רמת עברית

ידיעת השפה העברית היא חיונית ללימודים באוניברסיטה.

מועמדים בעלי תעודת בגרות ישראלית, אשר סיימו בית ספר תיכון, ששפת ההוראה בו אינה עברית, נדרשים להיבחן בבחינת ידע בעברית - יע"ל .

בנוסף, ניתן לבצע בחינות מיון ושיבוץ לרמת עברית באמצעות היחידה להוראת עברית בביה"ס לתלמידים מחו"ל. למידע נוסף

פרטים נוספים בתקנון נהלי הוראה ולימודים

לידיעתכם, המרכז הארצי לבחינות מקיים את בחינת יע"ל בתום הבחינה הפסיכומטרית לנבחנים בשפה שאינה עברית. כמובן, ניתן להיבחן בבחינת יע"ל במועד נפרד.

הציון בבחינה בעברית יינתן בנפרד ולא ייכלל בציון הפסיכומטרי.

ציון הבחינה ממועד אוקטובר 1990 ואילך תקף לשנת תשע"ח.

רמת העברית הנדרשת:

חוג

ציון יע"ל מינימלי

לשון עברית


מחשבת ישראל


מקרא


ספרות עברית


תלמוד והלכה


ספרות עברית ולשון עברית

145

היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו


לימודי יהדות

135

משפטים


ספרות כללית והשוואתית

120

יתר החוגים באוניברסיטה

105