תנאי הקבלה לתואר ראשון

הקבלה לתואר ראשון מתבססת על המרכיבים הבאים:

  1. רקע לימודי מתאים (פירוט בערוצי הקבלה)
  2. בחינת כניסה (פסיכומטרי או SAT – פירוט בפרקים נפרדים)
  3. כל המועמדים נדרשים להוכיח עמידתם בדרישת הסף בעברית (פרטים בפרק נפרד)
  4. כל המועמדים נדרשים להוכיח עמידתם בדרישת הסף באנגלית (פרטים בפרק נפרד)
  5. ישנם חוגים להם דרישות מיוחדות, כמפורט בטבלת החוגים (ראיון אישי, בחינה חוגית וכדו')

 

קישורים נוספים:

סיכויי קבלה לתלמידי המכינה

קבלה לשנים מתקדמות