תהליך הרשמה ללימודי הוראה

סדרי הרשמה ללימודי הוראה: 

שלב 1 - ברמה אוניברסיטאית: מועמדים שלמדו או לומדים לתואר בארץ מתבקשים להירשם באמצעות הרישום המקוון באתר האוניברסיטה העברית.  יש לצרף מסמכים על פי הדרישות המופיעות באתר.

שלב 2 - ברמת בית הספר לחינוך: על המועמדים להשלים את הליך ההרשמה באתר בית הספר לחינוך באמצעות יצירת חשבון במערכת ההרשמה מילוי פרטים וצירוף מסמכים על פי הדרישות המופיעות במערכת ההרשמה.

שלב 3 - המועמדים שנתוניהם עומדים בתנאי הקבלה יוזמנו לראיון היכרות, שמטרתו העיקרית היכרות אישית, תיאום ציפיות והכוונה ראשונית שתסייע לרישום לקורסים ולמסלול הרלוונטי. לאחר השלמת תהליך הרישום ולאחר קיום הריאיון יקבלו המועמדים הודעה על קבלתם הסופית ללימודים.

מועמדים למקצוע אמנות בשיתוף "בצלאל" יידרשו לעבור סדנת מיון ואינם מתבקשים לעבור ריאיון היכרות.

 

סטודנטים הבאים מאוניברסיטאות בחו"ל, במקביל להרשמה ללימודים במחלקה ללימודי הוראה באמצעות טופס ההרשמה, מועמדים שלמדו את התואר בחו"ל מתבקשים להירשם במדור רישום וקבלת תלמידים מחו"ל (יש להוסיף לקטע המודגש קישור ל: http://info.huji.ac.il/en-overseas) . ניתן לפנות ליועצים של מדור רישום וקבלה תלמידים מחו"ל (יש להוסיף לקטע המודגש קישור ל: http://info.huji.ac.il/en-overseas/advisors) למידע נוסף. במקביל עליהם להירשם למחלקה ללימודי הוראה באתר בית הספר לחינוך (ראו שלב 2).

 

לתשומת לבכם - לא יטופלו בקשותיהם של מועמדים שלא השלימו את שני הליכי ההרשמה ולא צירפו את כל המסמכים הנדרשים.

 

מועמדים הנרשמים ללימודי הוראה ומעוניינים לבצע הרשמה גם ללימודי  תואר מוסמך באוניברסיטה העברית לש נה"ל תש"פ, ואשר אינם מעוניינים לשלם תוספת תשלום- יש לבצע בעת ההרשמה ללימודי הוראה רישום גם ללימודי  תואר מוסמך .