מחשבת החינוך

 • מדעי הרוח

 • 231

 • הר הצופים

 • מחקרי, לא מחקרי

 • מידע כללי:

  המגמה מתמקדת בחזון ובהשקפת העולם שאמורה ללוות את המעשה החינוכי על כל שלוחותיו. בלימודיו במגמה יפגוש הסטודנט מגוון רחב של חזונות, השקפות עולם, פילוסופיות ואידאולוגיות של החינוך - תוך ניתוח ופירוש כתביהם של הוגים חינוכיים מקוריים מן העבר ומן ההווה. מגוון הנושאים הנחקרים במגמה על ידי תלמידי תואר מוסמך ודוקטור עצום - למן העמקה בהוגים קלאסיים ועד לחקר מגמות חינוכיות בנות זמננו. השאלות שבהן עוסקת הפילוסופיה של החינוך בין היתר הן: מהן מטרות החינוך? מה בין חינוך לאינדוקטרינציה? למי הזכות לחנך? מה בין הוראה לחינוך? מיהו האדם המחונך? האם חינוך לערכים הוא במסגרת האפשר? וכן הלאה. כמו כן המגמה עוסקת גם בהתפתחויות היסטוריות במחשבת החינוך.

   

  מועדי הרשמה:

  31.7.17-22.1.17 (רישום במועד מאוחר יותר יתאפשר באישור מיוחד)

   

  סדרי הרשמה:

  ברמה אוניברסיטאית: סטודנטים שלמדו בארץ נרשמים במדור לרישום ולקבלת תלמידים של האוניברסיטה העברית באמצעות הרישום המקוון באתר האוניברסיטה העברית- יש לצרף מסמכים על פי הדרישות המופיעות באתר.

  ברמת בית הספר לחינוך: באמצעות יצירת חשבון במערכת ההרשמה, מילוי פרטים וצירוף גיליון ציונים חתום בחותמת האוניברסיטה/המכללה בה למד, הכולל ממוצע ל תואר בוגר ואישור זכאות ל תואר בוגר .

  *(למועמדים אשר טרם קיבלו אישור זכאות ל תואר בוגר , יש לצרף רק גיליון ציונים רשמי, מקורי, חתום, הכולל ממוצע ביניים לתואר).

  לתשומת לבכם - לא יטופלו בקשותיהם של מועמדים שלא השלימו את שני הליכי ההרשמה ולא צירפו את כל המסמכים הנדרשים.

  בטופס ההרשמה הפנימי של החוג לחינוך ניתן להירשם לשלוש מגמות עפ"י סדר עדיפויות. לסדר העדיפויות יינתן משקל בשיקולי הקבלה של המגמה. אנא שימו לב לכך שחלק מהמגמות מטפלות במועמדים שנרשמו רק בעדיפות ראשונה או שנייה (פירוט נמצא בדף של כל מגמה) 


  מבנה התכנית:

   

   

  מסלול  א'

  (מחקרי)

  מסלול ב'

  (לא מחקרי)

  16 ש"ש –32 נ"ז

  20 ש"ש – 40 נ"ז

  קורסי חובה במגמה

  2 ש"ש –4 נ"ז

  2 ש"ש – 4 נ"ז

  קורסי בחירה במגמה

  6 ש"ש – 12 נ"ז

  6 ש"ש – 12 נ"ז

  קורסי בחירה בחוג

  4 ש"ש – 8 נ"ז

  8 ש"ש – 16 נ"ז

  קורסי חובה מחוץ לחוג

  4 ש"ש – 8 נ"ז

  4 ש"ש – 8 נ"ז

   

  במסגרת השיעורים הנלמדים ישנה אפשרות לשבץ גם שיעורים מתאימים מתכנית הלימודים של החוגים לפילוסופיה, מחשבת ישראל, וחינוך יהודי (מחשבת החינוך היהודי) באישור ראש המגמה. סטודנטים שהתקבלו ללימודים במגמה יידרשו ללימודי השלמה מתוך החוג לפילוסופיה ומתוך החוג לחינוך, במידה ואין בידם תואר ראשון מחוגים אלה. 

   

  תנאי קבלה:

  רשאים להגיש את מועמדותם ל לימודי מוסמך בחוג לחינוך סטודנטים שסיימו את לימודי התואר הראשון בציון 80 לפחות. סטודנטים שטרם סיימו חובותיהם לתואר הראשון, בקשתם תדון לפי ממוצע ביניים של 80 לפחות. היות ומספר הנרשמים גדול ממספר הסטודנטים אותם ניתן לקבל, אין ציון הקבלה המינימאלי הנדרש מבטיח קבלה - הדבר תלוי במספר המועמדים ביחס למספר המקומות בכל מגמה. 

   

  פרטי קשר:

  ראש המגמה, ד"ר גלעד טל

  אתר החוג

  לרשימת תכניות ביה"ס לחינוך לתואר שני