מידע כללי

הלימודים ל תואר בוגר  (תואר ראשון) נמשכים בדרך כלל שלוש שנים ומתנהלים במתכונות הבאות:

 • תכנית לימודים במתכונת דו-חוגית – תכנית לימודים המורכבת מצירוף של שני חוגי לימוד, כל חוג בהיקף של לפחות 50% מהדרישות ללימודי התואר בתכנית חד חוגי ת. בחלק מהפקולטות קיימת דרישה ללימודים נוספים על דרישות החוגים. ללומדים במתכונת זו תוענק תעודה אחת בה יצוינו שני החוגים וכן העובדה כי נלמדו במתכונת דו חוגי ת.
   
 • תכנית לימודים במתכונת חד-חוגית -  תכנית לימודים המורכבת מחוג אחד. בחלק מהפקולטות, כגון: רפואה, משפטים, סיעוד וכו', הלימודים מובנים ורובם מתקיימים בחוג האחד. בפקולטות אחרות מהווים הלימודים בחוג האחד חלק נכבד מהלימודים לתואר והשלמת הדרישות לתואר מתבצעת באופנים שונים, כגון לימודים בחטיבות, לימודים משלימים. ללומדים במתכונת זו תוענק תעודה בחוג האחד. 
   
 • תכנית לימודים במתכונת של שני תארים (תואר כפול) - כל תואר במתכונת חד חוגי ת. 
  תכנית לימודים המורכבת מצירוף של שני תארים במתכונת חד חוגי ת. בכל אחת מתכניות הלימודים יילמדו לפחות כל תכני החובה הנדרשים, במקרים בהם קיימת חפיפה בין קורסים בעלי תוכן דומה בין שתי התכניות ניתן להפחית  עד רבע מה נ"ז  בכל אחת מהתכניות בגין הקורסים החופפיםללומדים במתכונת זו יוענקו שתי תעודות בנפרד לכל אחד משני התארים.
   
 • תכנית לימודים במתכונת "לימודים עם חוג נוסף לתואר" - צירוף של תכנית חד חוגי ת ועוד חוג אחד מתוכנית דו חוגי ת. 
  תכנית לימודים המורכבת מלימודים לחוג חד חוגי וחוג נוסף במתכונת דו-חוגית. במקרה זה של חוג לאחר תואר תתאפשר הפחתה של נ"ז בהיקף של עד רבע מהחוג הנלמד במתכונת החד-חוגית (כאשר קיימת חפיפה בין קורסים בעלי תוכן דומה). ללומדים במתכונת זו תוענק תעודה אחת עליה יופיעו שני החוגים כלומר : תואר בוגר בחוג ה חד חוגי ובחוג האחר במתכונת דו חוגי ת.
   

» לבדיקת רשימת החוגים ל תואר בוגר  
» לבדיקת צירופי חוגים אפשריים
» לרשימת תכניות למצטיינים
 

הקבלה ל תואר בוגר מבוססת על נתונים שונים:

» לבדיקת רכיבי הקבלה לאוניברסיטה
» לבדיקת ערוצי הקבלה השונים לאוניברסיטה
» לחישוב ממוצע בגרות
» לבדיקת סיכויי קבלה לחוגים