גאוגרפיה

 • מדעי החברה

 • 802

 • הר הצופים

 • מחקרי, לא מחקרי

 • מידע כללי:

  הגאוגרפיה היא תחום הדעת המדעי המתאר, חוקר ומסביר את מכלול הגורמים והתופעות, טבעיות ומעשי ידי אדם, המעצבים את המרחב.

  מטרת הלימודים היא לחשוף את הסטודנטים למגוון נרחב של תחומי חקירה העוסקים בתופעות שונות מבין אלה המעצבות את המרחב ולהעניק לסטודנטים ידע תיאורטי ומעשי בתחומים אלה. הלימודים משלבים גישות חקירה מתחומי מדעי החברה, הרוח והטבע. הלימודים משלבים תחומי עיון מסורתיים של הגאוגרפיה הרגיונאלית והיישובית, עם תחומי המחקר החדשים כדוגמת בעיות איכות הסביבה, העיור המודרני, תחבורה, השימוש במערכות מחשב לניתוח מרחבי מורכב ועוד.

  בלימודי המוסמך מציע החוג תחומי התמחות ספציפיים הכוללים: גאוגרפיה עירונית, גאוגרפיה של איכות הסביבה, גאוגרפיה כלכלית, גאוגרפיה של תחבורה ותקשורת, גאוגרפיה היסטורית (עם דגש על ארץ ישראל בתקופות קדומות ועד ימינו), ומערכות מידע גאוגרפיות. המחלקה לגאוגרפיה תעניק תואר מוסמך ב"גאוגרפיה " לסטודנטים אשר יסיימו בהצלחה את לימודי המוסמך.

  הלימודים יתאפשרו במסגרת השילובים הבאים (אשר יצוינו בתעודות הסיום): גאוגרפיה- ללא מגמה וללא התמחות, גאוגרפיה במגמה בגאוגרפיה היסטורית יישובית, גאוגרפיה בהתמחות בניהול תכנון ומדיניות הסביבה. 

   

  גאוגרפיה בהתמחות בניהול, תכנון ומדיניות הסביבה (804) בקישור

   

  גאוגרפיה במגמה היסטורית יישובית (812)

  הגאוגרפיה ההיסטורית דנה בשאלות גאוגרפיות המתייחסות לפרקי זמן היסטוריים ובכך היא משלבת את העיון הגאוגרפי וההיסטורי. היא בוחנת מצד אחד, כיצד מעצבים תהליכים היסטוריים את הנוף הגאוגרפי בעבר, בהווה ובעתיד, ומצד שני כיצד משפיעים מרכיבים גאוגרפיים שונים על תהליכים היסטוריים ותרבותיים. הגאוגרפיה ההיסטורית דנה בשני תחומי-דעת אלו ברמה העולמית, הלאומית, האזורית והמקומית. במחלקה לגאוגרפיה פועלים מורים אחדים המתמחים בתחומים אלו בהוראה ובמחקר, בתקופות שמן העת העתיקה ועד להווה. בעשורים האחרונים הלך וגבר השילוב בין תחומי התכנון, התיירות והפיתוח המרחבי. טיפוח סביבות עבר, ושימור אתרים ארכיאולוגיים ומבנים היסטוריים שנחשבו עד לא מכבר לנטל, נתפסים יותר ויותר כמשאבים תרבותיים וכלכליים. תפיסה זאת באה לידי ביטוי בארץ בהקמה של המועצה לשימור מבנים ואתרי ההתיישבות (כיום: המועצה לשימור אתרי מורשת), בחקיקה המקדמת שמירת אתרים, באכיפה של חוק העתיקות ובהשקעות הגדולות ובאתרים במוזיאונים ארכיאולוגים והיסטוריים.

  תכנית הלימודים במגמה הגאוגרפית-היסטורית נועדה להעניק הכשרה לבעלי תואר בוגר מתחומים מתאימים רבים (כגון גאוגרפים, ארכיטקטים ואדריכלי נוף, ארכיאולוגים והיסטוריונים, מתכננים, ארכיונאים ומוזיאולוגים), המבקשים לשלב בלימודיהם היבטים עיוניים בלימוד ומחקר גאוגרפי היסטורי, לצד היבטים מעשיים בתחומי השימור והפיתוח.

  פרטי קשר: מרכז המגמה- פרופ' ריכב רובין: דוא"ל: msbuni@mscc.huji.ac.il.

   

  מועדי הרשמה:

  ההרשמה תחל בתאריך 22.1.17 ותסתיים בתאריך 30.6.17. תתכן הרשמה גם לאחר תאריך זה על בסיס מקום פנוי, יש לבדוק בחוג.

   

  הרשמה נוספת בחוג:

  המועמדים לכל השילובים חייבים להירשם, בנוסף להרשמה באינטרנט גם באמצעות טופס רישום פנימי, טופס זה יש לשלוח לגב' אוראל לוי בדוא"ל: orele@savion.huji.ac.il 

   

  תנאי קבלה:

  תנאי קבלה ייחודיים של ה פקולטה למדעי החברה

  סיום כל החובות לתואר "בוגר" לפני תחילת שנת הלימודים.

  פטור באנגלית ברמה אוניברסיטאית. 

  למסלול המחקרי נדרש ציון של 85 לפחות בלימודי הבוגר בגאוגרפיה ובממוצע הכללי לתואר. למסלול הלא מחקרי ציון של 80 לפחות בלימודי הבוגר בגאוגרפיה ובממוצע הכללי לתואר. בוגרי חוגים אחרים ידרשו לממוצע 80 – 85 ויחויבו בקורסי השלמה בהתאם לרקע שלהם. 

   

  פרטי קשר:

  מזכירות המחלקה לגאוגרפיה- יעל בר-דוד: 02-5883017, yaelbd@savion.huji.ac.il

  אתר החוג