רשימת החוגים הסגורים לשנת הלימודים תשפ"ב

ההרשמה לשנת תשפ"ב החלה ב-17.01.2021

 

להלן רשימת החוגים שנסגרו להרשמה לשנת הלימודים תשפ"ב:
 

חוגי תואר בוגר

ביה"ס להנדסה ולמדעי המחשב

ה פקולטה למדעי החברה

ה פקולטה למשפטים

ה פקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע

 

חוגי תואר מוסמך

ביה"ס לחינוך

ה פקולטה למדעי החברה