נספח ז': לימודי אנגלית - נה"ל תשע"ט

נספח ז': לימודי אנגלית - נה"ל תשע"ט

  1. רמת ידיעותיו של התלמיד החדש באנגלית נקבעת לפי תת-המבחן לאנגלית בבחינה הפסיכומטרית, לפי מבחן " אמי"ר " או " אמיר"ם " או לפי הישגיו בקורס קיץ לאנגלית או בקורס אחר המוכר ע"י היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה. רמת מתקדמים ב' היא הרמה הגבוהה ביותר. רק תלמיד שסווג לרמת מתקדמים א' לפחות, יכול להתקבל לאוניברסיטה. תלמיד שתוצאות תת-המבחן הפסיכומטרי שלו יעלו על הסף העליון של רמה 1, יהיה פטור מלימודי אנגלית. תלמיד שאינו פטור ידורג לפי תוצאות תת-המבחן ויחויב בלימוד אנגלית ובבחינת מעבר המתקיימת בסיומו של כל קורס. תלמיד הרוצה לשפר את הסיווג הפסיכומטרי שלו באנגלית רשאי גם לגשת לבחינת " אמי"ר " או " אמיר"ם ". טופסי הרשמה ניתן לרכוש בחנות "אקדמון".
  2. היחידה ללימודי אנגלית כשפה זרה מקיימת קורס באנגלית כשפה זרה ברמות מתקדמים ב' ומתקדמים א'. הצלחה בקורס ברמת מתקדמים ב' (כולל בחינת סיום), דהיינו השגת "פטור", היא תנאי מעבר לשנה ב'. בכל רמה (מתקדמים א' ומתקדמים ב') יהווה ציון הכיתה 60% וציון בחינת סיום הקורס 40% של הציון הסופי בקורס. תלמיד שישיג ציון 75 לפחות כציון כיתה ברמה 2 בקורס המתקיים במהלך השנה (ולא בקורסי קיץ) יורשה לעבור לרמה הגבוהה יותר ללא בחינת סיום. משך הקורס בכל רמה: סמסטר אחד (רמות מתקדמים א' ומתקדמים ב': ארבע שעות שבועיות או קורס קיץ בן 56 שעות). תלמיד המתחיל את לימודיו ברמת מתקדמים ב' ילמד לפחות סמסטר אחד. תלמיד המתחיל ברמת מתקדמים א' ילמד לפחות שני סמסטר ים.
  3. בחישוב ציון הכיתה של התלמיד שהשתתף בקורס יובאו בחשבון בעיקר הישגיו בתרגילים ובמבחנים יחד עם השתתפותו הפעילה בכיתה.
  4. תלמיד שלא נרשם לקורס ו/או לא השתתף בקורסים במסגרת היחידה לא יורשה לגשת לבחינות הנערכות על ידי היחידה: ראו סוף סעיף 5.2.1.
  5. תנאי מעבר
  1. תלמיד שלא יקבל ציון 60 לפחות בעבודת הכיתה לא יהיה רשאי לגשת לבחינת  סיום הקורס. תלמיד שלא יקבל ציון 60 לפחות בבחינת סיום הקורס יהיה חייב לחזור על הקורס.
  2. סיום רמת מתקדמים ב' בציון 70 לפחות מעניק "פטור" מלימודי אנגלית. 70 הוא גם ציון המעבר הפנימי מרמה בסיסית לרמת מתקדמים א', ומרמת מתקדמים א' לרמת מתקדמים ב'. תלמיד שציונו בקורס פחות מ- 70 (גם אם ציונו בבחינה מעל ל- 60)  יחזור על הקורס באותה רמה.
  1. ההשתתפות בקורסי אנגלית כרוכה בתשלום נוסף על שכר הלימוד הרגיל.
  2. באוניברסיטה מתקיימים קורסים באנגלית גם בחופשת הקיץ בתנאי שירשמו מספיק תלמידים. בקורס קיץ אפשר ללמוד לפני שנה א' או בסוף שנה א'. ההשתתפות בקורס הקיץ כרוכה בתשלום נוסף על שכר הלימוד הרגיל.

 

הפרק הקודם: נספח ו':  לימודי עברית

הפרק הבא: נספח ח': התאמות בגין ליקויי ראייה

 חזרה לעמוד הראשי של נה"ל