הרשמה לסמסטר ב'

שנת הלימודים באוניברסיטה נחלקת לשני סמסטר ים. מספר חוגים מוכנים לקבל תלמידים חדשים ב סמסטר השני. מועמדים ל סמסטר ב' חייבים לעמוד בכל תנאי הקבלה המפורטים באתר, כולל דרישות השפה בעברית ובאנגלית. בחינת יע"ל נט תתקיים ב-6.2.2019. בחינות אמיר"ם יתקיימו בתאריכים 4.2., 17.2., 25.2, 4.3. (ניתן יהיה להיבחן רק באחת מהבחינות). הרישום לבחינות באתר המידע האישי. 

לא ניתן להבטיח שתלמידים המתחילים לימודיהם ב סמסטר ב' יוכלו לסיימם תוך 3 שנים.

בשנת הלימודים הנוכחית (תשע"ט), החוגים הבאים נפתחים להרשמה ל סמסטר ב', החל מ-2.12.2018.  ה סמסטר יתחיל ביום א', 10.3.2019.

תואר בוגר :

ה פקולטה  למדעי הרוח: כל החוגים לבוגר למעט אנגלית, לימודי האסלם והמזרח התיכון, מדעי הקוגניציה, שפה וספרות ערבית, תולדות האמנות, בית הספר לחינוך.

ה פקולטה למדעי החברה: גאוגרפיה, סביבה וגאואינפורמטיקה; מדע המדינה.

ה פקולטה למדעי הטבע: מתמטיקה (יש לבדוק עדכון בתנאי הקבלה).

בית הספר להנדסה ומדעי המחשב: מדעי המחשב (נסגר 5.3).

תואר מוסמך :

ה פקולטה  למדעי הרוח: כל החוגים למעט אנגלית, לימודים רוסיים וסלאוויים, שפה וספרות גרמנית, מדעי הקוגניציה.

הפקולטה למדעי החברה: גאוגרפיה, גאוגרפיה ותכנון עירוני ואזורי, לימודי אירופה, לימודי תרבות, לימודים גרמניים, ניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה סטטיסטיקה וההתמחויות בלימודי מגדר, לימודים עירוניים ואזוריים, ניהול תכנון ומדיניות הסביבה.

הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה: כל החוגים.

הפקולטה למשפטים: משפטים, כולל התכניות באנגלית הנלמדות בשיתוף ביה"ס לתלמידים מחו"ל ע"ש רוטברג.

הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע: כל החוגים.

בית הספר להנדסה ומדעי המחשב: ביו-הנדסה, מדעי המחשב.

בית הספר לחינוך: תעודת הוראה.

הפקולטה לרפואה: מדעים ביו-רפואיים ורוקחות.

הפקולטה לרפואת שיניים: מדעים ביו-רפואיים ברפואת שיניים.