קוגניציה ומדעי המח הקוגניטיביים

 • מדעי החברה

 • 368

 • הר הצופים

 • מחקרי

 • מידע כללי:

  לימודי המוסמך בפסיכולוגיה מכוונים לעודד עיון ומחקר בתחום הפסיכולוגיה כמדע בסיסי, ומתן הכשרה ראשונית לקראת התמחות ביישום הפסיכולוגיה בתחומים שונים. מגוון התחומים בפסיכולוגיה בא לידי ביטוי בקורסים השונים ובמגמות השונות של לימודי המוסמך. לימודי המוסמך הם שמעניקים אפשרויות תעסוקה מקצועיות בטיפול וייעוץ (לאחר סיום ההתמחויות).

  הן במסלולים הקליניים-יישומיים והן במסלולים שאינם קליניים לימודי המוסמך בפסיכולוגיה מתקיימים ב מסלול מחקרי עם עבודת גמר ומכוונים לעודד עיון ומחקר בתחום הפסיכולוגיה כמדע בסיסי. 

  אתר החוג

   

  מועדי הרשמה:

  ההרשמה תחל בתאריך 22.1.17 ותסתיים בתאריך 20.2.17

   

  טפסים למילוי:

  טופס הרשמה

   

  מבנה התכנית:

  הלימודים במגמה לקוגניציה ומדעי המוח הקוגניטיביים נמשכים שנתיים, ועיקרם הכשרת סטודנטים לעבודה מחקרית בתחום. השיעורים עוסקים במערכת הקוגניטיבית על תחומיה השונים, בארגון המוחי של המערכת הקוגניטיבית, בשיטות המחקר המגוונות בתחום (פסיכופיזיקה, שיטות דימות מוחי תפקודי כגון FMRI ו-EEG, מבחנים נוירופסיכולוגיים ועוד) ובנושאים מתקדמים בקוגניציה. הסטודנטים משתתפים גם בסדנא שבועית של החטיבה. לסטודנטים גמישות בבחירת קורסים ממוקדים בתחומי הידע השונים ומערכת הלימודים שלהם תורכב ביעוץ אישי. יושם דגש על פעילות מחקרית שוטפת במעבדות. תכנית הלימודים תיקבע ביעוץ עם מרכז המגמה ובאישורו. 


  תנאי קבלה:

  תנאי קבלה ייחודיים של ה פקולטה למדעי החברה

  ציון של 85 לפחות בלימודי הבוגר, ציון 87 לפחות בלימודי הבוגר בפסיכולוגיה, ועמידה בבחינת המתא"ם.

  סטודנטים שלא למדו תואר ראשון בפסיכולוגיה אך למדו בתחומי ידע הנושקים לחקר המוח והקוגניציה רשאים להרשם ואינם מחויבים בבחינת המתא"ם. החוג שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי הקבלה. סטודנטים שלא למדו בב"א את הקורס "יסודות הנוירופסיכולוגיה" (51404) חובה ללמוד בשנה א' קורס זה - הקורס לא ייחשב במניין נקודות הזכות. תיבדק אפשרות להעניק פטור מהקורס לסטודנטים שלמדו קורסים מקבילים. 

   

  פרטי קשר:

  גב' אתי מוזס-מזרחי, מזכירה לענייני תלמידים etim@savion.huji.ac.il, טלפון: 02-5883412

  שעות קבלת קהל: בימים א'-ה' בשעות 9:00- 15:00