תכניות בית הספר לתלמידים מחו"ל ע"ש רוטברג

בית-הספר לתלמידים מחו"ל על-שם רוטברג

תכנית המכינה
המחלקה ל לימודי בוגר
המחלקה ל לימודי מוסמך

 

תכנית המכינה

האוניברסיטה העברית הקימה את תכנית המכינה עבור מועמדים ראויים בוגרי בתי ספר תיכוניים מחו"ל. המכינה מתאימה הן לבעלי תעודות שאינן שקילות הנזקקים למכינה כדי שיוכלו להירשם ללימודי תואר בוגר והן לבעלי תעודות שקילות הזקוקים להכנה נוספת בעברית ו/או באנגלית לפני כניסתם לאוניברסיטה. בעלי תעודות שקילות המקבלים ממוצע גבוה במכינה יוכלו בכך לשפר את סיכויי קבלתם ללימודי התואר.

המכינה מורכבת משתי מגמות: מגמת מדעי הרוח והחברה, ומגמת מתמטיקה ומדעים מדוייקים. התלמידים ממויינים למגמות השונות על-פי בחינת מיון במתמטיקה הנערכת לפני תחילת שנת הלימודים.

המכינה כוללת לימודים מרוכזים בעברית ובאנגלית בהתאם לרמתו של הסטודנט, מתמטיקה ברמות שונות, קורסים בלימודי יהדות וישראל וקורסי בחירה במדעי הרוח והחברה. קורסי הבחירה נלמדים בדרך-כלל בעברית קלה, כהכנה ללימודים אקדמיים באוניברסיטה, וחלקם מעניקים זיכויים אקדמיים בהמשך הלימודים. במגמת מתמטיקה ומדעים מדוייקים נלמדים קורסים בפיסיקה ובביולוגיה בנוסף למתמטיקה מורחבת.

הלימודים נמשכים שלושה סמסטר ים מאוגוסט עד יוני ומתחילים בלימודי עברית עם אולפן הקיץ. ההשתתפות באולפן הקיץ היא חובה, למעט התלמידים הפטורים מעברית. מועמדים אשר מוינו לרמה הנמוכה ביותר באנגלית, יידרשו ללמוד בקורס קיץ באנגלית.

תנאי קבלה

על המועמדים להציג תעודת סיום תיכון המאפשרת קבלה לאוניברסיטה בארץ המוצא.

מועמדים אשר למדו עד שלושה סמסטר ים באוניברסיטה יוכלו אף הם להתקבל. מועמדים שלמדו שנתיים או יותר באוניברסיטה מוכרת אינם זכאים ללמוד בתכנית המכינה.

תלמידים בקורס קיץ באנגלית ו/או ברמה א' בעברית, אשר לא יסיימו בהצלחה את לימודי הקיץ, לא יורשו להמשיך בלימודיהם במכינה.

מועמדים הנרשמים למכינה לפני סיום לימודיהם התיכוניים חייבים להגיש אישור או דו"ח לימודים מבית הספר המעיד שהם בשנה האחרונה בתיכון ובכוונתם לגשת לבחינות הסופיות.

הרישום למכינה נעשה במשרדי התכנית: חדר 406, בניין בויאר, הר הצופים, ירושלים 91905.טל: 02-5881602,  דואל: .rismechina@savion.huji.ac.il בקשות ניתן להגיש עד חודש יולי. פרטים נוספים באתר: overseas.huji.ac.il/mechina.

היחידה ל לימודי בוגר

תכנית ה"פרשמן"

אתר התכנית: https://overseas.huji.ac.il/freshman

תכנית זו מציעה לבוגרי תיכון הזדמנות ללמוד קורסים אקדמיים במסגרת שנבנתה עבור תלמידים בשנה הראשונה ללימודיהם באוניברסיטה. התכנית מכשירה ללימודים אקדמאים ומציעה קורסים המעניקים זיכויים בתחומים של לימודי יהדות, ישראל והמזרח התיכון כמו גם קורסי מבוא בנושאים הנדרשים מתלמידי שנה א'. הקורסים מעניקים זיכויים אקדמיים באוניברסיטאות רבות בחו"ל, בעיקר בצפון אמריקה. התכנית ממליצה לתלמידים ללמוד בתכנית במשך שנה מלאה אך קיימת האפשרות ללמוד סמסטר אחד בלבד.

תנאי קבלה כלליים

  • מועמדים לתכנית שנתית חייבים בתעודת סיום תיכון עם ממוצע "B" או שווה ערך וכן ציון SAT 1650/2400.
  • מועמדים ל סמסטר אחד חייבים בממוצע של לפחות B+ וציון SAT  1870/2400.

המסלול המכין ללימודים בארץ - במסלול זה התלמידים לומדים חלק מלימודיהם עם תלמידי המכינה כדי להכין את עצמם לעמידה בתנאי הקבלה וללימודים במוסדות ישראלים להשכלה גבוהה. במקביל מאפשרת התכנית קבלת זיכויים בארץ המוצא.

תכנית לאורחים מחו"ל

אתר התכנית: https://overseas.huji.ac.il/usap

התכנית לשנה/ סמסטר מציעה לתלמידים אורחים חוויה אקדמית מגוונת באוניברסיטה תוך רכישת זיכויים אקדמיים אשר יוכרו במוסד האם של התלמיד. התלמידים המשתתפים בתכנית בוחרים מתוך מגוון רחב של קורסים באנגלית הניתנים בביה"ס לתלמידים מחו"ל ע"ש רוטברג וכן במבחר גדל והולך של קורסים הנלמדים באנגלית במחלקות האוניברסיטה העברית. אף על פי שלא דרוש ידע מוקדם בעברית, יש יתרון לתלמידים בעלי רקע בשפה. על התלמידים לעמוד בדרישות לימודי עברית במשך השנה. תלמידים אשר רמתם בעברית מאפשרת זאת, יוכלו להשתתף בקורסים בעברית במחלקות האוניברסיטה.

בתכנית מספר מסלולים ייחודיים כגון תכניות למצויינים, תכניות בשיתוף עם האקדמיה למוזיקה ומחול, עם בצלאל ועוד.

תנאי קבלה כלליים

  • השלמת שנה אקדמית מלאה באוניברסיטה מוכרת עם ממוצע של לפחות "B” (3.0).
  • ציון של לפחות 89 בבחינת TOEFL נדרש ממועמדים שאינם מארצות דוברות אנגלית.

פרטים ניתן לקבל במזכירות התכנית, בניין בויאר, הר הצופים, ירושלים. טל: 02-5882610,  דואל: risundergrad@savion.huji.ac.il, אתר: overseas.huji.ac.il/undergrad

היחידה ל לימודי מוסמך

תכנית שנה לבעלי תואר

תכנית זו, שאינה לתואר, נבנתה על מנת לענות לצרכים המיוחדים של תלמידים בעלי תארים מחו"ל המבקשים ללמוד שנה באוניברסיטה העברית, בין אם הם תלמידים לתארים מתקדמים באוניברסיטאות בחו"ל ובין אם סיימו לימודיהם לאחרונה ועדיין לא התחילו תכנית מוסמך. התלמידים בוחרים בתכנית לימודים מלאה או חלקית. עם סיום התכנית יוכלו לקבל גליון ציונים ולבקש זיכויים באוניברסיטת האם. ישנן תכניות מיוחדות כגון אמריקה הדרומית והמזרח התיכון (בספרדית), לימודי אירופה והמזרח התיכון, סכסוך, משא ומתן והארכיטקטורה של העיר: ללמוד מירושלים (בשיתוף עם בצלאל) ועוד.

תכניות מ.א. בשפה האנגלית

התכנית הבאה מציעה תואר שני הנלמד במשך שנתיים:

המקרא והמזרח הקרוב הקדום – בשיתוף החוג למקרא והמכון לארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום.

התכניות הבאות מציעות תואר שני הנלמד במשך שנה אחת:

לימודי האסלאם והמזרח תיכון – בשיתוף החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון.

לימודי ישראל– בשיתוף החוג למדע המדינה והחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.

מדעי היהדות – בשיתוף המכון למדעי היהדות; קיים מסלול מיוחד בלימודי דתות.

מינהל עסקים בהתמחות יזמות וחדשנות בשיתוף עם בית הספר למינהל עסקים.
ניהול מלכ"רים ומנהיגות בשיתוף עם תכנית שוורץ של ביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד; קיימת התמחות בחינוך יהודי.

תנאי קבלה כלליים

  • תואר בוגר ממוסד מוכר להשכלה גבוהה.
  • ציון מינימום 89 ב-TOEFL האינטרנטי נדרש ממועמדים אשר לא סיימו תואר מלא במוסד ששפת ההוראה בו היא אנגלית.

פרטים ניתן למצוא באתר overseas.huji.ac.il/graduate או בפניה למזכירות התכנית, בניין בויאר, הר הצופים, ירושלים. טל: 02-5883184,  דואל: gradmiss@savion.huji.ac.il.