קבלת זהב

ערוץ קבלה מיוחד של קבלה ישירה למועמדים מצטיינים בעלי נתוני קבלה גבוהים במיוחד בתעודת הבגרות ו/או בבחינה הפסיכומטרית.

סיפים : ממוצע בגרות 11.80
           ציון פסיכומטרי 765 לבעלי זכאות לבגרות

*פסיכומטרי כמותי במדעי הטבע ובבית הספר לרוקחות.

הקבלה חלה על כל החוגים למעט רפואה, רפואת שיניים, רפואה המסלול הצבאי - צמרת, אמירים מדעי הרוח, אמירים מדעי הטבע, אמירים מחשבים ואמירים חקלאות.

קבלת זהב אינה מבטלת דרישות קבלה נוספות כגון מבחן כניסה, רמת אנגלית ורמת עברית נדרשות וכן ראיונות.