מוסמך בפקולטה לרפואה מידע כללי

אתר ה פקולטה

שדרוג המלגות לסטודנטים בתחומי המדעים המדוייקים

 

תנאי קבלה כלליים:

בהתאם לחוג הלימודים, נדרש תואר בוגר במדעים ביו-רפואיים, ברפואת שיניים, ברוקחות, בחקלאות או במדעי החיים בציון 80 כתנאי מינימום. בחלק מהחוגים נדרש ציון גבוה יותר. ייתכנו תנאי קבלה נוספים.

יש לבדוק באתר החוגים.

מספר המתקבלים מוגבל בהתאם ליכולת הקליטה של החוג, לפיכך עמידה בתנאי הקבלה של כל תחום אינה מבטיחה קבלה למוסמך. ועדת קבלה תחליט על קבלתם של המועמדים. בחלק מהחוגים הסטודנטים שיתקבלו יוכלו לזכות במלגה שגובהה ייקבע לפי הישגיהם בלימודי הבוגר ובהתחשב בצורך בלימודי השלמה.