הבחינה הפסיכומטרית

 

מידע כללי
הרשמה לבחינה
מועדי הבחינה
שפות הבחינה
הכנה לבחינה
תקפות תוצאות הבחינה
משמעות תוצאות הבחינה

 

הבחינה הפסיכומטרית היא כלי שנועד לחיזוי סיכויי ההצלחה בלימודים האקדמיים והיא אחידה לכל האוניברסיטאות בישראל. היא מנוהלת ונערכת על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה ולא על ידי האוניברסיטאות.

הבחינה כוללת שאלות רבות-ברירה (יש לבחור תשובה נכונה מבין ארבע תשובות) בשלושה תחומים: חשיבה מילולית, חשיבה כמותית ושליטה בשפה האנגלית. במסגרת החלק בחשיבה מילולית ישנה גם מטלת כתיבה שמשקלה 25% מהציון בחשיבה מילולית. המטלה בודקת הן תוכן והן לשון. את מטלת הכתיבה ניתן לכתוב בכל  אחת משפות הבחינה ומספר שפות נוספות המיוצגות בנוסח המשולב (פירוט בהמשך).

כתובת המרכז היא: ת.ד. 26015,  קמפוס אדמונד י. ספרא, שער נווה שאנן, ירושלים 9126001. טל: 02-6759555. מידע נוסף על הבחינה ומרכיביה באתר האינטרנט: <www.nite.org.il>.

בחינה בתנאים מותאמים מתקיימת בחלק מהמועדים. נבחנים בעלי מגבלות רפואיות, פיזיות או לקויי למידה יפנו אל המרכז הארצי עם המסמכים המתאימים בשלב מוקדם ככל האפשר.

ישנם מספר ערוצים המאפשרים קבלה ללא הבחינה הפסיכומטרית, כמפורט בפרק ערוצי הקבלה.

 

מועדי הבחינה (בישראל)

מועד הבחינה
סיום ההרשמה
שפות הבחינה

אפריל 

22,24-26.3.2021

2.2.2021

עברית, ערבית, צרפתית, רוסית ומשולב/אנגלית

יולי           

1.7.2021

11.5.2021

עברית, ערבית, צרפתית, רוסית ומשולב/אנגלית

ספטמבר

1-2.9.2021

6.7.2021

עברית, ערבית

דצמבר                     

3,5.12.2021

11.10.2021

עברית, ערבית

 

ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית היא נפרדת מן ההרשמה ללימודים באוניברסיטה ומתבצעת ישירות במרכז הארצי לבחינות.

ההרשמה נעשית באמצעות אתר האינטרנט של המרכז הארצי או באמצעות הדואר על ידי פניה טלפונית למרכז הזימונים של המרכז הארצי לבחינות.

שפות הבחינה

אפשר להיבחן באחת מחמש שפות: עברית, ערבית, צרפתית, רוסית ומשולב/אנגלית. מומלץ לנבחנים להיבחן בשפה שבה הם שולטים טוב יותר. במסגרת הנוסח המשולב ניתן לכתוב את מטלת הכתיבה גם באיטלקית, אמהרית, גרמנית, הולנדית, הונגרית, ספרדית פורטוגלית ורוסית.

בנוסח משולב/אנגלית מוצגות השאלות במלואן באנגלית ובעברית ומילים נבחרות מתורגמות לשפות שהוזכרו לעיל. נוסח זה מיועד לנבחנים ששפת אמם אנגלית, וכן למי ששולטים בשפה העברית או באנגלית טוב יותר מאשר הם שולטים בשפות האחרות שהבחינה נערכת בהן.

האוניברסיטה העברית מתחשבת במועמדים אשר אין בחינה פסיכומטרית בשפת אימם במהלך בדיקת נתוני ההרשמה.


הכנה לבחינה

ממצאי סקרים עדכניים מראים כי אפשר להפיק תועלת רבה ביותר מהכנה לבחינה בדרכים שונות של הכנה עצמית: עיון והתנסות בחוברת או בספר תרגול והכנה ו/או התנסות בבחינה בתנאי אמת. קריאה בעיון ותרגול של החומר המופיע באתר המרכז הארצי לבחינות משמשים אמצעי הכנה חיוני לקראת הבחינה. למעוניינים בתרגול נוסף קיימים לקטי בחינות משנים קודמות בכל שפות הבחינה וניתן לרכשם במרכז הארצי. 

תקפות תוצאות הבחינה

ציון הבחינה הפסיכומטרית תקף מאוקטובר 1990 ואילך. ניתן להיבחן במספר בלתי מוגבל של בחינות ובהחלטה נלקח הציון הגבוה מבין הבחינות. במקרה הצורך יילקח הציון בדגש כמותי ממועד אחר מאשר הציון הרב-תחומי.

מועדי הבחינה המאוחרים ביותר התקפים לקבלה לשנת תשפ"ב
המועד
תקף עבור

מרץ

מועמדים לכל תחומי הלימוד לבוגר.

יולי

מועמדים לשנה ב'.

מועמדים הלומדים בתכנית המכינה (למעט רפואה ורפואה צבאית).

מועמדים אחרים שייבחנו במועד יולי, בקשתם תידון בהתאם למספר המקומות שיישארו בתחום ועל פי תנאי הקבלה שיהיו באותו זמן.

ספטמבר

על בסיס מקום פנוי.

דצמבר

ל סמסטר ב' בלבד.

 

העברת תוצאות הבחינה

ציוני הבחינה נשלחים בדוא"ל אל הנבחן ובמקביל מועברים באופן אוטומטי לכל האוניברסיטאות באמצעות מספר הזיהוי. מספר זה הוא מספר הזהות הישראלית לבעלי תעודת זהות ישראלית או מספר דרכון לחסרי תעודת זהות ישראלית.

ברישום לבחינה יש להשתמש במספר הזהות או במספר הדרכון ויש לכתוב את המספר בצורה זהה על טופס הרישום לאוניברסיטה כדי להבטיח את קליטת התוצאה.

מועמדים הנבחנים באמצעות מספר דרכון, מתבקשים להעביר למשרדנו צילום של הדרכון ושל ההזמנה למבחן אשר קיבלו מהמרכז הארצי לבחינות. מועמדים אשר שינו את מספר הדרכון או קיבלו תעודת זהות לאחר הגשת הבקשה, מתבקשים לשלוח למשרדנו צילום של המסמך החדש.

את התוצאות ניתן לראות גם באתר האינטרנט של המרכז הארצי על פי מספר זהות ומספר אסמכתא אישי.

משמעות ציוני הבחינה

הנבחנים מקבלים מן המרכז הארצי לבחינות את התוצאה שלהם בכל אחד מחלקי הבחינה – חשיבה מילולית, חשיבה כמותית ואנגלית. הציון בפרק האנגלית קובע את רמתו של המועמד כמפורט בפרק דרישות האנגלית. את הציון הכולל מקבלים בשלושה חישובים שונים:

ציון רב-תחומי ובו משקל 40% לחלק המילולי, 40% לחלק הכמותי ו-20% לאנגלית;
ציון בדגש מילולי ובו 60% לחלק המילולי, 20% לחלק הכמותי ו-20% לאנגלית;
ציון בדגש כמותי ובו 60% לחלק הכמותי, 20% לחלק המילולי ו-20% לאנגלית.

בטבלת החוגים מצויין באיזה סוג ציון מתחשבים לצורך קבלה.