• 626

 • רפואה

 • עין כרם

 • תכנית המצוינות לתואר דוקטור ברוקחות קלינית מיועדת למבקשים להתמחות בהיבטים הקליניים של הטיפול התרופתי כבר בשלב הרישום לתחילת לימודיהם האקדמיים.

  התכנית הינה שש שנתית המזכה את בוגריה בתואר Pharm.D. – דוקטור ברוקחות קלינית. בתום השנה הרביעית, יהיו הסטודנטים בתכנית זכאים ל תואר בוגר ברוקחות (.B.Sc. Pharm) ורישיון רוקח.

  התכנית מבוססת על לימודים תיאורטיים ומעשיים ברוקחות קלינית, וכן על הכשרת הרוקח הקליני לחשיבה מחקרית. לצורך כך התכנית כוללת ביצוע מחקר (תזה) בנושאים הקשורים בטיפול תרופתי, בהיקף המקביל למוסמך במדעי הרוקחות. הלימודים בדגש על לימוד פעיל והתנסותי, ובאמצעות ניתוח מקרים של חולים, כנהוג בלימודי הרפואה. הקוריקולום מותאם להכשיר את הרוקח לתפקידיו המקצועיים העכשוויים והעתידיים.

  את התכנית מובילים סגל ההוראה הקבוע של החוג לרוקחות קלינית, ראש החוג פרופ' אמנון הופמן, פרופ' שמעונה יוסלסון סופרסטיין, ד"ר שרה אייל וד"ר אילן מתוק.

   

  אתר החוג

 • בשנים האחרונות מושם דגש רב להתאמת הטיפול התרופתי לכל חולה על פי הצרכים הייחודיים לו ובהתייחסות לתרופות אחרות בהן הוא מטופל. מערכות בריאות גדולות ובתי חולים זקוקים למומחי המידע התרופתי לשם תכנון מדיניות תרופות, להדרכה והכוונת רופאים ורוקחים, להדרכת מטופלי התרופות ולתכנון וניהול ניסויים קליניים בתרופות חדשות. תכנית ה-Pharm.D. מכשירה מומחים לניהול נושאים אלה. 

 • בכל שנה יקלטו 6 סטודנטים חדשים.

 • ראש החוג פרופ' אמנון הופמן amnonh@ekmd.huji.ac.il

  אתי מרון 02-6757915 etib@savion.huji.ac.il

   

 • ציון 120/רמה ׳מתקדמים ב׳

 • ציון 105, נדרש במקרים בהם שפת ההוראה בתיכון אינה עברית

 • מעבר ראיון אישי

 • ציון פסיכומטרי בדגש כמותי

 • 70%/30%

 • 50%/50% (רלוונטי עבור מסלולי טבע בלבד במכינה)

 • 50%/50% (לא רלוונטי כאשר יש קבלה ישירה לבעלי תואר)

 • קיימת עבור בעלי תואר דוקטור בלבד

 • ערוץ קבלה אינו רלוונטי בחוג זה

 • קבלה ישירה לבעלי תואר דוקטור מחייבת ראיון כשאר המועמדים.

לבדיקת סיכויי קבלה, תנאי קבלה לשנה א