הרשמה לסמסטר ב'

שנת הלימודים באוניברסיטה נחלקת לשני סמסטר ים. מספר חוגים מוכנים לקבל תלמידים חדשים ב סמסטר השני. ההרשמה נערכת בחודשים דצמבר-ינואר והאתר מתעדכן בהתאם, לקראת פתיחת ההרשמה . מועמדים ל סמסטר ב' חייבים לעמוד בכל תנאי הקבלה המפורטים באתר, כולל דרישות השפה בעברית ובאנגלית.

לא ניתן להבטיח שתלמידים המתחילים לימודיהם ב סמסטר ב' יוכלו לסיימם תוך 3 שנים.

בשנת הלימודים הנוכחית (תשע"ח), החוגים הבאים נפתחים להרשמה ל סמסטר ב', החל מ-1.12.2017.  ה סמסטר יתחיל ביום א', 18.3.2018.

תואר בוגר :

ה פקולטה  למדעי הרוח: ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום, בלשנות, היסטוריה, היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, הלשון העברית, לימודי אסיה, לימודי התיאטרון, לימודים גרמניים, רוסיים ומזרח-אירופאים, לימודים קלאסיים, לימודים רומאניים ולטינו-אמריקניים, מדע הדתות, מוסיקולוגיה, מחשבת ישראל, מקרא, ספרות כללית והשוואתית, ספרות עברית, תכנית בלימודי יהדות, תלמוד והלכה, ותכנית לימודים רב-תחומית (לימודים כלליים).

ה פקולטה למדעי החברה: גאוגרפיה, מדע המדינה.

ה פקולטה למדעי הטבע: מתמטיקה (תנאי קבלה שונים מאלו של סמסטר א' וזהים לתנאי הקבלה למדעי המחשב).

בית הספר להנדסה ומדעי המחשב: מדעי המחשב.

תואר מוסמך :

ה פקולטה  למדעי הרוח: כל החוגים למעט אנגלית, מדעי הקוגניציה ובית הספר לחינוך.

הפקולטה למדעי החברה: גאוגרפיה, גאוגרפיה ותכנון עירוני ואזורי, חקר סכסוכים, ניהולם ויישובם, לימודי אירופה, לימודי תרבות, לימודים גרמניים, סטטיסטיקה וההתמחויות.

הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה: כל החוגים.

הפקולטה למשפטים: משפטים, כולל התכניות באנגלית הנלמדות בשיתוף ביה"ס לתלמידים מחו"ל ע"ש רוטברג.

הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע: כל החוגים.

בית הספר להנדסה ומדעי המחשב: ביו-הנדסה, מדעי המחשב, פיסיקה יישומית.

הפקולטה לרפואה: מדעים ביו-רפואיים ורוקחות.

הפקולטה לרפואת שיניים: מדעים ביו-רפואיים ברפואת שיניים.