אימות תואר

בנוסף, היחידה מטפלת באימות תארים למוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל וכן, למקומות עבודה בארץ ובחו"ל אשר מבקשים לאשר לעובדיהם את התואר אותו למדו במוסד.

בכל פניה בנושא יש לפנות לגב' יעל עזרא בכתובת: regassistant@savion.huji.ac.il

In addition, the Central Division also provides education verification certificates for other universities, companies and screening companies about alumni of the University.  In these questions please contact Ms. Yael Ezra at: regassistant@savion.huji.ac.il