קבלת זהב

ערוץ קבלה מיוחד של קבלה ישירה למועמדים מצטיינים בעלי נתוני קבלה גבוהים במיוחד בתעודת הבגרות ו/או בבחינה הפסיכומטרית.

סיפים : ממוצע בגרות 11.80
           ציון פסיכומטרי 765 לבעלי זכאות לבגרות

*פסיכומטרי כמותי במדעי הטבע ובבית הספר לרוקחות.

הקבלה חלה על כל החוגים למעט רפואה, רפואת שיניים, רפואה המסלול הצבאי - צמרת, אמירים מדעי הרוח, אמירים מדעי הטבע, אמירים מחשבים ואמירים חקלאות.

קבלת זהב אינה מבטלת דרישות קבלה נוספות כגון מבחן כניסה, רמת אנגלית ורמת עברית נדרשות וכן ראיונות.

 

לא חל כאשר החוג עובר לסבב ב'.