הרשמה כספית (שכר לימוד ומלגות)

שכר לימוד שנתי
מלגות וסיוע כספי

שכר לימוד שנתי

גובה שכר הלימוד נקבע על-ידי ועדה ציבורית ועשוי להשתנות בהתאם להחלטת הממשלה. גובה שכר הלימוד יפורסם לקראת קיץ 2022 והוא משולם בשקלים חדשים. 

שכר הלימוד לבוגר (שכר-לימוד מופחת) ב-2021/22 היה כ-10,390 ₪(בערך $3350(נכון לדצמבר 2021,US

שכר הלימוד למוסמך ולשאר התכניות ב- 2021/22 היה כ-14,042 ₪(בערך 4530 $US, נכון לדצמבר 2021)
תלמיד הרשום בתכנית מוסמך משלם לפחות 50% משכר הלימוד, ללא קשר לשעות הלימוד בפועל, ולא כולל קורסי השלמה.

תלמיד משלים למחקר: 20% משכר הלימוד עבור התזה ו-10% עבור כל שעה שנתית.

תלמיד מיוחד: 5% משכר הלימוד עבור כל שעה שנתית. קיימת תוספת תקורה של 10% אם הסה"כ  נמוך מ-50%.

 תשלומים נוספים כוללים דמי אבטחה, דמי רווחה וחברות באגודת הסטודנטים. פרטים מלאים על שכר הלימוד ואופני התשלום ניתן למצוא באתר מדור שכר לימוד ותשלומים.

הערות חשובות:

1. תלמידים שאינם אזרחי ישראלים נדרשים לשלם תוספת בגובה 25% משכר הלימוד האישי, למעט במסלול המחקרי בתואר השני.

2. תלמידים שאינם אזרחי ישראל חייבים בביטוח בריאות. פרטים באתר.

3. מידע נוסף על הוצאות מחיה ניתן למצוא באתר המשרד הבינלאומי.

4. חשוב לדעת: כאשר קולטים את תכנית הלימודים, נוצר מייד חיוב כספי, גם אם לא מתחילים ללמוד. טבלת תאריכי ביטול הרשמה וההחזרים הכספיים מתפרסמת באתר מדור שכר לימוד ותשלומים. יתכנו תכניות לימודים בהן התשלום יהיה יותר מ-100% בשנה נתונה. שכר הלימוד מחושב על פי שעות הלימוד בשנה הנוכחית. 

 

מלגות וסיוע כספי

מדור הסיוע

הנהלת האוניברסיטה מעוניינת בכך שגם הסטודנטים המתקשים במימון הוצאות הלימוד יוכלו ללמוד. למטרה זו היא מקציבה משאבים כספיים רבים ונדיבים במלגות והלוואות. המדור מטפל במלגות סיוע לתלמידי התואר הראשון ואף ממליץ על תלמידי תארים מתקדמים למלגות מטעם קרנות שונות העובדות בשיתוף עם האוניברסיטה.

מידע מפורט על מלגות, הלוואות ופרסים המוענקים לתלמידי האוניברסיטה העברית מפורסם באתר מדור סיוע

מקורות אחרים:

  • פרסי הצטיינות לתלמידי שנה א' לבוגר. הזכאים לפרס זה יקבלו הודעה על כך במכתב הקבלה. ישנם פרסים פקולטתיים בגובה שכר לימוד מלא ופרסים חוגיים במספר רב של חוגים בגובה חצי שכר-לימוד.
  • משרדים של שוחרי האוניברסיטה העברית  בחו"ל.
  • מינהל הסטודנטים עבור עולים חדשים. המשרד נמצא ברחוב כנפי נשרים 22, ירושלים, מייל: students@moia.gov.il , לינק לאתר.
  • משרד החינוך – לתלמידי תואר ראשון שהינם אזרחי ישראל. פרטים והרשמה באתר.
  • פרסי דיקן ורקטור בפקולטות השונות – לתלמידי שנים מתקדמות. פרטים בשנתוני הפקולטות.
  • תלמידי מוסמך בפקולטות הניסוייות יבדקו עם המנחה של עבודת המחקר מה אפשרויות המילגה שלהם.
  • מידע נוסף ניתן למצוא באתר.