קבלה לתואר שני

כלל הקבלה ללימודים ל תואר מוסמך מתבססת על ההישגים בלימודים ל תואר בוגר .
האוניברסיטה מכירה בתארים אקדמיים ממוסדות להשכלה גבוהה שאושרו במועצה להשכלה גבוהה. רשימת המוסדות מופיעה באתר האינטרנט של המועצה להשכלה גבוהה .
הישגים אקדמיים מאוניברסיטאות בחו"ל יידונו על פי התאמתם לנדרש באוניברסיטה העברית, ובתנאי שהמוסד מוכר בישראל.
בקשה לזיכויים על סמך לימודים קודמים, לאלה שיתקבלו, תידון בוועדת ההוראה של ה פקולטה בה ילמדו. 
בתחומים בהם עולה הביקוש על מספר המקומות בחוג מתקבלים הטובים שבין המועמדים על פי ציוניהם בתואר הבוגר.
בחלק מהחוגים נדרשות בחינות נוספות.

דרישות הקבלה המפורטות בכל חוג וחוג הם תנאי להגשת מועמדות ל לימודי מוסמך . עמידה בתנאים אלה אינה מקנה זכות קבלה ללימודים. ה פקולטה דנה בכל בקשה בהתאם לכישורי המועמד, ובהתאם ליכולת הקליטה של החוגים.

סטודנטים המעונינים להמשיך בלימודי המוסמך בחוג שונה מזה שלמדו ל תואר בוגר , רשאים להגיש מועמדות אם עמדו בתנאי הקבלה ל לימודי מוסמך בחוג שסיימו לבוגר. בקשתם תידון בוועדת הקבלה של החוג והם יחויבו בלימודי השלמה.

תנאי קבלה יחודיים מפורטים בפרק הדן ב פקולטה הרלוונטית.


המועמדים נדרשים לעמוד בתנאים המפורטים להלן.
1. תואר בוגר ממוסד אקדמי מוכר.
2. ציון ממוצע בלימודי התואר המקביל ל"טוב". 
תנאים אלו הם תנאי מינימום להגשת מועמדות למוסמך. חוגים רבים דורשים ציון גבוה יותר מהמינימום.

הדיון בקבלה למוסמך נערך ב פקולטה לאחר שהסטודנט מוסר את כל נתוניו. ועדת הקבלה של החוג דנה בתעודותיו של כל מועמד לפני שמתקבלת החלטה סופית. 
מועמדים בעלי לימודים מחו"ל נדרשים לתנאי קבלה נוספים. עליהם לפנות אל המשרד לקבלת תלמידים מחו"ל, טל. 02-5881607.

לרשימת התכניות לתואר שני

אנשי הקשר ל לימודי מוסמך בתחומים השונים

 מזכירות

 שם

 טלפון

מידע נוסף והמשך הרשמה

 מדעי הרוח

 מיכל ברוש
 michalbro@savion.huji.ac.il

 02-5883852

 

 ביה"ס לחינוך

יעל אברהם חי
yaela@savion.huji.ac.il

 02-5881190

 

 מדעי החברה

סיון בכר

mac@savion.huji.ac.il

 02-5883416

 

פסיכולוגיה

 אתי מזרחי 
etim@savion.huji.ac.il

 02-5883412

 

 מנהל עסקים

 מאיה דגן-אשכנזי
mayaas@savion.huji.ac.il

02-5881698 

 

 מתמטיקה ומדעי הטבע

 אילונה ג'זילייבה
ilonag@savion.huji.ac.il

 02-6586722

 

ביה"ס להנדסה ולמדעי המחשב

חגית יער-און hagity@savion.huji.ac.il

02-5494504

 

 ביוטכנולוגיה

 מרגלית פינגרהוט
margalitf@savion.huji.ac.il

 02-6586006

 

 גנומיקה וביואינפורמטיקה

 חנה מרגלית
hanahm@ekmd.huji.ac.il

 02-6758614

 

 משפטים

 

קרימינולוגיה

פאולה צמח
paulaz@savion.huji.ac.il 
מירי מסקל 
mirim@savion.huji.ac.il

 02-5882545


02-5880485

 

 מדעים ביו-רפואיים

 לורה ברנדל
laurabr@savion.huji.ac.il

 02-6758186

 

 ריפוי בעיסוק

 ניצן שטיינברג
nitzans@savion.huji.ac.il

 02-5845302

 

 בריאות הציבור 
ניהול מערכות בריאות

 נעמי כהן

noemiec@savion.huji.ac.il

 02-6757689

 

 אפידמיולוגיה קלינית

 נעמי כהן

noemiec@savion.huji.ac.il

 02-6757689

 

 סיעוד קליני מתקדם

 חני ילון
haniy@savion.huji.ac.il

 02-6777151

 

 רוקחות

מיכל לסרי

 michall@savion.huji.ac.il

 02-6758617

 

 רפואת שיניים

 בלה צונה
bellat@savion.huji.ac.il

 02-6758591

 

 מדעי החקלאות והתזונה

מזי שטיין  
mazis@savion.huji.ac.il

 08-9489189

 

 עבודה סוציאלית

  שולי לוי 
swm@savion.huji.ac.il

 02-5880452

למידע נוסף באתר ביה"ס
להמשך תהליך ההרשמה

 ניהול מוסדות ללא כוונת רווח  לימודי מוסמך בגיל הרך

 שולי לוי 
swm@savion.huji.ac.il

 02-5880452

למידע נוסף באתר ביה"ס
להמשך תהליך ההרשמה

מדעי המוח

נילי ורשוב

teaching@elsc.huji.ac.il

02-6584899

 

בריאות ציבור וטרינרית

 ג'קי הירש
  jackieh@savion.huji.ac.il

08-9489021