פסיכולוגיה חינוכית תכנית אישית

 • מדעי הרוח

 • 244

 • הר הצופים

 • מחקרי

 • מידע כללי:

  במגמה לפסיכולוגיה חינוכית ופסיכולוגיה קלינית של הילד מתקיים - במקביל ובנפרד ממסלול ההכשרה הקלינית - מסלול אישי ללימודי תואר שני בפסיכולוגיה חינוכית/מחקרית (244).
  המסלול מיועד לבוגרי פסיכולוגיה מצטיינים אשר אינם מעוניינים בתהליך הכשרה קליני, אלא רואים את עצמם כאנשי סגל אקדמי עתידיים שיעסקו בהוראת הפסיכולוגיה החינוכית ובמחקר בפסיכולוגיה חינוכית ותחומים קרובים באוניברסיטאות ובמכללות.

  למסלול המחקרי מתקבל מספר קטן מאד של סטודנטים, ומלבד מסמינריון מחקרי ולימודי מתודולוגיה נבנית לכל סטודנט תכנית אישית ייחודית למהלך לימודי המ"א.
  התכנית ללימודי המ"א תיבנה במסגרת מסלול א' (המסלול המחקרי) והלימודים יהיו צפויים להוביל ללימודי תואר שלישי והשגת תואר דוקטור על פי התנאים המקובלים באוניברסיטה.
  אחרי השלמת לימודי המ"א יינתן תואר מ"א בפסיכולוגיה חינוכית/מחקרית המאפשר רישום בפנקס הפסיכולוגים.

  הסטודנטים במסלול יקבלו הדרכה צמודה מפסיכולוגים חברי הסגל, וייעשה מאמץ לקלוט אותם בעבודה מחקרית בפרויקטים של אנשי הסגל הרלבנטיים לתחומי העניין שלהם ובעזרה בהוראה. 

   

  מועדי הרשמה:

  21.1.18 - 31.7.18 (רישום במועד מאוחר יותר יתאפשר באישור מיוחד)

   

  סדרי הרשמה:

  ברמה אוניברסיטאית: סטודנטים שלמדו בארץ נרשמים במדור לרישום ולקבלת תלמידים של האוניברסיטה העברית באמצעות הרישום המקוון באתר האוניברסיטה העברית - יש לצרף מסמכים על פי הדרישות המופיעות באתר. מועמדים שלמדו את התואר בחו"ל,  צריכים להירשם במדור רישום וקבלת תלמידים מחו"ל, טל' 02-5882607, באתר הרשמה למועמדים מחו"ל.

  ברמת בית הספר לחינוך: באמצעות יצירת חשבון במערכת ההרשמה, מילוי פרטים וצירוף מגיליון ציונים חתום בחותמת האוניברסיטה/המכללה בה למד, הכולל ממוצע ל תואר בוגר ואישור זכאות ל תואר בוגר .*

  לתשומת לבכם- לא יטופלו בקשותיהם של מועמדים שלא השלימו את שני הליכי ההרשמה ולא צירפו את כל המסמכים הנדרשים.

  בטופס ההרשמה הפנימי של החוג לחינוך ניתן להירשם לשלוש מגמות עפ"י סדר עדיפויות. לסדר העדיפויות יינתן משקל בשיקולי הקבלה של המגמה. אנא שימו לב לכך שחלק מהמגמות מטפלות במועמדים שנרשמו רק בעדיפות ראשונה או שנייה (פירוט נמצא בדף של כל מגמה) 

  *מועמדים אשר טרם קיבלו אישור זכאות ל תואר בוגר , יש לצרף גיליון ציונים רשמי, מקורי, חתום, הכולל ממוצע ביניים לתואר.

   

  מבנה התכנית:

  32 נ"ז בתיאום עם ראש המסלול

   

  תנאי קבלה:

  • לתואר שני במגמה יכולים להגיש מועמדות בעלי תואר בוגר בפסיכולוגיה בציון 87 לפחות בלימודי הפסיכולוגיה ובציון כללי בתואר של 85 לפחות. מועמדים שסיימו את התואר במכללה חייבים להציג פטור אוניברסיטאי קביל מאנגלית בעת ההרשמה.
  • המועמדים חייבים בהצגת ציונים של 42 נ"ז לפחות בעת הגשת המועמדות, בציוני כל קורסי החובה משנים א' ו-ב', וכן בציוני הקורסים שנלמדו ב סמסטר א' בשנה ג' לבוגר
  • המועמדים נדרשים להשתתף בבחינת המיון לפסיכולוגיה "מתאם" המתקיימת בדרך כלל בחודש ספטמבר\אוקטובר – פרטים מלאים באתר המרכז הארצי לבחינות והערכה .
  • בנוסף, על המועמדים לעבור ראיון קבלה אישי. 

   

  פרטי קשר:

  ראש המסלול: פרופ' אלישע באב"ד 

  אתר החוג

  לרשימת תכניות ביה"ס לחינוך לתואר שני