שינוי עדיפות

שינוי עדיפות: החלפת חוגים או הוספתם

כל שינוי ברישום העדיפויות המקורי מחייב תהליך של שינוי עדיפות. בכלל זה שינוי סדר העדיפויות של חוגים שנרשמו במקור או הוספת חוג שלא נרשם כלל.

ניתן לשנות את הבקשה באמצעות אתר האינטרנט, או במדור רישום וקבלה באמצעות טופס לשינוי עדיפות ושובר לתשלום.

כל שינוי ברישום הבקשות המקורי כרוך בתשלום. גם מי שהיה פטור מתשלום דמי ההרשמה לאוניברסיטה חייב בתשלום בגין שינוי עדיפות.
על פי הוראות ועדת מלץ גובה התשלום בעבור השינוי הוא 50 ש"ח.

 

הנחיות לשינויים בבקשת ההרשמה

  1. ניתן לבצע שינויים בתנאי שהחוג פתוח להרשמה.
  2. יש לחזור ולרשום בטופס את כל החוגים המבוקשים על פי הסדר הרצוי, גם כאשר השינוי מתייחס לחוג אחד בלבד.

לשינוי עדיפות באמצעות האינטרנט לחצו כאן