הרשמה לסמסטר ב'

שנת הלימודים באוניברסיטה נחלקת לשני סמסטר ים. מספר חוגים מוכנים לקבל תלמידים חדשים ב סמסטר השני. ההרשמה נערכת בחודשים דצמבר-ינואר והאתר מתעדכן בהתאם, לקראת פתיחת ההרשמה . מועמדים ל סמסטר ב' חייבים לעמוד בכל תנאי הקבלה המפורטים באתר. תתקיים בחינת אמיר"ם בתאריכים: 15-16.2.2017.  

לא ניתן להבטיח שתלמידים המתחילים לימודיהם ב סמסטר ב' יוכלו לסיימם תוך 3 שנים.

בשנת הלימודים הנוכחית (תשע"ז), החוגים הבאים נפתחו להרשמה ל סמסטר ב'. 

תואר בוגר :

ה פקולטה  למדעי הרוח: ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום, בלשנות, היסטוריה, היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, הלשון העברית, לימודי התיאטרון, לימודים גרמניים, רוסיים ומזרח-אירופאים, לימודים רומאניים ולטינו-אמריקניים, מדע הדתות, מוסיקולוגיה, מחשבת ישראל, מקרא, ספרות כללית והשוואתית, ספרות עברית, פילוסופיה, שפה וספרות ערבית, תכנית בלימודי יהדות, תלמוד והלכה, ותכנית לימודים רב-תחומית (לימודים כלליים).

ה פקולטה למדעי החברה: גאוגרפיה, מדע המדינה.

תואר מוסמך :

ה פקולטה  למדעי הרוח: כל החוגים למעט אנגלית, מדעי הקוגניציה ובית הספר לחינוך.

הפקולטה למדעי החברה: גאוגרפיה (כולל גאוגרפיה ותכנון עירוני ואזורי וגאוגרפיה במגמה היסטורית יישובית), לימודי אירופה, לימודי תרבות, לימודים גרמניים, ניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה, סטטיסטיקה וההתמחויות.

הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה: כל החוגים.

הפקולטה למשפטים: משפטים; קרימינולוגיה – רישום לתכנית השלמה בלבד.

הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע: כל החוגים.

הפקולטה לרפואה: מדעים ביו-רפואיים ורוקחות.

הפקולטה לרפואת שיניים: מדעים ביו-רפואיים ברפואת שיניים.