לימודים לתואר שני - מידע כללי

מבנה הלימודים לתואר שני

הלימודים לתואר "מוסמך" (M.A.M.Sc. וכו') נמשכים לפחות שנתיים. במספר מצומצם של תכניות מ.א. קיימת תכנית שנתית (שלושה סמסטר ים). תכניות הלימוד בשפה האנגלית מפורטות בלינק נפרד. רשימה מפורטת של תכניות הלימוד לתואר שני בלינק להלן.
הלימודים מתנהלים במספר מסלולים:

  • מסלול מחקרי , שבו נדרשים התלמידים לכתוב עבודת גמר.
  • מסלול עיוני/לא-מחקרי, שבו לא נדרשת כתיבת עבודת גמר אך הוא כולל יותר שעות לימוד וסמינרים. בוגרי מסלול זה, שירצו להמשיך בעבודת מחקר לקבלת תואר "דוקטור" יהיו חייבים לכתוב עבודת גמר לתואר "מוסמך" במעמד של משלימים למחקר.
  • התמחויות: במספר פקולטות קיימות תכניות התמחות הנלמדות כתוספת לתכנית הדיסציפלינארית.

תנאי הקבלה מפורטים על פי ארץ המוצא בלינק להלן.
לתשומת לבכם: מועמדים אשר למדו פחות ממחצית מהיקף הלימודים במוסד מעניק התואר, יפנו אל המדור לקבלת תלמידים מחו"ל לבדוק את קבילות התואר.

בדרך כלל, רק מועמדים הבוחרים חוג שהוא המשך ישיר של לימודיהם לתואר ראשון, עשויים להתקבל ישירות לתואר שני. יחד עם זאת, בגלל הבדלים בתוכן הלימודים והיקפם נדרשים לעיתים קרובות לימודי השלמה.

לימודי השלמה

במספר חוגים, מועמדים עם רקע מועט או ללא רקע בתחום יוכלו להתקבל לתכנית השלמה לפני קבלתם ל תואר מוסמך . כמות ההשלמות עשויה לנוע בין הצורך להשלמה של קורסים בודדים ועד ללימודים מלאים של שנתיים, לפי דרישות החוג המבוקש.

קורסי השלמה הם קורסים מתכנית הבוגר ונלמדים בשפה העברית. אי לכך, מועמדים אשר מתקבלים לתכנית השלמה יצטרכו לעמוד בדרישות השפה העברית, גם אם תכנית המוסמך עצמה נלמדת באנגלית. על המועמדים לעמוד גם בדרישות האנגלית של החוג המבוקש, כמפורט בפרק על דרישות האנגלית.

במקרים מסויימים, יוכל החוג לאשר קבלה לתכנית השלמות למועמדים אשר לא הגיעו לרמה ד' בעברית. התלמיד יוכל להשלים במשך ה סמסטר הראשון את לימודי רמה ג'  וללמוד קורס או שניים באישור החוג. מסלול זה עשוי להאריך את משך הלימודים והתלמידים עדיין יידרשו להגיע לרמת פטור או להשיג את הציון הנדרש בבחינת ה יע"ל  כמפורט בפרק על דרישות העברית.

ב פקולטה למדעי הרוח לא ניתן להתקבל ישירות למסלול המחקרי לאחר סיום לימודי ההשלמה. יש לעמוד בדרישות מסויימות במהלך השנה הראשונה בתכנית המוסמך הלא-מחקרי.