיסוק שאורכם שלוש שנים וחצי, לימודי סיעוד והנדסת מחשבים שאורכם ארבע שנים ולימודי רוקחות שאורכם ארבע שנים כולל התמחות מעשית בת שישה חודשים.

האוניברסיטה העברית מציעה מספר תכניות לימוד המשלבות לימודים לקראת תואר ראשון ושני ונמשכות ארבע-חמש שנים. תכניות אלו קיימות בחוגים הבאים: מדעי המחשב וביולוגיה חישובית, "מדעי התרופה" – תכנית מצויינות בבית הספר לרוקחות ותכנית "רביבים" להכשרת מורים במדעי היהדות. קיימת גם תכנית לימודי הכנה לקראת MBA (תואר שני במינהל עסקים) לתלמידי בוגר בחוגים שונים.

מסלול מואץ למצטיינים המשלב לימודים ל תואר בוגר ומוסמך מתקיים בחוגים ליחסים בינלאומיים, מדעי הקוגניציה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה וסטטיסטיקה, בבית הספר לריפוי בעיסוק, בבית הספר למינהל עסקים (במסגרת "תכנית אלפא"), בבית הספר לעבודה סוציאלית וב פקולטה למשפטים.

הלימודים לתואר ראשון מתקיימים בשלושה מסלולים שונים:

  • מסלול חד-חוגי: מסלול בו לומדים חוג אחד ובו תכנית לימודים מלאה. דוגמאות: רפואה; ניהול מלונאות, מזון ותיירות.
  • מסלול דו-חוגי: מסלול בו לומדים שני חוגים בהיקף דומה, כשכל חוג נלמד על-פי דרישותיו. דוגמאות: מינהל עסקים וכלכלה; מתמטיקה ופילוסופיה.
  • מסלול שילוב מובנה: מסלול המורכב מלימודים מכמה חוגים אשר אורגנו בתכנית לימודים מובנית. דוגמאות: פכ"ם (פילוסופיה,כלכלה ומדע המדינה); פסיכוביולוגיה.

ישנן פקולטות המציעות לימודים במסלול חד-חוגי או דו-חוגי, כמפורט להלן.

את תכנית "אמירים" הכלל-אוניברסיטאית ניתן ללמוד גם עם חוג הנלמד במסלול החד-חוגי או במסלול השילוב המובנה. בשילוב תכנית "אמירים" עם תכנית פכ"ם נלמדות 198 נקודות זכות במשך ארבע שנים.

ה פקולטה למדעי הרוח:

המסלול הדו-חוגי כולל שני חוגים + לימודי חובה נוספים. במסלול זה ניתן לבחור חוג מ פקולטה אחרת או לבחור כחוג שני את תכנית הלימודים הרב-תחומית, בה נלמדות שתי חטיבות ולימודים משלימים. מכסת הנקודות לקבלת תואר הוא 120 נקודות זכות לפחות. במספר תכניות יהיה מספר נקודות הזכות הסופי גבוה יותר. כל תלמידי שנה א' לומדים במסלול הדו-חוגי.

המסלול החד-חוגי כולל חוג ראשי ולימודים משלימים + לימודי חובה נוספים. הלימודים המשלימים כוללים קורסים משנים א'-ב' מחוגים שונים ב פקולטה . כמו כן אפשר ללמוד שפה זרה שניה ברמת מתחילים וכן להשתתף בסמינריונים נוספים (לאחר עמידה בתנאי הקדם), עד להשלמת 120 נקודות זכות לפחות. הקבלה למסלול אפשרית אך ורק בתחילת שנת הלימודים השנייה של התלמיד ומבוססת על ציוני השנה הראשונה בשני החוגים.

לימודי החובה הנוספים בכל המסלולים כוללים קורס בכתיבה מדעית, קורס מקוון בהכרת משאבי הספריה וקורסי " אבני פינה " כמפורט בשנתון ה פקולטה , בהתאם לחוג הנלמד.

מסלול מיוחד בחוג לאנגלית למועמדים שאינם עומדים בדרישות העברית:
מועמדים אשר עומדים בתנאי הקבלה לחוג, יוכלו להתחיל את לימודיהם לאחר השלמת רמה א' באולפן הקיץ. במהלך השנה הראשונה ילמדו את קורסי החובה של החוג לאנגלית וישלימו במקביל רמות ב' וג' בעברית. בשנה השניה יצרפו את החוג השני או את הלימודים המשלימים וימשיכו בלימודי העברית עד הגעתם לרמת פטור. משך הלימודים בתכנית: ארבע שנים.

 

ה פקולטה למדעי החברה:

המסלול הדו-חוגי כולל שני חוגים ראשיים בהיקף דומה, האחד מחברה והשני מחברה או מ פקולטה אחרת. כל תלמידי שנה א' לומדים במסלול הדו-חוגי.

המסלול החד-חוגי כולל חוג אחד ב פקולטה למדעי החברה ולימודים משלימים, עד להיקף כולל של 120 נקודות זכות לפחות. הקבלה למסלול אפשרית אך ורק בתחילת שנת הלימודים השנייה של התלמיד ומבוססת על ציוני השנה הראשונה בשני החוגים.

תלמידים אשר לומדים בשנה א' תכנית חלקית (רק חוג אחד), לא יוכלו להצטרף למסלול החד-חוגי.

ה פקולטה למדעי הטבע:

הלימודים מתנהלים הן במסלול הדו-חוגי (ברוב החוגים) והן במסלול החד-חוגי (בכל החוגים, למעט לימודי הסביבה). ניתן ללמוד את הלימודים החוגיים בהיקף מורחב או בהיקף רגיל. במסלול הדו-חוגי ניתן ללמוד שני חוגים בהיקף רגיל או חוג אחד בהיקף מורחב וחוג אחד בהיקף רגיל. 

 

תנאי קבלה לתואר ראשון.