תאריכי הרשמה

ניתן למצוא רשימה מעוודכנת של חוגים שנסגרו להרשמה לתשפ"ב כאן.

 

הרשמה לשנה א' לתואר ראשון (בוגר) ל שנה"ל תשפ"ג 2022-2023

  • 23.1.22- פתיחת הרשמה לאוניברסיטה

ההרשמה לאוניברסיטה כוללת הרשמה במערכת הרישום למועמדים מחו"ל המצאת כל הנתונים הנדרשים בסמוך למועד הרישום.

לשם השלמת ההרשמה על המועמדים לעמוד בתנאים הבאים:

1. להיבחן בבחינה הפסיכומטרית (או בבחינות SAT/ACT) ו/או בבחינת אמי"ר ו יע"ל , או בחינות מיון ושיבוץ, ככל שהדבר רלוונטי,לכל המאוחר עד סוף אפריל.

2. להגיש עותק רשמי של תעודת הבגרות שלהם וכל תעודה אחרת הרלבנטית למועמדותם.

3. מועמדים ראויים לקידום: הגישו בקשה לאגודה לקידום החינוך וסיימו את הגשת כל המסמכים הנדרשים לבדיקה עד לחודש פברואר 2022.

 

תלמידי מכינת ביה"ס רוטברג בשנה הנוכחית (תשפ"ב), אשר ירשמו במועד ההרשמה הרגיל,  יהיו רשאים להמציא במועד מאוחר יותר את הנתונים החסרים.

 

  • 30.4.2022- סיום הרשמה רגילה לכלל חוגי האוניברסיטה

* לתשומת לבכם: ההרשמה עשויה להסתיים מוקדם יותר, אם תתמלא מכסת המקומות בחוג הרלוונטי. מומלץ להירשם מוקדם ככל האפשר.

ה- 30.4.2022 הוא המועד האחרון להרשמה לחוגים: רפואה, רפואת שיניים, רפואה – המסלול הצבאי צמרת ורפואת שיניים-במסלול הצבאי-בינה. בחוגים אלו לא תתאפשר הרשמה מאוחרת.

מועד פסיכומטרי אפריל 2022 הוא המועד האחרון התקף לקבלה לחוגים אלו לכלל הנרשמים, כולל עתודאים ותלמידי המכינה (גם אם הציון טרם התקבל ב-30.4.2022)

* מועד  יולי 2022 הינו המועד האחרון לבחינה הפסיכומטרית ו/או אמי"ר / אמיר"ם ו/או יע"ל / יע"ל נט התקף לקבלה לחוג לרפואת שיניים עבור עתודאים ותלמידי המכינה של האוניברסיטה העברית בלבד.

 

  •  1.5.2022 - פתיחת הרשמה מאוחרת הקבלה על בסיס מקום פנוי 

* ההרשמה לרפואה וטרינרית והמצאת המסמכים תסתיים בתאריך 15.5.2022.
* ההרשמה לתוכנית המצטיינים אמירים רוח תסתיים בתאריך 2.6.2022.
* סיפי הקבלה שיידרשו מהמועמדים שיירשמו בהרשמה מאוחרת עשויים להשתנות מהסיפים שנקבעו לנרשמים בתחילת ההרשמה. הודעה על כך תפורסם באתר.

  • 31.8.2022- סגירת הרשמה כללית לתואר הראשון (בוגר) (לכל החוגים) 

 

הרשמה ל סמסטר ב' ל שנה"ל תשפ"ג 2022-2023

רשימת החוגים שיפתחו להרשמה ב סמסטר ב' תשפ"ג תפורסם באתר המידע סמוך לפתיחת ההרשמה.

 

הרשמה לתואר שני (מוסמך) וללימודי תעודת הוראה ל שנה"ל תשפ"ג 2022-2023

ההרשמה לתואר שני ולתעודת הוראה תיפתח בתאריך 23.1.2022.

סיום ההרשמה לתארים אלה משתנה מחוג לחוג ויש לבדוק זאת באתר בטבלת החוגים. בחלק מהחוגים נדרש טופס רישום נוסף ב פקולטה . נא לבדוק בטבלת החוגים.