בחינה פסיכומטרית

הבחינה הפסיכומטרית

"אפילו מסע בן אלף מילין מתחיל בצעד אחד קטן"

במסע אל התואר, הצעד הראשון הוא הבחינה הפסיכומטרית. ציוני הבחינה הפסיכומטרית הם מרכיב משמעותי והכרחי בהליך הקבלה לתואר.

הבחינה הפסיכומטרית היא ארצית ואחידה לאוניברסיטאות בארץ ומתקיימת על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה במספר מועדים בשנה.

ציוני הבחינה מורכבים מ: ציון כמותי, ציון מילולי, ציון אנגלית וציון רב תחומי.

לצורך דיון בבקשותיהם של המועמדים, נקבעו תחומי לימוד אשר בהם יובא בחשבון הציון הפסיכומטרי הרב-תחומי, או הציון ה פסיכומטרי בדגש כמותי . בנוסף בחוגים מסויימים ילקח הציון הגבוה מבין שני ציוני ה פסיכומטרי רב תחומי /כמותי. 

 

בחינת ה-SAT מהווה תחליף לבחינה הפסיכומטרית עבור קבלה ל תואר בוגר בכל החוגים למעט רפואה, רפואת שיניים ורפואה מסלול צבאי - צמרת.

בכדי לבדוק סיכויי קבלה על סמך ציון SAT, יש לפנות למדור רישום וקבלה.

מועמדים שנרשמו נדרשים לפנות למוסד בו ביצעו את הבחינה ולבקש להעביר את אישור הבחינה הרשמי לאוניברסיטה העברית סמל מוסד 4551.

 

עדיין לא נרשמתם לבחינה?

ההרשמה לבחינה היא הליך נפרד מההרשמה לאוניברסיטה ומנוהלת על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה .

כנסו לאתר של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה והקדימו להירשם!

שימו לב לטבלה המפרטת את מועדי הבחינה המאוחרים ביותר התקפים להרשמה לשנת הלימודים הקרובה.

בידקו את תחום הלימוד אליו אתם מעוניינים להירשם טרם הרשמתכם לבחינה!

מתי מתחיל התואר?

מועד הבחינה

למי זה מתאים?

סמסטר  א'

בשנת הלימודים הקרובה

מועד פברואר 2017

תקף לכל תחומי הלימוד באוניברסיטה.

מועד פסיכומטרי אחרון קובע לרפואה ולרפואה ומחקר ביו-רפואי.


מועד אפריל 2017

תקף לכל תחומי הלימוד באוניברסיטה למעט רפואה ורפואה ומחקר ביו-רפואי.

מועד יולי 2017

תקף רק למועמדים:

מסיימי המכינה הקדם אקדמית של האוניברסיטה העברית בשנת הלימודים תשע"ז.

תלמידי בית הספר לתלמידים מחו"ל בירושלים בשנת הלימודים תשע"ז.

תקף לכל תחומי הלימוד באוניברסיטה שיהיו פתוחים לרישום לשנת הלימודים תשע"ח ובהתאם לנתוני הקבלה העדכניים.

נבחנים בבחינה הפסיכומטרית בשפה צרפתית, ספרדית, רוסית ומשולב/אנגלית.

הנרשמים לשנה ב' ומעלה לחוגים בהם נדרשת הבחינה הפסיכומטרית.

מועד ספטמבר 2017

תקף לכל תחומי הלימוד באוניברסיטה שיהיו פתוחים לרישום לשנת הלימודים תשע"ח ובהתאם לנתוני הקבלה העדכניים.

סמסטר  ב'

בשנת הלימודים הקרובה

דצמבר 2017

תקף להרשמה ל סמסטר  ב' תשע"ח.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כבר ניגשתם לבחינה הפסיכומטרית?

מועמדים בעלי בחינה פסיכומטרית ממועד אוקטובר 1990 ואילך הם בעלי בחינה תקפה לשנת הלימודים תשע"ח, מועמדים אלו רשאים שלא להיבחן שנית.

אם ניגשתם מספר פעמים לבחינה, ייבחר הציון הפסיכומטרי הגבוה ביותר.

 

העברת תוצאות הבחינה

תוצאות הבחינה יועברו ישירות אליכם מ המרכז הארצי לבחינות והערכה .

במקביל, יועברו ציוני הבחינה במישרין לכל האוניברסיטאות ולטכניון. למוסדות לימוד נוספים יועברו הציונים לפי בקשות המועמד בטופס ההרשמה.

התוצאות אף מתפרסמות באתר האינטרנט של המרכז.

 

למידע נוסף

באתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה