הרשמה לסמסטר ב'

 

שנת הלימודים באוניברסיטה נחלקת לשני סמסטר ים. מספר חוגים מוכנים לקבל תלמידים חדשים ב סמסטר השני. מועמדים ל סמסטר ב' חייבים לעמוד בכל תנאי הקבלה המפורטים באתר, כולל דרישות השפה בעברית ובאנגלית.  

שימו לב: ישנם שינויים בתנאי הקבלה לגבי חלק מהחוגים.

לא ניתן להבטיח שתלמידים המתחילים לימודיהם ב סמסטר ב' יוכלו לסיימם תוך 3 שנים.

1.3.2021: ההרשמה לחוגי הבוגר ל סמסטר ב' נסגרה.

להלן רשימה של חוגים פתוחים להרשמה למוסמך וחוגים שהיו פתוחים להרשמה לבוגר בשנת הלימודים הנוכחית (תשפ"א) ל סמסטר ב'. 

ה סמסטר יתחיל ביום א', 14.3.2021.

 

 

תואר בוגר :

ההרשמה לחוגי הבוגר נסרגה ב-1.3.2021.

ה פקולטה  למדעי הרוח

לימודי מקרא

תלמוד והלכה

היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו

ספרות עברית

הלשון העברית

מחשבת ישראל

התכנית במדעי היהדות

לימודי אסיה

מדע הדתות

ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום

היסטוריה

לימודים ספרדיים ולטינו אמריקניים

לימודים רוסיים וסלאוויים

שפה וספרות גרמנית

לימודים קלאסיים

לימודים רומאניים

ספרות כללית והשוואתית

בלשנות

לימודי התאטרון

מוסיקולוגיה

תכנית הלימודים הרב-תחומית

 

ה פקולטה למדעי החברה: 

גאוגרפיה

 

ה פקולטה למדעי הטבע:

מתמטיקה   -  שימו לב לתנאי קבלה מעודכנים ל סמסטר ב'.

 

בית הספר להנדסה ומדעי המחשב: 

מדעי המחשב  -  שימו לב לתנאי קבלה מעודכנים ל סמסטר ב'.

 

 

תואר מוסמך :

ההרשמה לחוגי המוסמך ( שיישארו פתוחים להרשמה ב סמסטר ב' ) תסתיים  סופית בתאריך 27.3.21   

ה פקולטה  למדעי הרוח:

לימודי מקרא

תלמוד והלכה

היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו

ספרות עברית

הלשון העברית

יידיש

מחשבת ישראל

פולקלור יהודי והשוואתי

לימודי האסלאם והמזרח התיכון

שפה וספרות ערבית

לימודי אסיה

פילוסופיה

מדע הדתות

ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום

היסטוריה

לימודים ספרדיים ולטינו אמריקניים

לימודים קלאסיים

ספרות כללית והשוואתית

בלשנות

תולדות האמנות

מוסיקולוגיה

תכנית אישית

 

הפקולטה למדעי החברה:

סטטיסטיקה

תכנית בלימודי אירופה

תכנית בלימודים גרמניים

לימודי תרבות - תכנית אישית

גאוגרפיה

התמחות בניהול, תכנון ומדיניות הסביבה

ניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה

 

הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה:

גידולי שדה וירקות

מטעים וצמחי נוי

אגרואקולוגיה ובריאות הצמח

מדעי הקרקע והמים

כלכלה סביבה וניהול

גנטיקה והשבחה

ביוכימיה, מדעי המזון והתזונה

מדעי הצמח בחקלאות

איכות סביבה ומשאבי טבע בחקלאות

מדעי בעלי חיים ווטרינריה

 

הפקולטה למשפטים:

משפטים

הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע

פיסיקה יישומית

מתמטיקה 

פיסיקה

כימיה

מדעי הצמח (בוטניקה)

ביולוגיה תאית והתפתחותית

גנטיקה

מדעי המח וההתנהגות

ביוכימיה מבנית ומולקולרית

אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות

ביוטכנולוגיה

 

הפקולטה לרפואה:

מדעים ביו-רפואיים

רוקחות

 

הפקולטה לרפואת שיניים

מדעים ביו-רפואיים ברפואת שיניים

 

בית הספר להנדסה ומדעי המחשב

מדעי המחשב   

ביו-הנדסה

 

בית הספר לחינוך:

תעודת הוראה

 

בית הספר למינהל עסקים

מנהל עסקים