תאריכי הרשמה

לרשימת חוגים שנסגרו/פתוחים לרשימת המתנה:
http://info.huji.ac.il/en-overseas/application_dates


הרשמה לשנה א' לתואר ראשון (בוגר) ל שנה"ל תשפ"ב 2021-2022

  • 17.1.21- פתיחת הרשמה לאוניברסיטה

ההרשמה לאוניברסיטה כוללת המצאת כל הנתונים הנדרשים בסמוך למועד הרישום.

לשם השלמת ההרשמה על המועמדים לעמוד בתנאים הבאים:

1. להיבחן בבחינה הפסיכומטרית (או בבחינות SAT/ACT) וכן, ככל שהדבר רלוונטי, גם בבחינת אמי"ר ו יע"ל , או בחינות מיון ושיבוץ, לכל המאוחר עד סוף אפריל.

2. להגיש עותק רשמי של תעודת הבגרות שלהם וכל תעודה אחרת הרלבנטית למועמדותם.

3. מועמדים ראויים לקידום: הגישו בקשה לאגודה לקידום החינוך עד לחודש פברואר 2021.

 

תלמידי מכינת ביה"ס רוטברג בשנה הנוכחית (תשפ"א), אשר ירשמו במועד ההרשמה הרגיל,  יהיו רשאים להמציא במועד מאוחר יותר את הנתונים החסרים.

 

  • 30.4.2021- סיום הרשמה רגילה לכלל חוגי האוניברסיטה

1. ההרשמה עשויה להסתיים מוקדם יותר, ככל שתתמלא מכסת המקומות בחוג הרלוונטי.
2. ה- 30.4 הוא המועד האחרון להרשמה לחוגים: רפואה, רפואת שיניים, רפואה – המסלול הצבאי צמרת. בחוגים אלו לא תתאפשר הרשמה מאוחרת.
מועד פסיכומטרי מרץ 2021 הוא המועד האחרון התקף לקבלה לחוגים אלו לכלל הנרשמים, כולל עתודאים ותלמידי המכינה (גם אם הציון טרם התקבל ב- 30.4).*
* מועד  יולי 2021 הינו המועד האחרון לבחינה הפסיכומטרית/ אמי"ר / יע"ל התקף לקבלה לחוג לרפואת שיניים עבור עתודאים ותלמידי המכינה של האוניברסיטה העברית בלבד.

 

  •  ב- 1.5.2021 תמשיך הרשמה מאוחרת לחוגים שיישארו בהם מקומות פנוייםהקדימו להירשם להבטחת מקומכם!

1. הקבלה לחוגים בהרשמה המאוחרת תעשה על בסיס מקום פנוי.
2. ההרשמה לתוכנית המצטיינים אמירים רוח תסתיים בתאריך 9.6.2021.
סיפי הקבלה שיידרשו מהמועמדים שיירשמו בהרשמה מאוחרת עשויים להשתנות מהסיפים שנקבעו לנרשמים בתחילת ההרשמה. הודעה על כך תפורסם באתר.

 

  • 31.8.2021- סגירת הרשמה כללית לתואר הראשון (בוגר) (לכל החוגים) 

 

הרשמה ל סמסטר ב' ל שנה"ל תשפ"ב 2021-2022

רשימת החוגים שיפתחו להרשמה ב סמסטר ב' תשפ"ב תפורסם באתר המידע סמוך לפתיחת ההרשמה.

 

הרשמה לתואר שני (מוסמך) וללימודי תעודת הוראה ל שנה"ל תשפ"ב 2021-2022

ההרשמה לתואר שני ולתעודת הוראה תיפתח בתאריך 17.1.2021.

סיום ההרשמה לתארים אלה משתנה מחוג לחוג ויש לבדוק זאת באתר בטבלת החוגים. בחלק מהחוגים נדרש טופס רישום נוסף ב פקולטה . נא לבדוק בטבלת החוגים.