התקבלתי, ומה עכשיו?

ברכות על קבלתך לאוניברסיטה העברית. עם קבלתך ללימודים חלות עליך כל תקנות האוניברטה. אם ייבצר מן האוניברסיטה לקיים את שנת הלימודים יוחזר התשלום ששילמת, ולא יהיה עוד קשר או חיוב כלשהו מטעם האוניברסיטה כלפיך.

שנת הלימודים תשפ"ג תיפתח ביום ראשון 20.10.2022. עליך להכיר את אתר המידע האישי. שם יש הודעות מטעם האוניברסיטה, אפשרות להתחבר לתא המייל שנפתח עבורך, לינק לתשלום מקדמת המימוש ושכר הלימוד וכן פרטים על הלימודים ועל התשלומים ואישורים להדפסה.

רשימת בדיקות לפני תחילת הלימודים

1. האם התקבלתי על תנאי? עליך לבדוק במכתב הקבלה אם צויינו תנאים לקבלה. תנאים אפשריים הם: הגשת מסמכים, בחינות בשפות וכדו'.
    א. יש להציג במדור לקבלת תלמידים מחו"ל תעודות מקוריות ורשמיות או לדאוג לכך שנקבל את התעודות ישירות מבית הספר/האוניברסיטה. לאוניברסיטאות בחו"ל אשר שולחות עותק דיגיטלי מאובטח באמצעות המייל ניתן לתת את הכתובת oritk@savion.huji.ac.il 
    ב. עמידה בדרישות העברית כמפורט באתר
    ג. עמידה בדרישות האנגלית כמפורט באתר

קבלה על תנאי תקפה רק כל עוד ההרשמה לחוג פתוחה. עם סגירת ההרשמה לחוג, יידחו המועמדים שלא הגישו את כל הנתונים, למעט תלמידי מכינת חו"ל משנת תשפ"ב. במקרים מסויימים, עם השלמת הנתון החסר, ניתן יהיה לבקש להצטרך לרשימת המתנה.

2. האם אני זקוק למעונות?  ניתן להירשם ולשלם באמצעות האתר. גם תלמידים שהתקבלו על תנאי יכולים להירשם ולשמור מקום במעונות.

3. האם אני זקוק לויזה? פרטים על ויזות ואישורים באתר המשרד הבינלאומי.

4. האם שילמתי מקדמת מימוש? מועמדים אשר התקבלו ללא תנאי נדרשים לשלם מקדמת מימוש עד לתאריך המצויין על מכתב הקבלה, על מנת על  לשמור על מקומם בתכנית. תכניות תחרותיות ל תואר בוגר עשויות להחליט, בשלב כלשהו, לבטל את קבלתם של מועמדים אשר לא שילמו את מקדמת המימוש. התשלום מתבצע באמצעות כרטיס אשראי, או על ידי הזמנת שובר אלקטרוני לתשלום בבנק הדואר, באתר המידע האישי. כמו כן ניתן לשלם באמצעות הפיקדון האישי.

5. האם אני זקוק לסיוע כספי? תלמידים עולים חדשים אשר זכאים לעזרה ממינהל הסטודנטים צריכים לפנות אליהם עם עותק מכתב קבלה ללא תנאי . התלמידים חייבים לשלם את התשלומים לאוניברסיטה על פי הנהלים ומינהל הסטודנטים יחזיר להם את הכסף לחשבונם. תלמידים אשר זקוקים לעזרה כספית נוספת או תלמידים בעלי אזרחות ישראלית שאינם זכאים לעזרה כעולים חדשים, יוכלו לפנות למדור סיוע בדיקנט הסטודנטים.

6. תשלום ראשון ללימודים. מידע מלא על תשלומי שכר לימוד באתר מדור שכר לימוד ותשלומים. רק מועמדים אשר שילמו את מקדמת המימוש יקבלו לינק להמשך תשלומי שכר הלימוד.

7. רישום אקדמי לקורסים. הרישום לקורסים נעשה באמצעות האתר. האתר ייפתח לרישום במהלך חודש ספטמבר. ניתן לעשות שינויים בתכנית הלימודים רק עד סוף השבוע השני ללימודים. רק מועמדים אשר שילמו את מקדמת המימוש יוכלו להירשם לקורסים.

8. כרטיס סטודנט. את התמונה יש להעלות באמצעות אתר המידע האישי. הכרטיס מונפק אחרי תשלום מספר 1 של שכר הלימוד.

9.ביטול הרשמה ושמירת קבלה לשנתיים:
מועמדים שהתקבלו ל תואר בוגר לשנת תשפ"ג ושילמו את המקדמה, יוכלו לבחור לשמור את קבלתם ולהעבירה למימוש בשנת הלימודים תשפ"ד. מרגע אישור פעולה זו תוקפא הקבלה ותועבר לטובת תשפ"ד והמקדמה ששולמה תשמש לטובת מימוש הלימודים בשנת תשפ"ד. ניתן לבקש שמירת קבלה רק עד 1.8.2022.

את הבקשה יש לשלוח במייל אל המדור לקבלת תלמידים מחו"ל: admission@savion.huji.ac.il

לא ניתן לשמור קבלה לחוגים הבאים: רפואה, רפואה צבאית (צמרת), רפואת שיניים, אמירים – מדעי הרוח, ריפוי בעיסוק, רביבים, רוקחות – תכנית מצויינות. לא ניתן לבצע שמירת קבלה לאחר שהוגשה תכנית לימודים. 

ביטול הרשמה או ביטול שמירת קבלה שייעשו עד 15.8.2022 יאפשר החזר מלא של המקדמה. ההחזר ייעשה לחשבון הבנק אשר מעודכן באתר המידע האישי. לאחר תאריך זה, הביטולים וההחזרים יהיו על פי נהלי שכר לימוד. 

 

 תלמיד אשר מבקש לבטל את הרשמתו אחרי שנרשם כבר לקורסים חייב לפנות למדור חשבונות סטודנטים כי בשלב זה יש כבר חוב כספי – אפילו אם עדיין לא התחילו הלימודים. 

 

מועמדים שהתקבלו ל פקולטה לחקלאות, מזון וסביבה יכולים למצוא מידע נוסף באתר ה פקולטה https://study.agri.huji.ac.il/igeret2021