ערוצי קבלה לתואר ראשון

 

הקבלה לתואר ראשון באוניברסיטה העברית מתאפשרת במספר ערוצים. על המועמדים לבדוק , בהתאם לרקע הלימודי שלהם, אלו ערוצי קבלה פתוחים בפניהם. יתכן מצב בו יתאימו מספר ערוצי קבלה במקביל. 
על המועמדים בכל הערוצים לעמוד בדרישות הקבלה הנוספות (עברית, אנגלית וכדו').

 

הערוצים הקיימים הם:

1. קבלה על סמך בחינת כניסה - בחינה פסיכומטרית/SAT/ACT
2. קבלה ישירה על סמך ציון בגרות שקילה
3. קבלה על סמך השגים במכינת רוטברג
4. קבלה על סמך תואר אקדמי קודם
5. קבלה על סמך לימודים אקדמיים חלקיים
6. קבלה באמצעות ועדה

 

הסבר על ערוצי הקבלה

1.קבלה על סמך בחינת הכניסה הפסיכומטרית/SAT/ACT
 

   ערוץ זה מיועד למועמדים בעלי בגרות שקילה או מועמדים בעלי בגרות לא שקילה שהשלימו את הדרוש, (בהתאם למידע המפורט על פי ארץ המוצא) .

מיון המועמדים מתבסס על ציון הבחינה הפסיכומטרית, בחינת ה-SAT או ACT (לרפואה, רפואה צבאית ורפואת שיניים – הבחינה הפסיכומטרית בלבד).

הסבר על הבחינה הפסיכומטרית, כולל תאריכי הבחינות בלינק להלן .

הסבר על בחינות SAT/ACT בלינק להלן.

הציונים הנדרשים לחוגים השונים מתעדכנים בטבלה .

 

2. קבלה ישירה על סמך ציון בגרות שקילה

מבין התעודות השקילות, ישנן מספר תעודות המאפשרות למצטיינים " קבלה ישירה " לרוב החוגים, ללא צורך בבחינה פסיכומטרית. במידע המתייחס לתעודות הספציפיות יצויין אם ערוץ זה קיים או לא. לא כל החוגים באוניברסיטה מקיימים ערוץ ל קבלה ישירה . בלינק להלן הטבלה המפרטת את התעודות ואת הציונים הנדרשים לחוגים השונים. מועמדים שציונם אינו עומד בדרישות החוג, או המבקשים ללמוד בחוג שאינו מאפשר קבלה ישירה , יוכלו להגיש מועמדות על בסיס אחד מערוצי הקבלה האחרים.

 

3.קבלה על סמך הישגים במכינת רוטברג

מועמדים אשר בידם תעודת סיום תיכון לא שקילה, וסיימו לימודים במכינה אקדמית, יוכלו להגיש מועמדות על פי ערוץ קבלה 1. בנוסף, מועמדים אשר סיימו לימודיהם במכינה בבית הספר לתלמידים מחו"ל ע"ש רוטברג באוניברסיטה העברית, יוכלו להציג את ציוני המכינה ל קבלה ישירה או לשקלול עם השגיהם בבחינת הכניסה, כמוסבר בלינק להלן.

מידע על תכנית המכינה בלינק להלן .

 

     4.קבלה על סמך תואר אקדמי קודם

מועמדים בעלי תואר בוגר או מוסמך מאוניברסיטה מוכרת יוכלו להתקבל ללא הבחינה הפסיכומטרית לרוב התחומים, כמסומן בטבלת החוגים.

מועמדים בעלי תואר דוקטור לפילוסופיה (PHD) יוכלו להתקבל ללא פסיכומטרי לכל החוגים למעט רפואה, רפואה צבאית, רפואת שיניים ורפואה וטרינרית.

 

5.קבלה על סמך לימודים אקדמיים חלקיים

           א. קבלה על סמך שנתיים באוניברסיטה מוכרת

מועמדים אשר בידם תעודה המעידה על שנתיים מלאות של לימודים אקדמיים באוניברסיטה מוכרת (לא כולל לימודים בשיטת "למידה מרחוק"), יוכלו להתקבל ללא הבחינה הפסיכומטרית, על פי הפירוט הבא:

ה פקולטה למדעי הרוח (כל החוגים למעט רביבים, מדעי הקוגניציה, תכנית "אמירים" ופכ"ם) – לקבלה נדרש ציון המקביל לפחות ל-75 (GPA 2.5/4)

בית הספר לחינוך, ה פקולטה למדעי החברה (כל החוגים למעט כלכלה, פסיכולוגיה, פסיכוביולוגיה ופכ"ם) – לקבלה נדרש ציון המקביל לפחות ל-80 (GPA 3.0/4)

ה פקולטה למדעי הטבע (כל החוגים למעט תכנית "אמירים" וחוגי בית הספר להנדסה ומדעי המחשב); ה פקולטה לחקלאות (כל החוגים למעט ביוכימיה ומדעי המזון, מדעי התזונה וההתמחויות בביוטכנולוגיה) – לקבלה נדרש ציון המקביל לפחות ל-85 (GPA 3.5/4). על הלימודים לכלול קורס במתמטיקה וקורס במקצוע מדעי נוסף.

           ב. קבלה על סמך שנת לימודים באוניברסיטה העברית

מועמדים אשר סיימו שנת לימודים מלאה באוניברסיטה העברית (32 נ"ז במדעים עיוניים, 38 נ"ז במשפטים, ניהול מלונאות וכלכלת סביבה, 45 נ"ז בתחומים מדעיים) יוכלו לבקש להשתמש בציוניהם בצירוף לציון בחינת הכניסה על מנת להתקבל לחוג תחרותי יותר. הדיון יתקיים בהתאם למצב ההרשמה בזמן הגשת הציונים.

      מידע לגבי קבלה לשנים מתקדמות בלינק להלן.

       6. קבלה באמצעות ועדה

א. ועדת ערעורים

מועמד המבקש לערער על דחייתו יוכל לבקש דיון חוזר. דיון חוזר יתקיים רק לאחר פנייה בכתב של המועמד ובתנאי שיימצא כי נוסף בה מידע רלוונטי וחדש שלא נלקח בחשבון בעת הדיון הראשון בבקשה. את הבקשה יש לצרף לטופס ההרשמה או לשלוח במייל אל המדור לקבלת תלמידים מחו"ל. יש לצרף אישור לכל טיעון שמוצג בבקשה. הוועדה דנה רק במועמדים שהגישו טופס הרשמה. ועדת הערעורים היא הגוף הסוברני הבכיר ביותר לדיון בקבלה ולפיכך החלטת הוועדה היא סופית ואינה ניתנת לערעור.

             ב. העדפה מתקנת - ראויים לקידום

האוניברסיטה מאפשרת למועמדים שיוגדרו  "ראויים לקידום" הזדמנות נוספת לקבלה ללימודים בכל החוגים. מועמדים הראויים לקידום יוכלו להתקבל גם אם הנתונים שלהם מעט מתחת לסף הקבלה הרגיל לחוג. הזכאות למעמד זה נבדקת דרך "האגודה לקידום החינוך" אשר נותנת נקודות על סמך פרמטרים הקשורים לרקע האישי של המועמד הרלבנטיים לתקופת לימודיו בתיכון (כגון מקום מגורים ,בית הספר, רמת השכלת ההורים, מספר נפשות במשפחה, בעיות מיוחדות אישיות או משפחתיות וכדו').

כל חוג באוניברסיטה מקציב מספר מקומות לקבלת  "ראויים לקידום" בתנאי שקיבלו לפחות 30 נקודות מהאגודה לקידום החינוך. יש להגיש את המסמכים מוקדם ככל האפשר. מועמדים שהגישו מסמכיהם לאגודה לקידום החינוך לאחר חודש פברואר בשנת ההרשמה, יידונו על בסיס מקום פנוי בלבד. פרטים נוספים באתר של האגודה לקידום החינוך או בטלפון: 6441159-02.