--> שער ההרשמה של האוניברסיטה העברית בירושלים
   
אודותינו
רשימת חוגים
מה חדש
הורדות
צור קשר
עמוד הבית
חיפוש

ש: איך נרשמים לקורסים?
ת: תלמידי הפקולטות למדעי הרוח, למדעי החברה, למשפטים, למינהל עסקים ולעבודה סוציאלית נרשמים במערכת הרישום הממוחשבת: https://rishum-net.huji.ac.il
תלמידי הפקולטות למדעי הטבע, לחקלאות, לרפואה לרפואת שיניים,רוקחות ,ריפוי בעיסוק ,סיעוד ומדעי הרפואה נרשמים במערכת ה"רישום-נט": https://rishum-net.huji.ac.il
פירוט נוסף, הסבר וכתובות לפניות מוצגים באתרים של מערכות הרישום.

ש: איך נרשמים לקורסים?
ת:

 

תלמידי הפקולטות

נרשמים לקורסים באמצעות

1

מדעי הרוח
מדעי החברה
משפטים
מינהל עסקים
עבודה סוציאלית
חינוך

רישום נט

כתובת: https://rishum-net.huji.ac.il

צור קשר בנושאי רישום לקורסים

2

מתמטיקה ומדעי הטבע
חקלאות
רפואה
רפואת שיניים
הנדסה ומדעי המחשב
רוקחות ,ריפוי בעיסוק ,סיעוד ,מדעי הרפואה

רישום-נט

כתובת: https://rishum-net.huji.ac.il

כתובת לפניות – מפורסמת במערכת, לפי פקולטה.

3

תלמידים לתואר דוקטור בכל הפקולטות

טופס לימודים (שיוזן למחשב המרכזי – רקפת -  באמצעות המזכירות)

ש: איך אדע לאלו קורסים להירשם במערכת הרישום?
ת: לפני ביצוע הרישום מומלץ להכין את תכנית לימודיך לשנה זו בעזרת השנתון. לכל פקולטה יש שנתון משלה, שמכיל את תוכניות הלימודים בחוגי הפקולטה ואת רשימת הקורסים השנתית. השנתונים נמצאים באתר האינטרנט של האוניברסיטה: http://www.huji.ac.il > לסטודנטים > שנתון
כדי להכין את תוכנית לימודיך, עליך לבדוק אלו קורסים עליך ללמוד על פי תוכנית הלימודים של כל חוג מחוגי לימודיך, ואחר כך לבדוק את פרטי הקורסים האלו ברשימות הקורסים של כל אחד מחוגים אלו. בעזרת תוכנית הלימודים והקורסים תוכל להרכיב את מערכת השעות השבועית שלך לכל אחד מהסמסטרים.

ש: לחלק מהקורסים יש כמה קבוצות, איך אדע לכמה מהם עלי להירשם?
ת:קבוצות שונות מסומנות באותיות (א) (ב) (ג) וכד'. במקרים כאלו עליך להירשם לקבוצה אחת מכל סוג. לדוגמה: אם הקורס כולל שתי קבוצות שעור וחמש קבוצות תרגיל, עליך להירשם לקבוצת שעור אחת מהשתיים ולקבוצת תרגיל אחת מהחמש.

ש: יש קורסים שהשעור שלהם ניתן פעמיים בשבוע, האם עלי  להירשם רק לפעם אחת או לשתי הפעמים?
ת: יש להבדיל בין  קבוצה של קורס שניתנת פעמיים בשבוע, ובמקרה כזה עליך להירשם ולהשתתף בשתי הפעמים, לבין שתי קבוצות של קורס, שכל אחת מהן ניתנת פעם בשבוע, ועליך ללמוד רק באחת משתי הקבוצות. במקרה של שתי קבוצות, כל אחת תוצג עם סימון כמו (א) (ב).

ש: מה ההבדל בין שעות של קורס לבין נקודות של קורס?
ת: בדרך כלל, היחס בין שעות לבין נקודות הוא 1:2. כלומר, כל שעה שנתית = 2 נקודות.
קורס שמתקיים במשך שעתיים בשבוע בסמסטר אחד הוא קורס בן 2 נקודות= 1 שעה.
יש קורסים, כמו סיורים, סדנאות, קורסי שפות, שהיחס בין שעות לבין נקודות שונה מ 1:2.
היקף השעות והנקודות של כל קורס רשום כחלק מפרטי הקורס בשנתון.
הנקודות משמשות בעיקר לחישוב היקף הלימודים לתואר.
השעות משמשות בעיקר לחישוב שכר הלימוד לתואר.

ש: מה עושים במקרה של חפיפה בין קורסים?
ת: אם מדובר בשני קורסי חובה משני חוגים שונים, יש לפנות אל היועץ ולקבל את הדרכתו. אחד הפתרונות הוא דחיית לימוד אחד הקורסים לשנה הבאה. פתרון אחר הוא מציאת קורס חלופי לאחד הקורסים.
אם מדובר בשני קורסי חובה באותו החוג, אך משנות לימוד שונות לתואר, יש לתת קדימות לקורס מהשנה הנמוכה יותר ולדחות את לימוד הקורס מהשנה הגבוהה יותר.
אם מדובר בקורסי בחירה או בקבוצות תרגול, יש לבחור קורסים או קבוצות אחרים.

ש: מה עושים במקרה של התנגשויות בין בחינות בקורסים שונים?
ת: בחינות סוף קורס מוצעות בשני מועדים. במקרה של התנגשות – נבחנים באחת הבחינות במועד האחד, ובשנייה – במועד השני.

ש: נרשמתי לקורס, אבל לא למדתי בו ואני רוצה לבטל אותו. מה עושים?
ת: ביטול של רישום לקורס אפשרי בתקופת השינויים בראשיתו של הסמסטר שבו נלמד הקורס. לאחר תקופת השינויים לא ניתן לבטל רישום לקורס. אם לא תקבל ציון בקורס,  הוא לא יופיע בתדפיס ציוניך (אלא אם הקורס מוגדר כ"מוגבל משתתפים").

גירסת הדפסה
 
    16.12.2014 האתר עודכן לאחרונה © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים ICS בניית אתרים