תהליך הרשמה ללימודי הוראה

תהליך הרשמה ללימודי הוראה

  • מועמדים שלמדו או לומדים לתואר בארץ מתבקשים להירשם באמצעות הרישום המקוון באתר האוניברסיטה העברית - יש לצרף מסמכים על פי הדרישות המופיעות באתר. על המועמדים להשלים את הליך ההרשמה באתר בית הספר לחינוך באמצעות יצירת חשבון במערכת ההרשמה, מילוי פרטים וצירוף מסמכים על פי הדרישות המופיעות במערכת ההרשמה.
  • מועמדים שלמדו את התואר בחו"ל, צריכים להירשם במדור רישום וקבלת תלמידים מחו"ל, טל' 02-5881607. במקביל עליהם להירשם למחלקה ללימודי הוראה באתר בית הספר לחינוך.

מועמדים הנרשמים ללימודי הוראה ומעוניינים לבצע הרשמה גם ללימודי  תואר מוסמך  באוניברסיטה העברית לש נה"ל תשע"ט, בכדי לא לשלם תוספת תשלום, יש לבצע בעת ההרשמה ללימודי הוראה רישום גם ללימודי  תואר מוסמך .    

 

לתשומת לבכם - לא יטופלו בקשותיהם של מועמדים שלא השלימו את שני הליכי ההרשמה ולא צירפו את כל המסמכים הנדרשים.