רשימת החוגים הפתוחים להרשמה לשנת הלימודים תשפ"ב

ההרשמה לחוגי תואר בוגר (ראשון) לשנת תשפ"ב הסתיימה ב-31.08.2021

להלן רשימת החוגים ל תואר בוגר (ראשון) שנשארים פתוחים להרשמה לשנת הלימודים תשפ"ב.

ההרשמה לתואר שני ממשיכה עד סוף תקופת השינויים (אלא אם נסגרה ופורסמה באתר).

 

חוגי תואר בוגר

ה פקולטה למדעי הרוח

ה פקולטה למדעי החברה