סיכויי קבלה לשנה א' לתואר בוגר למסיימי המכינה

 

תלמידים הלומדים בתכנית המכינה לתלמידים מחו"ל באוניברסיטה העברית, יכולים להתקבל באחד ממספר ערוצי קבלה:

1. תלמידים אשר יעמדו בדרישות הפסיכומטריות, כפי שמופיעות בטבלת החוגים, יוכלו להתקבל ובתנאי שיסיימו את המכינה בהצלחה ויעמדו בדרישות הנוספות (עברית, אנגלית, דרישות חוגיות וכדו').

2. תלמידים יוכלו להיעזר בממוצע הסופי של המכינה יחד עם בחינת הכניסה הפסיכומטרית/בחינת ה-SAT . הטבלה המפרטת את ציוני המכינה בצירוף לציוני הפסיכומטרי בלינק להלן . טבלה זו משמשת למושג כללי בלבד ואינה מבטיחה קבלה או דחיה. ליד שם ה פקולטה מצויין סוג הציון הפסיכומטרי המשמש לקבלה. נתוני הקבלה ל סמסטר ב' תשפ"ב מעודכנים בלינק להלן (באנגלית בלבד). טבלה מקבילה לנבחנים ב-SAT  בלינק להלן. נתוני סמסטר ב' בלינק להלן.

לתשומת לבכם: ה פקולטה למדעי הטבע, ה פקולטה לחקלאות מזון וסביבה (למעט כלכלת סביבה וניהול מלונאות), ה פקולטה לרפואה (למעט סיעוד וריפוי בעיסוק) וה פקולטה לרפואת שיניים מקבלים רק את מסלול טבע של המכינה.

3. תלמידים אשר ישיגו ציונים טובים בקורסים מסויימים במכינה, יוכלו להתקבל ללא הבחינה הפסיכומטרית בערוץ קבלה ישירה , כמוסבר להלן.

 ערוץ קבלה ישירה על סמך השגים בתכנית המכינה אשר בבית הספר רוטברג לתלמידים מחו"ל

מועמדים אשר החלו את לימודיהם בתכנית המכינה החל משנת הלימודים 2018/2019 ואילך, יוכלו להתקבל למספר חוגים באוניברסיטה ללא הבחינה הפסיכומטרית. הקבלה מבוססת על השלמת קורסים במכינה, על פי המסלול המתאים לחוג המבוקש, ועל פי הממוצע הנדרש לחוג זה. המסלולים אינם מקבילים, בהכרח, למסלולי רוח וטבע במכינה שכן בערוץ הקבלה הישירה יש גם מסלול כלכלה-מינהל עסקים.

הציונים הנדרשים לחוגים השונים וכן הקורסים הנדרשים, מפורטים בטבלה, במקביל לציון הפסיכומטרי הנדרש.יש לעמוד, כמובן, בכל דרישות הקבלה הנוספות (עברית, אנגלית וכו').