בגרות בינלאומית - IB

 
 

תנאי קבלה לתואר ראשון

תנאי סף:

שקילות לבגרות ישראלית

International Baccalaureat Diploma
(יש אפשרות להזמין עותק רשמי עבור האוניברסיטה העברית באתר של IBO)

  

רמת ידע בעברית

ברוב החוגים נדרש ציון 105 לפחות בבחינת יע"ל / יע"ל נט או רמה ה' לפחות בבחינת השיבוץ כמוסבר באתר

  

רמת ידע באנגלית

ברוב החוגים נדרש ציון 85 לפחות בתת-בחינה בפסיכומטרי/ אמיר"ם / אמי"ר , כמוסבר באתר

  
 

 

ערוצי קבלה

קבלה על סמך בחינה פסיכומטרית/SAT/ACT

בהתאם לדרישות החוג המבוקש כמפורט באתר

  

קבלה ישירה על סמך בגרות שקילה

בהתאם לחוג המבוקש כמפורט באתר

  

קבלה על סמך לימודים במכינת רוטברג

בהתאם למסלול במכינה ולחוג המבוקש, כמפורט באתרר

  

קבלה על סמך תואר אקדמי קודם

בחוגים המאפשרים זאת כמפורט באתר

  

קבלה על סמך לימודים אקדמאיים חלקיים

בחוגים המאפשרים זאת כמפורט באתר

  

ערוצי קבלה נוספים

קבלה באמצעות ועדה, כמפורט באתר